29880

Страховые резервы и пути повышения надежности их использования страховыми компаниями

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Средства страховых резервов не подлежат изъятию в федеральный бюджет и бюджеты других уровней и используются исключительно для осуществления страховых выплат. Страховщик вправе инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов в порядке установленном нормативным правовым актом органа государственного страхового надзора. Размещение средств страховых резервов должно осуществляться на условия диверсификации возвратности прибыльности и ликвидности. Страховые резервы технические резервы по видам страхования не относящимся к...

Русский

2013-08-21

12.61 KB

9 чел.

68. Страховые резервы  и пути повышения надежности их использования страховыми компаниями.

Страховые резервы - денежные средства страхового фонда, который страховщик формирует из страховых взносов (страховой премии), которые платит страхователь по договору страхования[1].

Страховые резервы предназначены для обеспечения исполнения страховщиком и/или перестраховщиком обязательств по страхованию и/или перестрахованию. Средства страховых резервов не подлежат изъятию в федеральный бюджет и бюджеты других уровней и используются исключительно для осуществления страховых выплат.

Страховщик вправе инвестировать и иным образом размещать средства страховых резервов в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственного страхового надзора.

Размещение средств страховых резервов должно осуществляться на условия диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.

Страховая организация (страховщик) вправе формировать фонд предупредительных мероприятий в целях финансирования мероприятий по предупреждению наступления страховых случаев.

Страховые резервы (технические резервы) по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни, делятся на:

резерв незаработанной премии;

резерв заявленных, но неурегулированных убытков;

резерв произошедших, но не заявленных убытков;

стабилизационный резерв;

другие виды резервов.

Положение о порядке формирования и использования страховых резервов разрабатывает страховая компания и согласовывает с органом страхового надзора[1]

По страхованию жизни создаются специальные резервы.

В качестве основных факторов, под влиянием которых формируется система страховых резервов, можно отметить следующие:

Инверсия цикла страховой организации.

Устойчивость страхового портфеля.

Рисковая структура страхового портфеля.

Организационная структура страховой организации.

Вовлеченность страховой организации в инвестиционную деятельность.

Уровень развития перестрахования на рынке.

Инфляция.

В настоящее время порядок формирования страховых резервов в РФ регламентируется Письмом Росстрахнадзора от 27 декабря 1994 г. № 09/2-16р/02 “Разъяснения о порядке формированию страховщиками страховых резервов по страхованию жизни по результатам деятельности за 1994 год” (Письмо Рострахнадзора от 27.12.94 N 09/2-16р/02), разъясняющим порядок формирования страховщиками резервов по страхованию жизни, и Правилами формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, утвержденными Приказом Росстрахнадзора от 14 марта 1994 г. № 02-02/0455 “Правила формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни” (Утверждены Приказом Росстрахнадзора от 18.03.94 № 02-02/04). В соответствии с этими документами страховщики разрабатывают и утверждают в Федеральном органе исполнительной власти России по надзору за страховой деятельностью собственные Положения о формировании резервов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14985. Сығанақ алғашқы қазақ мемлекеті – Ақ Орданың астанасы 53.5 KB
  З. Қинаятұлы. Сығанақ алғашқы қазақ мемлекеті – Ақ Орданың астанасы Бүгінгі күнге дейін Көшпенділер отырықшы өркениет жасамаған сондықтан олар мемлекеттілік деңгейіне көтеріле алмаған деп қарайтын сыңыржақ пікірдің сеңі бұзылмай отыр. Әттегенай дейтін бір жағ
14986. Тараз – ежелгi ислам мәдениетi орталығы 90.5 KB
  Тараз ежелгi ислам мәдениетi орталығы Қазақстан тарихы терең мәдениеті бай мемлекет. Егемендікке қол жеткізгелі бері халқымыздың еңсесі көтеріліп дініміз бен рухани мәдениетіміздің жарық салалары өркендеп келеді. Қазақ тілінің мәртебесі де өз топырағында күн өтк...
14987. ТАРАЗ - ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТIНIҢ АЛТЫН БЕСIГI 37 KB
  ТАРАЗ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТIНIҢ АЛТЫН БЕСIГI Кәнкиев Ә.Ш. Жүншеев Р.Е. Тараз қ. М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Ежелгi Тараз Ұлы Жiбек жолын жалғап жататын турақты дипломатикалық және саудасаттык қарымқатынас жасалатың күре тамыры iспеттес. Бұл байланыс көпiрiнiң маңызы дүние
14988. Тараздың көне моншалары 37.5 KB
  Тараздың көне моншалары. Көне деректерге сүйенетін болсақ Тараз қаласы Талас өңіріндегі саяси мәдениеттің ірі орталығы болған республикадағы ежелгі қалалардың бірі. Онда көптеген елдің көпестері мемлекетаралық іспен шұғылданған елшілер әртүрлі діни ағымды тарат
14989. Түркістан аймағындағы Сығанақ қаласының тарихы 35.5 KB
  ТҮРКІСТАН АЙМАҒЫНДАҒЫ СЫҒАНАҚ ҚАЛАСЫНЫҢ ТАРИХЫ Сыр бойындағы ірі қалалардың бірі Сығанақ болды. Ол қазіргі Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы қала еді. Бұл қала туралы алғаш рет Х ғасырдағы жазба деректерде айтылған. XI ғ. Ғұлама ғалым түркі тілінің маманы Ма
14990. ҮСТІРТ КЕРУЕН ЖОЛЫНДАҒЫ САМ ҚАЛАСЫ 66.5 KB
  ҮСТІРТ КЕРУЕН ЖОЛЫНДАҒЫ САМ ҚАЛАСЫ Тарихтың атасы атанған Геродот бiздiң дәуiрiмiзге дейiнгi мыңжылдықтың орта шенiнде Қара теңiз маңынан Дон жағалауына одан Оңтүстiк Оралдағы савроматтар жерi арқылы Ертiс бойы мен Алтайға Зайсан көлiне дейiн барған далалық сақ жолының
14991. Ұлы даланың астаналары 52.5 KB
  Ұлы даланың астаналары Дидарыңда Мәңгіліктің мұңы ұйыған Ұлы Дала... Керуендеп көшкен тұтас дәуірлер ол үшін қасқағымдық мезет қана. Қатпарлы тау аңырған оқшау төбелермен толқындап шексіздікке маңған ұлан жазық алапат кеңістік мұхитының шежіреестелігі де біртүрлі...
14992. Мұражай тәрбие өзегі 67.5 KB
  Мұражай тәрбие өзегі Ақселеу Сланұлы Сейдімбеков бұрыны Жезқазған қазіргі Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданына қарасты Дружба совхозына 1942 жылы дүниеге келген. 1962 жылдан 1968 жылға дейін Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде оқып журналистика факульте...
14993. Шу өңірінің тарихын білеміз бе 58 KB
  Шу өңірінің тарихын білеміз бе Біздің білетініміз Шу тарихын зерттеп жүрген екі ғалым бар. Бірі тарих ғылымдарының докторы профессор Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақтүрік университетінің құрметті профессоры Әбу Насыр ӘлФараби атындағы Қазақ ұл...