299

β-радиометрия объектов окружающей среды: определение содержания стронция 90 и калия 40

Лабораторная работа

Физика

В ходе лабораторной работы я изучил взаимодействие β -частиц с веществом, способы защиты от β - излучения, принцип действия β -радиометра, методику приготовления проб для проведения измерений β –излучения радионуклидов.

Русский

2012-11-14

66.5 KB

22 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Кафедра технической физики

Отчёт

По лабораторной работе №411

«β-радиометрия объектов окружающей среды: определение содержания стронция 90 и калия 40»

Выполнил:                                              Теплицкий Н.П.

Проверила:                                                                              Симонова М. П.

Минск 2012

 1.  Цель работы:

1. Изучить

 •  - взаимодействие β -частиц с веществом;
 •  - способы защиты от β - излучения;
 •  -  принцип действия β -радиометра;
 •  - методику приготовления проб для проведения измерений  β –излучения радионуклидов;

2. Измерить активность проб по Sr-90+Y-90 и  K-40.

3. Рассчитать удельные и объемные активности проб.

 1.  Схема экспериментальной установки
 2.  Блок-схема бета-радиометра

         БД - блок детектирования;

         БА - блок анализатора;

         BI, B2 - сигналы сцинтилляционных датчиков.

 1.  Упрощенная структурная схема блока детектирования

β -частица, испускаемая пробой П, вызывает вспышку в одном из сцинтилляторов CI или С2. Вспышки, попадая на один из фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) Ф1 или Ф2, преобразуются в электрические импульсы. Импульсы тока с выходов ФЭУ через усилители У1 и У2 поступают на соответствующие выходы BI и В2.

 1.  Используемые для вычисления формулы

; где ρ—плотность исследуемого образца в г/см3;  m - масса пробы в граммах, V- объем измерительной кюветы, равный 30 см3

; где - величина  относительной погрешности измерения, А - активность пробы в Бк/пр.

         ,;  где А - показания радиометра в Бк/пр ; m – масса пробы в кг; V - объем пробы в л. Объем пробы при полном заполнении измерительной    кюветы равен 0,03 л.

 1.  Результаты измерений

Таблица 2

№ пробы

Активность пробы, , Бк/пр.

Погрешность, , Бк/пр.

Относительная погрешность, ε

1

322,3

0

8,56

0

27

0

2

24,12

479,9

6,959

16,78

29

3,5

Таблица 3

№ пробы

Масса пробы m, г

Объем пробы V, л

Удельная активность  

Объемная активность,

1

40

0,030

8,05

0

10743

0

2

40

0,030

0,6

12

804

15996

 1.  Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил  взаимодействие β -частиц с веществом; способы защиты от β - излучения; принцип действия β -радиометра; методику приготовления проб для проведения измерений  β –излучения радионуклидов.

Я измерил активность проб по Sr-90+Y-90 и  K-40, а также рассчитал удельные и объемные активности проб.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47981. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 590 KB
  У процесі розвязування практичних завдань необхідно засвоїти що фінанси підприємств це сукупність економічних відносин які повязані з рухом грошових коштів формуванням розподілом і використання доходів та грошових фондів субєктів підприємництва в процесі відтворення. Відповідаючи на контрольні питання і тести необхідно виходити з того що безготівкові розрахунки це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів...
47982. ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМИ 2.26 MB
  Фітомеліорація екотопу та слабозмінених місцезростань. Фітомеліорація лісових ландшафтів. Фітомеліорація сильнозмінених місцезростань.
47983. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Рівномірний рух тіла по колу 167 KB
  Рівномірний рух тіла по колу. Прискорення Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.Рівномірний рух тіла по колу. Прямолінійним рівноприскореним рухом називають рух у разі якого швидкість тіла за будьякі однакові проміжки часу змінюється на одну ту саму величину.
47984. Сонячні елементи 970 KB
  Після протилежно заряджені вільні носії заряду просторово розділяються переміщуючись в протилежних напрямках за рахунок дифузії або дрейфу в силововому полі. Щоб прорекомбінувати вони повинні пройти по зовнішньому колу де їх надлишкова потенціальна енергія яка отримана внаслідок поглинання світла перетворюється в кінетичну енергію рухомого заряду електричний струм. У приповерхневому шарі напівпровідника товщиною dn залишається нерухомий обємний заряд додатньо іонізованих донорів і цей шар буде збіднений на основні носії заряду тобто...
47985. Управління земельними ресурсами території Києва, Жуляни 1.33 MB
  Аналіз природних та містобудівних характеристик території та існуючих землеволодінь та землекористувань. Аналіз природних та містобудівних характеристик. Аналіз функціонального призначення та правового режиму земельних ділянок на території, що досліджується. Обґрунтування перспективного використання. Визначення переліку обмежень, які діють на території. Встановлення розмірів зон, на які розповсюджуються визначені обмеження...
47986. Сутність і функції грошей 460.5 KB
  Сутність і функції грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Сутність грошей.
47987. Історія економіки та економічної думки 1.07 MB
  Відповідно до першого підходу виділяють пять суспільнополітичних формацій залежно від пануючої форми власності на основні засоби виробництва яка визначає характер засобів виробництва і суспільного ладу. Немає приватної власності на землю як основний засіб виробництва а отже й експлуатації. Основним обєктом приватної власності стають засоби виробництва у промисловості. Засоби виробництва переходять у колективну суспільну власність а отже зникає експлуатація.
47988. Історія України. Короткий конспект 273 KB
  В четвертому столітті до н е племена опанували технологію виробів з міді, що дало подальший прорив в землеробстві. Прикладом однієї з найбільш важливих складових майбутніх словян була трипільська культура