299

β-радиометрия объектов окружающей среды: определение содержания стронция 90 и калия 40

Лабораторная работа

Физика

В ходе лабораторной работы я изучил взаимодействие β -частиц с веществом, способы защиты от β - излучения, принцип действия β -радиометра, методику приготовления проб для проведения измерений β –излучения радионуклидов.

Русский

2012-11-14

66.5 KB

21 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Кафедра технической физики

Отчёт

По лабораторной работе №411

«β-радиометрия объектов окружающей среды: определение содержания стронция 90 и калия 40»

Выполнил:                                              Теплицкий Н.П.

Проверила:                                                                              Симонова М. П.

Минск 2012

 1.  Цель работы:

1. Изучить

 •  - взаимодействие β -частиц с веществом;
 •  - способы защиты от β - излучения;
 •  -  принцип действия β -радиометра;
 •  - методику приготовления проб для проведения измерений  β –излучения радионуклидов;

2. Измерить активность проб по Sr-90+Y-90 и  K-40.

3. Рассчитать удельные и объемные активности проб.

 1.  Схема экспериментальной установки
 2.  Блок-схема бета-радиометра

         БД - блок детектирования;

         БА - блок анализатора;

         BI, B2 - сигналы сцинтилляционных датчиков.

 1.  Упрощенная структурная схема блока детектирования

β -частица, испускаемая пробой П, вызывает вспышку в одном из сцинтилляторов CI или С2. Вспышки, попадая на один из фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) Ф1 или Ф2, преобразуются в электрические импульсы. Импульсы тока с выходов ФЭУ через усилители У1 и У2 поступают на соответствующие выходы BI и В2.

 1.  Используемые для вычисления формулы

; где ρ—плотность исследуемого образца в г/см3;  m - масса пробы в граммах, V- объем измерительной кюветы, равный 30 см3

; где - величина  относительной погрешности измерения, А - активность пробы в Бк/пр.

         ,;  где А - показания радиометра в Бк/пр ; m – масса пробы в кг; V - объем пробы в л. Объем пробы при полном заполнении измерительной    кюветы равен 0,03 л.

 1.  Результаты измерений

Таблица 2

№ пробы

Активность пробы, , Бк/пр.

Погрешность, , Бк/пр.

Относительная погрешность, ε

1

322,3

0

8,56

0

27

0

2

24,12

479,9

6,959

16,78

29

3,5

Таблица 3

№ пробы

Масса пробы m, г

Объем пробы V, л

Удельная активность  

Объемная активность,

1

40

0,030

8,05

0

10743

0

2

40

0,030

0,6

12

804

15996

 1.  Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил  взаимодействие β -частиц с веществом; способы защиты от β - излучения; принцип действия β -радиометра; методику приготовления проб для проведения измерений  β –излучения радионуклидов.

Я измерил активность проб по Sr-90+Y-90 и  K-40, а также рассчитал удельные и объемные активности проб.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23059. Загрози національній безпеці України в економічній сфері та шляхи їх подолання 38 KB
  Загрози в економічній сфері: істотне скорочення внутрішнього валового продукту зниження інвестиційної та інноваційної активності і науковотехнічного та технологічного потенціалу скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах інноваційного розвитку; ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері економіки; нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки в тому числі фінансової фіскальної політики держави; відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам; зростання...
23060. Загрози національній безпеці України в соціальній сфері та шляхи їх подолання 22 KB
  Загрози у соціальній та гуманітарній сферах: невідповідність програм реформування економіки країни і результатів їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам; неефективність державної політики щодо підвищення трудових доходів громадян подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення; криза системи охорони здоров'я і соціального захисту населення і як наслідок небезпечне погіршення стану здоров'я населення; поширення наркоманії алкоголізму соціальних хвороб; загострення демографічної кризи;...
23061. Загрози національній безпеці України у воєнній сфері та шляхи їх нейтралізації. Воєнна доктрина України 39 KB
  Воєнна доктрина України. Загрози у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України: поширення зброї масового ураження і засобів її доставки; недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності; нелегальна міграція; можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з іншими державами; нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь які порушують співвідношення сил що склалося; небезпечне...
23062. Загрози національній безпеці України в екологічній сфері та шляхи їх нейтралізації 24 KB
  Загрози в екологічній сфері: значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів; нераціональне виснажливе використання мінеральносировинних природних ресурсів як невідновлюваних так і відновлюваних; неподоланність негативних соціальноекологічних наслідків Чорнобильської катастрофи; погіршення екологічного стану водних басейнів загострення проблеми транскордонних забруднень та зниження якості води; загострення...
23063. Чорнобильська катастрофа як загроза екологічній безпеці України 53 KB
  Україну на цій зустрічі представив Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Василь Дурдинець який виступив із промовою. Також він наголосив на основних аспектах Чорнобильської проблематики. Це було сказано Президентом України Леонідом Даниловичем Кучмою у зверненні з нагоди закриття Чорнобильської АЕС 15 грудня 2000 року. За останні десять років коли Україна самостійно фінансує витрати на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи питома вага витрат на ці цілі не...
23064. Роль регіонального співробітництва в забезпеченні НБУ 36 KB
  Роль регіонального співробітництва в забезпеченні НБУ. Зміцнюючи двосторонні звязки з країнами цих регіонів Україна водночас налагоджує і взаємовигідну співпрацю на багатосторонньому рівні в рамках регіональних організацій співробітництва ЦЄІ ОЧЕС ГУУАМ СНД ЄврАзЕС що надає їй можливість стверджувати себе як впливову регіональну державу. Ідея БалтоЧорноморської системи співробітництва і безпеки: ініційована Президентом Польщі ще в 19921993 роках. Намагалися визначити шляхи розвитку регіонального співробітництва в політичній...
23065. Співробітництво України з регіональними та субрегіональними організаціями в сфері безпеки 35 KB
  Україна НАТО. Україна не забарилася з приєднанням до Ради Північноатлантичного співробітництва РПАС і залишалась активною учасницею протягом усієї історії існування цього органу. Україна бере активну участь у заходах ПЗМ як у штабквартирі НАТО так і в країнах членах Альянсу і партнерах а також влаштовувала ряд навчань в рамках ПЗМ на своїй території яворівський полігон. Налагодженно співробітництво між НАТО і Україною в галузі інформації створено Центр інформації та документації НАТО в Києві створено Державну міжвідомчу комісію з...
23066. Поняття ядерної держави, роль ядерного та без'ядерного статусу в забезпеченні національної безпеки країни 32 KB
  Безядерний статус мають ті країни які підписали договір ДНЯЗ і зобовязалися при цьому не виробляти не придбавати ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої не домагатися і не приймати допомоги у виробництві ЯЗ. Статья II ДНЯЗ: Каждое из государствучастников настоящего Договора не обладающих ядерным оружием обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо ни косвенно; не производить и не приобретать...