299

β-радиометрия объектов окружающей среды: определение содержания стронция 90 и калия 40

Лабораторная работа

Физика

В ходе лабораторной работы я изучил взаимодействие β -частиц с веществом, способы защиты от β - излучения, принцип действия β -радиометра, методику приготовления проб для проведения измерений β –излучения радионуклидов.

Русский

2012-11-14

66.5 KB

21 чел.

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Кафедра технической физики

Отчёт

По лабораторной работе №411

«β-радиометрия объектов окружающей среды: определение содержания стронция 90 и калия 40»

Выполнил:                                              Теплицкий Н.П.

Проверила:                                                                              Симонова М. П.

Минск 2012

 1.  Цель работы:

1. Изучить

 •  - взаимодействие β -частиц с веществом;
 •  - способы защиты от β - излучения;
 •  -  принцип действия β -радиометра;
 •  - методику приготовления проб для проведения измерений  β –излучения радионуклидов;

2. Измерить активность проб по Sr-90+Y-90 и  K-40.

3. Рассчитать удельные и объемные активности проб.

 1.  Схема экспериментальной установки
 2.  Блок-схема бета-радиометра

         БД - блок детектирования;

         БА - блок анализатора;

         BI, B2 - сигналы сцинтилляционных датчиков.

 1.  Упрощенная структурная схема блока детектирования

β -частица, испускаемая пробой П, вызывает вспышку в одном из сцинтилляторов CI или С2. Вспышки, попадая на один из фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) Ф1 или Ф2, преобразуются в электрические импульсы. Импульсы тока с выходов ФЭУ через усилители У1 и У2 поступают на соответствующие выходы BI и В2.

 1.  Используемые для вычисления формулы

; где ρ—плотность исследуемого образца в г/см3;  m - масса пробы в граммах, V- объем измерительной кюветы, равный 30 см3

; где - величина  относительной погрешности измерения, А - активность пробы в Бк/пр.

         ,;  где А - показания радиометра в Бк/пр ; m – масса пробы в кг; V - объем пробы в л. Объем пробы при полном заполнении измерительной    кюветы равен 0,03 л.

 1.  Результаты измерений

Таблица 2

№ пробы

Активность пробы, , Бк/пр.

Погрешность, , Бк/пр.

Относительная погрешность, ε

1

322,3

0

8,56

0

27

0

2

24,12

479,9

6,959

16,78

29

3,5

Таблица 3

№ пробы

Масса пробы m, г

Объем пробы V, л

Удельная активность  

Объемная активность,

1

40

0,030

8,05

0

10743

0

2

40

0,030

0,6

12

804

15996

 1.  Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил  взаимодействие β -частиц с веществом; способы защиты от β - излучения; принцип действия β -радиометра; методику приготовления проб для проведения измерений  β –излучения радионуклидов.

Я измерил активность проб по Sr-90+Y-90 и  K-40, а также рассчитал удельные и объемные активности проб.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75667. Дерева. Бінарні дерева. Пошук 338.97 KB
  В основі метода для пошуку листів лежить звичайний обхід бінарного дерева, виконаний за допомогою рекурсії. Функція викликає саму себе двічі: для правого і лівого піддерев. При цьому кожен з цих викликів також містить рекурсію для вже своїх піддерев.
75668. Лінійні динамічні структури. Списки 365.01 KB
  На початку програми виводиться список, створений у програмі. Список записується у файл output.txt. Після натиснення клавіші відбувається сортування списку за значенням числового поля-ключа (тут поле вік (age)) за допомогою функції
75670. Динамічні структури, що розгалужуються (дерева) 455.83 KB
  На початку програми зявляється розбита на елементи формула-зразок у вигляді дерева. Вершина цього дерева містись саму формулу. У листах дерева містяться змінні. Користувач може ввести свою формулу натиснувши клавішу Insert. Після того можна змінити значення змінних, які за замовчуванням дорівнюють
75671. Задача синтаксичного аналізу формули 267.86 KB
  На початку програми користувачу пропонується ввести вираз. Потім вираз перевіряється на коректність за допомогою функції bool CheckExp(string s). Спочатку відбувається перевірка використаних символів. Потім перевірка правильності розставлення дужок, знаків, запису функції у виразі...
75672. Ефективні методи програмування задач редагування і пошуку в послідовностях. Збалансовані дерева 180.05 KB
  Закріпити знання про динамічні структури даних. Сформувати навички обробки збалансованих дерев. Сформувати уміння застосовувати АВЛ-дерева для редагування і пошуку в послідовностях.
75673. Задачі обчислювальної геометрії 264.79 KB
  Припустимо, що знайдена найменша в лексикографічному порядку точка р1 заданої множини точок. Ця точка завідомо є вершиною оболонки, і тепер треба знайти наступну за нею вершину р2 опуклої оболонки. Точка р2 - це точка, яка має найменший позитивний полярний кут відносно точки р1 як початку координат
75674. Задачі комбінаторики (перебору) 547.83 KB
  На початку виконання програми користувачу пропонується ввести кількість елементів, а потім, відповідно, вагу кожного елемента (ціле число). Усі елементи записуються я у головний масив. Для двох груп елементів створюються два нових пустих масиви.
75675. Динамічні інформаційні структури (ДІС) 467.95 KB
  Засвоїти знання про динамічні інформаційні структури. Сформувати навички опису ДІС і використання стандартних функцій при реалізації АТД ДІС засобами мови С++. Сформувати вміння застосовувати ДІС для розв’язування практичних задач.