30033

Відсічення шлаку з конвертора

Дипломная

Производство и промышленные технологии

Тобто удосконалення робочого процесуавтоматизація обладнання та покращення роботи сталеплавильного агрегату і цеху взагалі 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Загальна характеристика доменного сталеплавильного та прокатного виробництва 1. Задачею цеху є виплавка переробного чавуну для конвертерного цеху а також для одержання лиття і товарного чавуну. Переробний чавун для конвертерного цеху містіть С=395 42; Si=03 10; Mn=02 10; Р=007; S=002 04 для мартенівського цеху Si=07 10; S≤0035; Mn=0. Проектна потужність цеху 54 млн.

Украинкский

2013-08-22

512.5 KB

11 чел.

Вступ

Металургія є найважливішою галуззю промисловості, що визначає стан і досягнення НТП в народному господарстві. Розвиток і підвищення технічного рівня металургійного виробництва забезпечує всі галузі народного господарства високоякісними продуктами металургійного виробництва. Ефективність заходів НТП полягає в прискоренні підготовки виробництва нової конкурентно-здатної продукції, створення дійового механізму ліквідації важкої і малокваліфікованої праці.

Починаючи з 1990 р. в світове виробництво сталі змінюється не значно – збільшуючись на 1 – 2 %, без значних стрибків як в 60-х – 80-х роках ХХ століття, які відбувалися завдяки масовому впровадженню киснево-конверторного процесу і розвитку технології безперервного розливання сталі. Зараз в світі виробляється приблизно 840 млн. т.

Основною метою концепції розвитку гірничо-металургійного комплексу України до 2013г є визначення головних напрямів розвитку гірничо-металургійного комплексу з врахуванням тенденцій зміни внутрішнього і зовнішнього ринків металопродукції.

Задачею концепції є визначення заходів по проведенню структурних перебудов комплексу, здійснення державної підтримки гірничо-металургійних підприємств під час технічного переозброєння і модернізації виробництва.

Найкращим способом досягнення оптимального поєднання цих чинників є – вступ на підприємстві нових технологій, що дозволяють одержувати якісну продукцію з меншими капітальними витратами.

В даний час найефективнішою технологічною схемою виробництва сталі є використовування кисневих конвертерів, установок піч-ківш і МБЛЗ.

Конвертерний спосіб виробництва сталі визнаний в світі найефективнішим, що значно випереджає за багатьма показниками виробництво сталі в череневих агрегатах. По частці конвертерної сталі Україна значно відстає від передових металургійних країн, що в значній мірі знижує конкурентоспроможність металопродукції на світовому ринку.

Даний дипломний проект присвячений розгляненю діючих та розробці нових методів й заходів що до відсічення шлаку з конвертора. Тобто удосконалення робочого процесу,автоматизація обладнання та покращення роботи сталеплавильного агрегату і цеху взагалі

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  1.  Загальна характеристика доменного, сталеплавильного та прокатного виробництва

1.1.1Доменний цех

Доменний цех має у своєму складі 4 доменні печі корисним обсягом (м3): № 1 – 3000 , № 3 – 1386, № 4 – 1386, № 5 – 1719, а також ділянки по розливанню чавуну у товарні чушки масою до 16 кг і переробки шлаку.

Задачею цеху є виплавка переробного чавуну для конвертерного цеху, а також для одержання лиття і товарного чавуну.

Переробний чавун для конвертерного цеху містіть, % С=3,95 - 4,2; Si=0,3 - 1,0; Mn=0,2 - 1,0; Р=0,07; S=0,02 - 0,4, для мартенівського цеху, % Si=0,7 - 1,0; S≤0,035; Mn=0.1 - 1.0.

Доменний цех має у своєму складі наступні ділянки: рудний двір з бункерами для збереження сировини, ливарний двір для обслуговування фурмених приладів, льоток і збирання продуктів плавки. На ньому знаходяться жолоби, машини для обслуговування льоток, ділянка для розливання чавуну з 4 розливними машинами конвеєрного типу, ділянка по переробці шлаку, на якому гранулюють частину шлаку, а інший шлак переробляється в дорожній щебінь.

Є відділення для виготовлення вогнетривкої маси для доменних печей. Проектна потужність цеху – 5,4 млн. т на рік.

1.1.2Загальна характеристика конвертерного цеху

До складу цеху входять наступні відділення :

– відділення знесірчення чавуну (віднесено до доменного цеху);

– головна будівля складається з конвертерного відділення, міксерного відділення і відділення скачування шлаку, естакади крану для перестановки шлакових чаш, відділення підготовки сталерозливних і проміжних ковшів;

– відділення шихтових сипучих матеріалів і феросплавів з транспортною галереєю;

– відділення скрапу;

– відділення МБЛЗ і відділення транспортної обробки слябів;

– відділення рідких лігатур;

– вапняно-випалювальне відділення;

– енергетичні споруди;

– адміністративно-побутові корпуси, експрес-лабораторія і об'єкти підсобного господарства.

Основним устаткування киснево-конвертерного цеху є конвертерне відділення у складі якого 2 конвертори по 300 т.

Ще у цеху передбачено:

– двопозиційний відділ десульфурації чавуну і скачування шлаку (північне і південне);

– обробка сталі на двопозиційній установці «піч-ківш»;

– обробка розплаву на двокамерному вакууматорі;

– розливання сталі на двох МБЛЗ;

– ділянка складування і відвантаження слябів.

Частка слябів – товарні заготовки, частка іде на переробку на листових станах комбінату.

Всього середня тривалість плавки:  – 40 хвилин.

Проектна потужність цеху приблизно 6 млн. т. рідкої сталі на рік.

Вакуум-камера уявляє собою металоконструкцію, зварені із листів, з посиленим днищем. Усередині кожної вакуум камери встановлені опори, на які установлюється стальківш. Труби для підводу інертного газу проходять через стінку в зоні опор ковша.

Двокамерний вакууматор у своєму складі має бункер для подання легуючих, фурму для вимірювання температури та проб металу, кисневу фурму для продування та видалення вуглецю у рідкому металі, телекамеру для спостереження процесу вакуумування, захисний екран який охолоджується, вакуумна кришка для отримання розрідження у вакуум камері, вакуумну камеру для проведення процесу вакуумування, систему очищення відхідних газів, систему взважування, дозування та подачі матеріалів до устаткування вакуумної установки камерного типу.

Проектна потужність вакууматору 2,7∙106 т/рік.

Марочний сортамент сталей, що виплавляється, представлений в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Марочний сортамент сталей

№ п/п

Найменування калькульованих  груп марок сталі

Код групи марки сталі

ГОСТ, ДСТУ, ОСТ, ТУ, міжнародний стандарт

Марки сталі*

1

Кипляча сталь

11

ГОСТ 380-94

I. Ст0кп, Ст1кп, Ст2кп, Ст3кп, Ст4кп

ДСТУ 535-88

Ст0кп, Ст3кп, Ст4кп

ДСТУ 14637-89

Ст0кп, Ст2кп, Ст3кп

2

Вуглецева якісна сталь (кипляча)

31

ДСТУ 1050-88

I. 05кп, 08кп, 10кп, 11кп, 15кп, 18кп, 20кп

ГОСТ 1577-93

I. 08кп, 10кп, 15кп, 20кп

3

Вуглецева сталь (котельна)

17

ДСТУ 5520-79

I.15К,16К, 20К

II.18К, 22К

4

Низьколегована сталь

18

ГОСТ 6713-91

I. 16Д

5

Вуглецева спокійна сталь

14

ГОСТ 380-94

I. Ст0сп, Ст1сп, Ст2сп, Ст3сп, Ст4сп

II.Ст5сп, Ст6сп

III. Ст3Гсп

ДСТУ 535-88

I. Ст0сп, Ст2сп, Ст3сп, Ст4сп

II. Ст5сп, Ст6сп

ДСТУ 14637-89

I. Ст0сп, Ст2сп, Ст3сп, Ст4сп   

II. Ст4сп, Ст5сп

III. Ст3Гсп

ДСТУ 3799-98

III. Н50сп, ПТ70сп, Т60сп

DIN EN 10025

S235J2G3, S235J2G4, S235JO, S235JR, S235JRG1, S235JRG2

EN 10028-2

III P265GH

DIN 17172

STE 240.7

DIN 17 100

I. RQSt 37-2, RSt 37-2, RSt 37-3, St 37-3, St 44-2, St 44-3

II. St 50-2, St 60-2

GB 700

Q235B

EN 10 083

I. 2C22, 2С25

II. 2С30, 2С35, 2С40, 2С45, 2С50

I. 3C22, 3С25

II. 3С30, 3С35, 3С40, 3С45, 3С50

14

ДСТУ 27772-88

С255

ASTM A283/A283M

I. A283-A, A283-B, A283-C

A283-D

ASTM A285/A285M

A285-A, A285-B, A285-C

DIN EN 10 207

III. SPH 235, SPH 265, SPHL 275

DIN 17 102

III. STE 255, STE 285, TStE 255

TStE 285

6

Вуглецева якісна сталь (спокійна)

34

ДСТУ 1050-88

I. 08, 10, 15, 20, 25

II. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60

ГОСТ 1577-93

I. 08, 10, 15, 20, 25

II. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

ДСТУ 14959-79

II. 65,70, 75, 80, 85

ТУ У 14-16-130-97

Св-07А

JIS G 4051-79

I. S25C

II S45C, S35C

7

Вуглецева якісна сталь (трубна)

35

ГСТУ 3-009-2000

В

ОСТ 14-21-77

Марка Д

8

Вуглецева якісна сталь (осьова)

15

ГОСТ 4728-96

ОС

9

Вуглецева напівспокійна сталь

12

ГОСТ 380-94

I. Ст0пс, Ст1пс, Ст2пс, Ст3пс, Ст4пс

II. Ст5пс, Ст6пс

III. Ст3Гпс, Ст5Гпс

ДСТУ 535-88

I. Ст0пс, Ст3пс, Ст4пс

II. Ст5пс, Ст6пс

ДСТУ 14637-89

I. Ст0пс, Ст2пс, Ст3пс, Ст3Гпс, Ст4пс

II. Ст5пс, Ст5Гпс

ДСТУ 3799-98

III. Н50пс

DIN 17 100

I. St 37-2

10

Вуглецева якісна сталь (напівспокійна)

32

ДСТУ 1050-88

I. 08пс, 10пс, 15пс, 20пс

ГОСТ 1577-93

I. 08пс, 10пс, 15пс, 20пс

*Пункти I, II, III позначають відмінність сталі в кожній групі  за змістом марганцю і передбачає:

  1.  Вміст Mn  в сталі 0,40-0,80 %
  2.  Вміст Mn  в сталі 0,60-0,90 %
  3.  Вміст Mn  в сталі 0,80-1,20 % [2]

Безперервну розливку сталі здійснюють на двострумковій слябовій МБЛЗ радіального типу із прямолінійним кристалізатором і базовим радіусом 10 м.

Розміри слябів, що відливають:

Товщина 200 –300 мм. Ширина 1000 – 1800 мм. Довжина 3200 – 12000 мм. Сталь, що розливається на МБРС, піддається попередній позапічній обробці на УКП. Проектна потужність 2,5 млн. т/рік.

1.1.3Цеха прокатного виробництва.

Обтискний цех (стан 1250), введений в експлуатацію в 1954 році, реконструйований у 1971 р. зі збільшенням діаметра валків робочої кліті з 1100 до 1250 мм. Зливки з мартенівського цеху подаються потягом до нагрівальних колодязів, де робиться їх посад і нагрів в осередках 6 груп колодязів. Нагріті до 12500-13000С зливки обтискуються в робочій кліті стану до одержання блюмів перетином 200х200 до 400х400 мм, довжиною
4500-6000 мм, або слябів шириною 390-1260 мм , товщиною 110- 320 мм і довжиною 1200- 3000 мм. Цех має 3 основних ділянки : нагрівальні колодязі, стан і склад (ад’юстаж) заготовок. Проектна потужність цеху – 4,2 млн. т.

Прокатний стан 2250. Товстолистовий цех № 1 введено в експлуатацію в 1952р., Обладнаний станом 2250 з послідовним розташуванням 2 клітей проектною потужністю 450000 т / рік. Цех виробляє лист товщиною
5 - 25 мм, шириною 1200 - 2000 мм. Листи прокочуються з слябів машиною 110 - 250 мм, шириною 590 - 1050 мм, довжиною 1200 - 18500 мм. На стані прокочують вуглецеву сталь, низьколеговану, леговану.
Проектна потужність цеху 450 тис. т на рік.

Стан 600 призначений для прокату широкого сортаменту профілів : двотаврових балок, круга діаметром 50 - 120 мм, квадрата 50×50 - 100×100 мм, смуги завтовшки 15 - 50мм, шириною 100 - 200 мм, рейок до 24 кг/м. швелера №12 - №20, двотаврові балки №14 - №20, кут рівно - та нерівнополосний різних розмірів, рейкову балку, шахтну стійку, прокат фасону, трубну заготівку. Готовий прокат випускається завдовжки 6 – 24 м.

ТЛЦ №2 (двохклітьовий реверсивний стан 3000) випускає сталеві листи з кромкою обріза, товщина листів 6-50 мм, ширина 1500-2500 мм, довжина до 20 м. (по спеціальних замовленнях до 25000 мм) з низьколегованої сталі марок 09Г2ФБ, 10Г2ФБ, 10Г2ФБЮ, 13ГС, 13Г1СУ і інших прокатаних по контрольованому режиму. Литі сляби поступають з киснево-конвертерного цеху після розливання на МБЛЗ. Проектна потужність 1200 тис. т в рік.

1.2 Сировинні та витратні матеріали, необхідні для реалізації проектних рішень

1.3 Вибір і обґрунтовування технічних рішень

1 – производительность доменного цеха с учетом строительства ДП №2.

2 – максимальная проектная производительность конвертеров.

3 – максимальная проектная производительность ДСА.

4 – максимальная проектная производительность стана 600.

Рисунок 1.1 – Баланс металу по підприємству із розрахунку проектних можливостей технічних агрегатів і цехів, тис. т/рік.

1 – продуктивність доменного цеху з урахуванням будівництва ДП № 2.

2 – максимальна проектна потужність конвертерів.

3 – максимальна проектна потужність ДСА.

4 – максимальна проектна потужність стана 600.

5 – пропускна здатність (потужність) МБЛЗ.

Рисунок 1.2 – Баланс металу по ВАТ «АМК» після реконструкції, тис. т/рік.


7 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників

Основними шкідливостями в конвертерному відділенні є тепловиділення від технологічного устаткування і від остигаючого металу, пило та газовиділення від технологічного устаткування, виплески і викиди рідкого металу і шлаку і ін.

Кожне порушення технологічного процесу завжди може бути пов'язане з можливістю прориву, викиду, виплеску розплавленого металу і шлаку. Тому робочі майданчики що містяться навколо КК, вдають із себе небезпечну зону, роботи в межах якої вимагає постійної заборони підвищених заходів безпеки. Також до небезпечних зон належать території біля розплавленого металу і шлаку, біля ковшів з ними, навколо працюючого устаткування крана. Тому допуск до небезпечної зони дозволений лише особам, що працюють на цих ділянках, що склали іспити і отримали відповідні допуски (посвідчення), пройшли щоквартальні інструктажі і річні з перевіркою знань відповідно до стандартів підприємства по охороні праці згідно ДНАОП 0.00-4.12-94 "Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників по питаннях охорони праці".

В умовах металургійного виробництва небезпечні і шкідливі виробничі чинники виявляють себе постійно або періодично. До небезпечних і шкідливих виробничих чинників, що постійно діють, відносяться частини механізмів і устаткування, які рухаються і обертаються, переміщення вантажів, теплові випромінювання, шум, вібрація, а до періодичних - розплавлений метал, запилена, загазованість і інше.

Показником, що характеризуватиме періодичні і випадкові небезпечні і шкідливі виробничі чинники, є їх частота.

Питання значного скорочення шкідливих викидів в атмосферу детально викладені в спеціальній частині проекту. Крім того, передбачається ціла низка додаткових заходів щодо охорони праці і навколишнього середовища.

У електроприміщенні газоочистки передбачається загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція з механічною і природною спонукою, розрахована з умови асиміляції тепловиділень від електроустаткування і створення підпору повітря в приміщенні, а також кондиціонування повітря в теплий період року за допомогою автономного кондиціонера.

У димососній і в шатрі рукавного фільтру передбачається загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція, з механічною і природною спонукою, розрахована з умови асиміляції надмірних тепловиділень в теплий період року.

Опалювання шатра фільтру передбачається печами електронагрівальними типу ПЕТ, опалювання електроприміщення – повітря, суміщене з припливною вентиляцією і місцевими нагрівальними приладами.

Для локалізації пиловиділень у місць їх утворення, у відділенні шлакотворних сумішей передбачається місцева витяжна вентиляція від укриттів технологічного устаткування, що порошить, і місць пересипок матеріалу. Для очищення запиленого повітря передбачається аспіраційна установка продуктивністю 25 000 м3/г, обладнана 2-ма рукавними фільтрами з імпульсною регенерацією Ф-1-165 і димососом з електродвигуном потужністю 75 кВт.

Сумарна площа фільтрації рукавних фільтрів 330 м2;

Питоме газове навантаження 1,26 м32 *хв;

Кінцева запилена не більше 20 мг/м3;

ККД 99,6%

Очищена пилоповітряна суміш викидається в атмосферу через витяжну трубу заввишки 30 м. Прибирання уловленою рукавним фільтром пилу і подальше її використання.

У вбудованих електротехнічних і допоміжних приміщеннях передбачається загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція з механічною і природною спонукою і опалювання місцевими нагрівальними приладами.

Всі заходи щодо опалювання і вентиляції електротехнічних і допоміжних приміщень газоочистки виконані в першій черзі будівництва. Додатково, при споруді рукавного фільтру для установки «піч-ківш» №2, передбачається загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція шатра фільтру і опалювання шатра печами електронагрівальними типу ПЕТ.

7.2 Заходи щодо  техніки безпеки і безпеки праці

Заходи щодо охорони праці і техніки безпеки виконані відповідно до вимог нормативно - інструктивних директивних документів, вказівок Держміськтехнагляду, Сніпов з урахуванням «Загальних правил безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості», «Правил безпеки в сталеплавильному виробництві», «Правил пристрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів».

Конвертер є складний енерготехнологічний агрегат. Для забезпечення безпечної і безаварійної роботи необхідне неухильне дотримання вимог, викладених в наступних розділах:
- загальні положення;
- заходи безпеки при підготовці конвертера до роботи;
- заходи безпеки при роботі конвертера;
- техніка безпеки при обслуговуванні продувальних пристроїв.
Всі технологічні операції проводяться відповідно до "Правил безпеки в сталеплавильному виробництві", "Загальними правилами по техніці безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості", а також інструкціями, що діють в цеху: технологічними, виробничий – технічними, по охороні праці і техніці безпеки для сталеварів і підручних сталеварів.
Безпечна експлуатація конвертера забезпечується виконанням вимог вищезгаданих правил і інструкцій.
Персонал конвертерного відділення повинен пройти атестацію по правилах техніки безпеки при експлуатації електротехнічних установок промислових підприємств і по правилах пожежної безпеки і вибухонебезпеки.
До обслуговування конвертера допускається тільки персонал, що пройшов навчання за відповідною програмою і пройшов атестацію.
Персонал, обслуговуючий електроустаткування, повинен пройти атестацію по правилах техніки безпеки при експлуатації електротехнічних установок промислових підприємств і по правилах безпеки і вибухонебезпеки.
До обслуговування гідросистем конвертера допускається тільки персонал, що пройшов спеціальну підготовку і що склав іспити по правилах Держміськтехнагляду.
Обслуговуючий персонал, що користується ручним інструментом, повинен знати і дотримувати вимоги, передбачені правилами безпеки для слюсарів по монтажу і ремонту устаткування.
Всі роботи з підготовки конвертера до роботи проводяться при відключених розєднувачах. Всі роботи на вузлах і агрегатах ведуться відповідно до вимог биркової системи.
Конвертер і допоміжне устаткування повинні відповідати наступним вимогам:
- робочі майданчики і отвори для обслуговування окремих частин установки повинні мати огорожі;
- всі металеві елементи устаткування конвертера, що доступні для дотику і можуть опинитися при роботі під напругою, повинні бути заземлені;
- не допускається наявність течі масла на вузлах, укомплектованих гідросистемами.

При підготовці конвертера до роботи необхідно ретельно оглянути, а потім перевірити в роботі все устаткування і переконатися в його справному стані.

Не допускається експлуатація конвертера за наявності несправностей.

Під час роботи конвертера забороняється:

- заходити за огорожу конвертера;

- проводити виплавку металу за наявності течі води з водоохолоджуваних елементів конвертера;

- знаходження людей на відмітці 0 м ближче за 2 метри від сталевозу під час випуску металу;

- використовувати непросушені пробовідбірники, термопари матеріали і феросплави з вологістю більш –5%;

- проведення неузгоджених з майстром (або сталеваром) операцій по обслуговуванню конвертера і ремонту окремих вузлів.

7.3 Заходи щодо пожежної безпеки виробництва

Пропонований дипломний проект виконаний відповідно до "Правил безпеки, що діють, в сталеплавильному виробництві", "Правилами безпеки в газовому господарстві заводів чорної металургії".

У приміщеннях комплексу категорії “В” по ОНТП 24-86 (насосно-акумуляторних станціях, маслопідвалах, ділянці підготовки вуглевмісних матеріалів, електроприміщеннях, приміщеннях трансформаторів і ін.) передбачена система автоматичного пожежогасіння.

Виробничі приміщення і приміщення чергового персоналу оснащуються засобами первинного пожежогасіння.

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд II і III. Розміри будівель (пожежних відсіків), залежно від ступеня вогнестійкості і категорії будівель і споруд по пожежній безпеці, відповідають вимогам норм.

7.5 Захист навколишнього середовища

Від джерел комбінату в повітряний басейн міста викидаються:

– зважені речовини – від джерел аглофабрики, доменного, конвертерного і інших цехів;

– оксид вуглецю і діоксид сірки - від джерел аглофабрики, доменного, конвертерного цехів;

– оксид азоту – від аглофабрики і всіх цехів, споживаючих енергетичне паливо.

Сьогодні на комбінаті є близько 700 джерел виділень, з них 504 оснащені пилегазоочистним устаткуванням, в т.ч. організованих джерел – 26.

Основними джерелами шкідливих викидів є аглофабрика (44 % від загальних викидів), доменний цех (19 %), конвертерний (20 %),МБЛЗ (14 %)данні приведені на рисунку 7.1.

 

Рисунок 7.1 – Джерела і характер забруднення навколишнього середовища ВАТ "АМК"

Захист повітряного басейну здійснюється по наступних основних напрямах:

– захист від організованих видимих забруднень і викидів у вигляді газів (і що знаходяться в їх складі пилу, кіптяви, диму), що відходять, через трубу або газовідсмоктуючі пристрої;

– боротьба з неорганізованими викидами та боротьба з невидимими забрудненнями токсичного характеру, які інколи виявляються шкідливішими, ніж видимими;

Організовані викиди, перш ніж попасти в газоочисні апарати, проходять зазвичай через казан–утилізатор, де віддають тепло для здобуття пари і охолоджуються. Для уловлювання плавильного пилу використовують пиловловлювачі наступних типів: інерційні, ударної дії і що використовують метод електростатичного осадження. Так само застосовуються сухі газоочисники (електрофільтри, рукавні фільтри) і мокрі газоочисники (апарати типа скруберів Вентурі).

8 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА І БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ

8.1 Розробка заходів для забезпечення стійкої роботи підприємств в надзвичайних ситуаціях

Техногенне, екологічне і природне положення України, рік від року стає складнішим, росте його негативний вплив на населення і навколишнє середовище. Тому, з набуттям Україною незалежності, враховуючи досвід економічно розвинених країн, було почато законодавче оформлення Цивільної оборони, як державної системи органів управління і сил: організації і здійснення заходів щодо захисту населення від впливу наслідку надзвичайних ситуацій.

Певною мірою вдалося досягти того, що Цивільна оборона України відповідає умовам, які витікають з аналізу можливих надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного і військового характеру.

Під стійкістю роботи конвертерного цеху розуміється  можливість в умовах незвичайної ситуації випускати продукцію в запланованому об'ємі і номенклатури, а при отриманні середніх руйнувань або порушенні зв'язків і постачань, відновлювати виробництво в мінімальні терміни.

Під стійкістю роботою об'єктів, які безпосередньо не проводять матеріальних цінностей, розуміють їх можливість виконувати свої функції в умовах НС. На стійкість роботи ККЦ в умовах НС впливають наступні чинники:

– надійність захисту робочих і службовців;

– можливість інженерно – технічного комплексу об'єкту протистояти у визначеному ступеню вражаючих чинників стихійної біди, аварій, катастроф і сучасних видів зброї;

– захищеність цеху від вторинних вражаючих чинників (пожеж, вибухів, зараження ОР і СДОР);

– надійність системи забезпечення підприємства всім необхідним для виробництва (сировиною, паливом, комплектуючими вузлами і деталями, електроенергією, водою, газом і іншим);

– стійкість і безперервність управління виробництвом;

– підготовленість конвертерного цеху до робіт щодо порушеного виробництва.

Перераховані чинники є основними загальними для всіх підприємств. Шляхи підвищення стійкості роботи конвертерного цеху в умовах НС, а саме:

– забезпечення надійного захисту робочих і службовців від вражаючих чинників сучасної зброї, аварії, катастрофи і стихійної біди;

– захист основних виробничих чинників від вражаючих чинників, у тому числі і від вторинних, які виникають в умовах НС;

– стійке забезпечення всім необхідним для випуску запланованої продукції;

– підготовка до відновлення порушеного виробництва;

– підвищення надійності і оперативності управління виробництвом.

Захист робочих і службовців конвертерного цеху досягається чотирма основними способами:

– укриття людей в захисних спорудах;

– проведення евакуаційних заходів;

– радіаційно – хімічний захист;

– медичний і біологічний захист.

Надійно захистити виробничий персонал цеху можливо лише при комплексному використанні всіх основних способів захисту.

Захист виробничих фондів полягає в підвищенні протидії будинків, споруд і конструкції об'єкту до вражаючих чинників і захисту технологічного устаткування, верстатів, систем і комунікацій і інших засобів, що формують основу виробничого процесу.

Створення надійних систем електро– , водо– і теплозабезпечення цеху:

а) підвищення стійкості електрозабезпечення:

– розподіл схеми електромереж на незалежно працюючі частини;

– заземлення електромереж і підключення їх до декількох джерел енергозабезпечення;

– створення резерву дизельних електростанцій;

б) підвищення стійкості систем водопостачання:

– водопостачання від двох незалежних джерел, одне з яких підземне;

– захист вододжерел і резервуарів чистої води;

в) підвищення стійкості систем газо, тепло і паливо забезпечення:

– розподільні газопроводи робити підземними і передбачати їх кільцювання:

– газорозподільні станції і опорні пункти обвідних газопроводів передбачати в підземному варіанті;

Підвищення протипожежної стійкості:

– максимальне скорочення запасів паливо і вибухонебезпечних речовин;

– проведення профілактичних протипожежних заходів;

– підготовка сил і засобів пожежогасінні.

8.2 Створення стійкості системи матеріально – технічного постачання

На підприємствах створюють запаси сировини, палива, комплектуючих вузлів і деталей, устаткування, яке дозволяє продовжувати роботу на випадок дезорганізації постачання.

Створення стійкості системи управління:

– підготовка ПУ (захищених);

– забезпечення ПУ засобами зв'язку;

– використання автоматизованої системи управління.

Підготовка до прискореного (негайного) відновлення порушеного виробництва:

– розробка необхідної технічної і технологічної документації;

– створення запасів матеріальних засобів для встановлення робіт;

– розробка розрахунків сил і засобів, для відновлення робіт;

– визначення достовірної черговості робіт після відновлення виробництва з урахуванням наявних ресурсів і місцевих умов.

Крім того, на стійкість роботи підприємств впливатиме наявність підготовленої робочої сили.

Підвищення надійності і оперативності управління виробництвом:

– створення в цехах стійкої системи зв'язку, висока підготовка керівного складу, своєчасне ухвалення вірних рішень і постановка завдань підлеглим відповідно до обстановки, що склалася.

Підвищення стійкості роботи підприємства досягається завчасним проведенням комплексу інженерно – технічних, технологічних і організаційних заходів, які, направлені на максимальне зниження дії вражаючих чинників і створення умов для ліквідації наслідків АС.

Інженерно – технічні заходи — це комплекс робіт, що забезпечують підвищення стійкості виробничих будинків і споруд, устаткування, комунально – енергетичних систем.

Технологічні заходи забезпечують підвищення стійкості роботи об'єкт шляхом зміни технологічного процесу, що сприяє спрощенню виробництва продукції і усуває можливість виникнення вторинних вражаючих чинників.

Організаційні заходи передбачають розробку і планування дій керівного, командно – начальницького складу штабу, служб і формування З при захисту робочих і службовців.

Знання можливих надзвичайних ситуацій дозволяє розробити заходи щодо недопущення можливих аварій на ВАТ ”АМК”, а у разі їх виникнення максимально і своєчасно  забезпечити захист комбінату і його працівників, що дозволить зменшити збиток, нанесений комбінату НС, і уникнути людських жертв.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85167. Социально-экономическое развитие белорусских земель в составе Речи Посполитой 30.48 KB
  В экономике белорусских земель шло укрепление и развитие феодальных отношений. Экономическому прогрессу белорусских земель во вп 16пп 17 вв. увеличилось до 36 млн чел росли посевные площади поголовье скота увеличился средний земельный надел крестьян.
85168. Особенности конфессиональных отношений на территории Беларуси в составе Речи Посполитой. Реформация и контрреформация. Берестейская уния 30.78 KB
  В разных странах Европы возникает движение против господства католической церкви РеформацияОбщественнополитическое и идеологическое движение направленное против римскокатолической церкви и её роли в политической системе общества. Результат Контрреформации: усиливается экономическое могущество и политическое влияние католической церкви. В рамках Контрреформации проводилось объединение православной и католической церкви. Она объединила православную и католическую церкви в единую Грекоуниатскую церковь.
85169. Политический кризис и разделы Речи Посполитой. Включение белорусских земель в состав Российской империи 29.27 KB
  При поддержке России победу одержал Станислав Август Понятовский. 1ый раздел произошёл в 1772 К России отошли восточная часть Белоруссии по Западной Двине и Верхнему Днепру 1788г. 2ой раздел 23 января 1793 К России отошли Центральная Белоруссия с Минском Правобережная Украина часть шляхта приняло участие в восстании под руководством Костюшко попытка сохранить независимость РП. 3ий раздел 24 октября 1795 К России отошли Литва Западная Белоруссия Волынь Курляндия; Поляки утратили свою государственность.
85170. Культура и этническая структура белорусских земель в составе Речи Посполитой 28.63 KB
  традиции эпохи Просвещения стали оказывать существенное влияние на повседневную жизнь белорусского общества это было связано с переменами в системе образования расширено преподавания современных языков и естествознания. Влияние эпохи Просвещения ощущалось и в театральной жизни страны. Барокко и рококо под влиянием Просвещения стали постепенно уступать место классицизму основанному на традициях античности и Ренессанса.
85171. Политика российского самодержавия и общественно-политические движения в Беларуси (конец XVIII - первая половина XIX в.) 33.21 KB
  После присоединения Беларуси к РИ правительство провело ряд мер по закреплению своего влияния на присоединённые земли. В Беларуси были созданы губернии: Белорусская Минская и Литовская. Господствующее положение в Беларуси заняла православная церковь у которой оказывалась полная государственная поддержка.
85172. Социально-экономическое развитие белорусских земель в условиях кризиса феодально-крепостнической системы (первая половина XIX в.) 28.12 KB
  В условиях разложения феодальнокрепостнической системы царское правительство пошло на экономические реформы с целью приспособления существующей системы хозяйственных отношений к нуждам рынка а также повышения государственных доходов. Реформа была проведена только среди государственных крестьян. Она предусматривала: проведение подробного описания всех государственных имений и строгое определение повинностей государственных крестьян в зависимости от их хозяйственного положения прекращение сдачи государственных земель в аренду; ликвидацию...
85173. Культура Беларуси в первой половине XIX в.) 27.14 KB
  Беларусь имела автономия в плане культурного развития. Отчётливо это проявилось в системе образования. 1803г – создан Виленский учебный округ, в состав кот входили школы Беларуси, Литвы, Украины.
85174. Буржуазные реформы 1860-1880 гг. в Российской империи и особенности их проведения в белорусских губерниях 29.45 KB
  Крестьяне получали гражданские права могли заниматься промыслами торговать приобретать имущество поступать на учебу и на службу; помещики не могли продавать и судить крестьян. Однако крестьяне не сразу становились лично свободными. Помещики признавались собственниками всей земли которая принадлежала им до реформы а крестьяне получали небольшие наделы в пользование которые должны были выкупить на протяжении 9 лет. Купить свой земельный надел крестьяне могли только путем заключения выкупной сделки.
85175. Восстание 1863-1864 гг. и его итоги 28.15 KB
  Белые рассчитывали этого путем переговоров с царем с помощью Франции других стран Запада а красные опирались на восстание населения на свои силы.Калиновский который готовил восстание издавал газету Мужицкая правда боролся за свободу народа. Восстание началось зимой 1863 Для руководства восстанием были созданы руководящие органы: Центральный нац.Калиновский возглавил восстание в Гродненской губернии.