30138

Фазовые портреты кусочно-линейных систем

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вариант 5 В программе Синус построен график нелинейности с использованием аналитического выражения: Рис.1 Нелинейная система второго порядка с двузначной кусочнолинейной функцией Рис. Для данной нелинейности получаем следующие области: Получили следующие границы областей многолистного фазового портрета линии переключения нелинейностей: Рис. Фазовый портрет при начальных точках...

Русский

2013-08-23

52.98 KB

14 чел.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Факультет кибернетики

Кафедра «Математическое обеспечение систем»

Лабораторная работа №2

по курсу ОТАУ (дополнительные главы) на тему:

«Фазовые портреты кусочно-линейных систем»

Выполнил студент

группы К6-331:

Кулаков Денис

Принял преподаватель

Беляков А.К.  _________

Москва, 2013

Цель работы: Изучение особенностей фазовых портретов кусочно-линейных систем и практическое освоение компьютерных способов построения фазовых портретов нелинейных систем.

Вариант 5

В программе «Синус» построен график нелинейности с использованием аналитического выражения:

Рис.1 Нелинейная система второго порядка с двузначной кусочно-линейной функцией

Рис.2 Структурная схема

Система будет иметь вид:

 принимает пять значений: { -2, -1, 0, 1, 2}. 

Для данной нелинейности получаем следующие области:

x<-1

F(x)=-1

x<-2

F(x)=-1

-1<x<0

F(x)=x

-2<x<-1

F(x)=x+1

0<x<1

F(x)=0

-1<x<0

F(x)=0

1<x<2

F(x)=x-1

0<x<1

F(x)=x

x>2

F(x)=1

x>1

F(x)=1

Получили следующие границы областей многолистного фазового портрета (линии переключения нелинейностей):

Рис.4. Фазовый портрет при начальных точках х0 = -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5

Рис.5. Зависимость от T. k=1: T=1, 10, 100

Рис.6. Зависимость от k. T=1: k=1, 10, 100

Заключение

В данной лабораторной работе было проведено исследование фазового портрета кусочно-линейной системы.

Для данной системы, состоящей из двузначной нелинейности и линейной составляющей, был получен фазовый портрет.

Было проведено исследование влияния параметров линейной части на фазовый портрет. Методом пробных точек оценено направление движения в каждой области.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55041. ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЕДАГОГА 7.77 MB
  З огляду на важливість і актуальність поставлених перед освітою завдань, ми часто використовуємо інноваційні технології навчання, що дозволяють істотно активізувати розумову та пізнавальну діяльність студентів, підвищити інтерес до дисципліни.
55042. Пошук інформації в Internet. Пошукові системи 614.5 KB
  Мета: ознайомити із засобами пошуку інформації в Інтернеті принципами функціонування вебкаталогів та пошукових систем; навчити стратегії пошуку інформації; виховувати інформаційну культуру учнів уважність дисциплінованість прищеплювати навички групової роботи співробітництва.
55043. Объекты, цели, методы государственного регулирования экономики 19.59 KB
  Продажа государственной собственности частным физическим и юридическим лицам позволяет: уменьшить дефицит бюджета, пополнить его доходами и увеличить средства, направляемые в другие сектора экономики; расширить сферу действия рыночного механизма и развить конкурентную среду; привлечь частный капитал в совместный с государством бизнес
55044. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури 242.5 KB
  Комп’ютерна презентація на уроках української мови та літератури. Це уможливлює: удосконалення методології і стратегії добору змісту методів і організаційних форм навчання що відповідають задачам розвитку особистості того кого навчають у сучасних умовах інформатизації суспільства; створення методичних систем навчання орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того кого навчають на формування умінь самостійно здобувати знання здійснювати інформаційнонавчальну...
55045. Навчальний посібник для самостійної роботи та самоконтролю 2.9 MB
  Те саме стосується й швидкості світла бо вимога щодо знання одиниць швидкості також висувається лише у 8-му класі. Саме такими є промені що їх викидає точкове джерело світла. Непідкріпленою тож необґрунтовано завищеною виглядає також вимога щодо опанування учнями поняттям сила світла та їхньої здатності розв'язувати задачі із застосуванням цієї фізичної величини с.
55046. Математика в біології 2.95 MB
  На допомогу тим хто розв’язує задачі з біології Кожна біологічна задача складається із сукупності даних умови задачі й запитань що вказує її вимогу. Якщо це задача з генетики використовуй генетичні символи; якщо вона стосується обміну речовин – складіть ланцюг живлення...
55047. Науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя 4.85 MB
  Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки діяльності учнівського колективу ведення шкільної документації у роботі з батьками. Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки діяльності учнівського колективу ведення шкільної документації у роботі з батьками. Рецепту для кожної окремої педагогічної ситуації не існує але їх розв'язанню могли б сприяти такі...
55048. Курс загальної географії для 6 класу 364 KB
  Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки підростаючого покоління, яке враховуючи власні можливості, зможе самостійно вирішувати складні проблеми власного життя. При цьому творчо мислити, використовуючи шкільні знання. Особливого значення, в цьому випадку, набуває креативність особистості.
55049. Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій) 11.04 MB
  Використовуючи на уроці розвитку зв’язного мовлення “Твір опис†матеріали медіапосібника “Культурна спадщина України†здійснюємо з учнями віртуальну екскурсію до Києва занурюємося в культурний простір столиці поглиблюємо знання з історії. Аудюювання Тренажер для зору Вірші про осінь Вгадай казку Чехов “На весніâ€ Короткі оповідання зимавесна літо осінь 5 Математика Арифметикамалятко DVD Навчаємось рахувати відеоурок ЕДМ: Геометрія Задачі в віршах Тренажер “Рахуємо в межах 10†Тест “Порівняння чисел†Ознаки...