3018

Цех по производству изделий бытового назначения методом литья под давлением мощностью 7000 тонн в год

Практическая работа

Производство и промышленные технологии

Описание технологической схемы производства: Из полувагона или цистерны полимер в виде гранулятя выгружается краном в контейнерах и перевозится к установке растаривания и передается пневмотранспортом 12 в силосы. Затем...

Русский

2012-10-23

179 KB

16 чел.

Описание технологической схемы производства:

Из полувагона или цистерны  23 полимер в виде гранулятя выгружается краном 10 в контейнерах  и перевозится к установке растаривания 11 и передается пневмотранспортом 12 в силосы 13.

 

Затем пневмотранспортами  12 материал доставляется в цеховые силосы 14 для  питания цеховых машин 15.

После формирования изделий литьем под давлением, они направляются  к устройству мехобработки 17 где происходит подготовка изделий к металлизации 18  термообработке 19 и окраске 16.

Далее  продукция попадает на  стол упаковки 20, контролируется на соответствие размеров и отправляются на склад 27.

Отходы после механообработки 17 на дробилке 21 превращаются в крошку, гранулируются гранулятором 24 и пневмотранспортом отправляются в  накопитель-дозатор 25 откуда системой пневмотранспорта отправляются в двухсекционный бункер-дозатор 26  для смешивания  в нужной пропорции с сырьем.

1) Распределение производительности : Qм=М х вес%

ПО 7000 * 0,475 =3325

ПС 7000 * 0,429 = 3003

ПВХ 7000 * 0,021 = 147

ПК 7000 * 0,006 = 42

ПАк 7000 * 0,015 = 105

Этрол 7000 * 0,01 = 70

ПАм 7000 * 0,028 = 196

  1.  Распределение  весовых групп, % (среднее по таблице)

Весовая группа

, г

ПО

ПС

ПАм

ПВХ

ПК

ПАк

Этр

2-16

13

4,5

50

18

2

1,5

7,5

14-40

14,5

17,5

7

28,5

7

32

11

20-80

21

30

5,5

71,5

12

42,5

28,5

40-250

36

52,5

20

72,5

72

86,5

28,5

80-460

72,5

78

43

53,5

91

66,5

81,5

3) Распределение производительности по весовым группам, т/г

Qм * % вес гр.

Группа, г

ПО

ПС

ПАм

ПВХ

ПК

ПАк

Этр

2-16

432

135

98

27

1

2

5

14-40

482

526

14

42

3

34

8

20-80

698

90

11

105

5

45

20

40-250

1197

1577

39

107

30

91

20

80-460

2411

2342

84

79

38

70

57

  1.  Пересчет средней производительности

Усилие смыкания кН

весов. группы, гр.

Производ-ть, средн. , кг/ч по полистиролу

ПО

ПС

ПВХ

ПК

ПАк

Э

ПАм

250

2-16

2,8

2,24

2,8

2,66

2,66

2,38

2,52

1,68

500

14-40

5,3

4,24

5,3

5,0

5,0

4,5

4,77

3,18

1000

20-80

6,8

5,44

6,8

6,46

6,46

5,78

6,12

4,1

1600

40-250

9

7,2

9

8,55

8,55

7,65

8,1

5,4

2500

80-460

12

9,6

12

11,4

11,4

10,2

10,8

7,2

  1.  Расчет количества литьевых машин

N = Q1/(g1*Ф) + …. Qn/(gn*Ф)

N250 = 432000/(2.24*5920) + 135000/(2,8*5920) + 98000/(1,68*5920) + 27000/(2,66*5920) + 1000/(2,66*5920) + 2000/(2,38*5920) + 5000/(2,52*5920) = 53

N500 = 482000/(4.24*5920) + 526000/(5,3*5920) + 14000/(3,18*5920) +42000/(5,0*5920) +3000/(5,0*5920) + 34000/(4,5*5920) + 8000/(4,77*5920) = 40

N1000 = 698000/(5.44*5920) +90000/(6,8*5920) +11000/(4,1*5920) + 105000/(6,46*5920) + 5000/(6,46*5920) +45000/(5,78*5920) + 20000/(6,12*5920) = 29

N1600 =1197000/(7.2*5920) + 1577000/(9,0*5920) + 39000/(5,4*5920) + 107000/(8,55*5920) + 30000/(8,55*5920) + 91000/(7,65*5920) + 20000/(8,1*5920) = 64

N2500 = 2411000/(9.6*5920) + 2342000/(12,0*5920) + 84000/(7,2*5920) + 79000/(11,4*5920) + 38000/(11,4*5920) + 70000/(10,2*5920) +57000/(10,8*5920) = 81

6) Расчет площади цеха

S = к * n * F

S250 = 1,5 * N250 * F250

S250 = 1,5 * 53 * 15: =1192,5

S500 = 1,5 * N500 * F500

S500 = 1,5 * 40 * 18: = 1080

S1000 = 1,5 * N1000 * F1000

 S1000 = 1,5 * 29 * 21: = 913,5

 S1600 = 1,5 * N1600 * F1600

S1600 = 1,5 * 64 * 23: = 2208

 S2500 = 1,5 * N2500 * F2500

 S2500 = 1,5 * 81 * 41: = 4981,5

Sобщ = 1192,5+1080+913,5+2208+4981,5=10375,5м2

Расчет материального баланса.Полистирол

№ Стадии

Стадия технологического процесса

Приход

Потери

технологические

Расход

кг

%

кг

%

Возвратные

отходы

Безвозвратные отходы

кг

%

кг

%

1

Прием

Растаривание

Хранение

Транспорт

Вес. Контроль

Дозирование

1099,94

109,9

2

Летучие

Угар

Мех. Обработка

Ктп=0.009

1099,94

109,9

0,94

0,01

31,5

Кво=

0.03

0,32

18,9

Кбо=0.018

1,9

3

Переработка

отходов

Ктпо=0.0006

1048,6

104,8

0.6

0,01

30

Кво=

0.03

0,3

18

Кбо=0.018

1,8

4

Упаковка

Трансп. На склад

1000

100

  1.  Расчет цеховой площади помещений Sобщ=10376м2

Помещение

площадь

площадь

Сетка 18х12

Рабочий зал

55%

5707

26

Механическая обработка

5%

519

2

Подготовка сырья

10%

1038

5

Склад сырья

6%

623

3

Склад продукции

8%

830

4

Прочие

16%

1660

8


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81686. Сутнісні принципи культури 26.79 KB
  Одним із головних завдань культури є формування освіченої цивілізовано розвиненої особистості. У структурі культури як певного цілісного організму розрізняють такі елементи: а субстанціональні ціннісно культурні інститути і системи норм мораль релігія побутова поведінка спілкування індивідів етикет; б функціональні традиції обряди звичаї заборони табу які є неписаними регуляторами процесу функціонування культури. Байта у структурі культури як системи правомірно розрізняти технологічну соціальну та ідеологічну підсистеми...
81687. Культурний Рух, простір і час – атрибутивні властивості матерії 27.75 KB
  Рух його джерело та причини завжди були у полі зору філософів і вченихприродознавців. Так уже Геракліт не лише визнавав усе загальний характер руху але й виявив його суперечливість: все існує і в той же час не існує; все тече й постійно змінюється; все перебуває у постійному процесі виникнення та зникнення. Отже рух матеріальних тіл викликають їх внутрішні і зовнішні взаємодії поза якими існування цих тіл неможливе.
81688. Культура і цивілізація: розуміння та перспективи розвитку 27.2 KB
  Так цивілізований і культурний сприймаються як поняття тотожні але цивілізація ікультура не синоніми. Цивілізація висловлює щось спільне раціональне стабільне. Цивілізація визначає загальне в співтовариствах що виникають на базі однотипних технологій.
81689. Проблема кризи сучасної культури в провідних концепціях 19-20 століть 28.37 KB
  Причини такого ставлення до культури на думку Г. Тому як вважає Зіммель новою парадигмою здатною об´єднати світ духовної культури епохи є поняття життя як своєрідного центра світобудови: звідти йде шлях з одного боку до душі і Я а з іншого до ідеї Космосу Абсолюту. Першим аргументовано підійшов до проблеми кризи культури звернув увагу на вулканічне підґрунття історії розсіяв загрозливі ілюзії її лінійного прогресу німецький культурфілософ О.
81690. Поняття суспільства. Структура та функції соціальної системи 24.59 KB
  Суспільство раціонально організована спільнота людей обєднаних спільною спрямованістю інтересів взаємною угодою в розумінні принципів колективного існування. Цим суспільство відрізняється від спільності органічного обєднання людей повязаних єдиним походженням родинними звязками єдністю долі сімя рід племя народ та від держави раціонально організованого апарату управління суспільством. В цілому суспільство це соціальна система що охоплює сукупність соціальних обєктів та субєктів їхніх властивостей і відносин що...
81691. Суспільство як система: основні сфери та закони розвитку суспільного життя. Духовне життя соціуму 26.65 KB
  Останні є суттєвими характеристиками суспільства. Для суспільства характерні: системна організація особливий механізм передачі інформації єдність матеріальних та духовних процесів. Основними сферами життєдіяльності суспільства є: матеріальновиробнича та економічна діяльність виробництво обмін та розподіл матеріальних благ продуктивні сили та виробничі відносини НТП сільське господарство фінанси економіка банківська діяльність побуту та сімейних стосунків сімя побут соціальногуманітарних відносин закони та правові норми...
81692. Джерела та спонукальні сили соціального розвитку 23.68 KB
  Виділяють принаймні три джерела розвитку суспільства: природні фактори Монтескє Гумільов Вернадський матеріальне виробництво Маркс Ростоу Бжезинский зміни культурного життя та системи духовних цінностей Конт Сорокін. Насправді усі три фактори в єдності виступають джерелами розвитку суспільства. Окрім цього існує інший погляд який джерелами саморозвитку суспільства визначає: протиріччя між природною та культурною організаціями суспільні відносини та духовний потенціал суспільства.
81693. Культурно-історичний час і простір 22.69 KB
  Як форми руху матерії простір і час постають загальним «засобом організації» будь-якого обєкта дійсності: простір — у найзагальнішому плані — це форма сталості, збереження обєкта, його змісту; час — форма його розвитку, внутрішня міра його буття та самознищення. Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма організації всієї різноманітності нескінченного світу
81694. Сутність ідеалістичної концепції буття 24.82 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.