3018

Цех по производству изделий бытового назначения методом литья под давлением мощностью 7000 тонн в год

Практическая работа

Производство и промышленные технологии

Описание технологической схемы производства: Из полувагона или цистерны полимер в виде гранулятя выгружается краном в контейнерах и перевозится к установке растаривания и передается пневмотранспортом 12 в силосы. Затем...

Русский

2012-10-23

179 KB

17 чел.

Описание технологической схемы производства:

Из полувагона или цистерны  23 полимер в виде гранулятя выгружается краном 10 в контейнерах  и перевозится к установке растаривания 11 и передается пневмотранспортом 12 в силосы 13.

 

Затем пневмотранспортами  12 материал доставляется в цеховые силосы 14 для  питания цеховых машин 15.

После формирования изделий литьем под давлением, они направляются  к устройству мехобработки 17 где происходит подготовка изделий к металлизации 18  термообработке 19 и окраске 16.

Далее  продукция попадает на  стол упаковки 20, контролируется на соответствие размеров и отправляются на склад 27.

Отходы после механообработки 17 на дробилке 21 превращаются в крошку, гранулируются гранулятором 24 и пневмотранспортом отправляются в  накопитель-дозатор 25 откуда системой пневмотранспорта отправляются в двухсекционный бункер-дозатор 26  для смешивания  в нужной пропорции с сырьем.

1) Распределение производительности : Qм=М х вес%

ПО 7000 * 0,475 =3325

ПС 7000 * 0,429 = 3003

ПВХ 7000 * 0,021 = 147

ПК 7000 * 0,006 = 42

ПАк 7000 * 0,015 = 105

Этрол 7000 * 0,01 = 70

ПАм 7000 * 0,028 = 196

  1.  Распределение  весовых групп, % (среднее по таблице)

Весовая группа

, г

ПО

ПС

ПАм

ПВХ

ПК

ПАк

Этр

2-16

13

4,5

50

18

2

1,5

7,5

14-40

14,5

17,5

7

28,5

7

32

11

20-80

21

30

5,5

71,5

12

42,5

28,5

40-250

36

52,5

20

72,5

72

86,5

28,5

80-460

72,5

78

43

53,5

91

66,5

81,5

3) Распределение производительности по весовым группам, т/г

Qм * % вес гр.

Группа, г

ПО

ПС

ПАм

ПВХ

ПК

ПАк

Этр

2-16

432

135

98

27

1

2

5

14-40

482

526

14

42

3

34

8

20-80

698

90

11

105

5

45

20

40-250

1197

1577

39

107

30

91

20

80-460

2411

2342

84

79

38

70

57

  1.  Пересчет средней производительности

Усилие смыкания кН

весов. группы, гр.

Производ-ть, средн. , кг/ч по полистиролу

ПО

ПС

ПВХ

ПК

ПАк

Э

ПАм

250

2-16

2,8

2,24

2,8

2,66

2,66

2,38

2,52

1,68

500

14-40

5,3

4,24

5,3

5,0

5,0

4,5

4,77

3,18

1000

20-80

6,8

5,44

6,8

6,46

6,46

5,78

6,12

4,1

1600

40-250

9

7,2

9

8,55

8,55

7,65

8,1

5,4

2500

80-460

12

9,6

12

11,4

11,4

10,2

10,8

7,2

  1.  Расчет количества литьевых машин

N = Q1/(g1*Ф) + …. Qn/(gn*Ф)

N250 = 432000/(2.24*5920) + 135000/(2,8*5920) + 98000/(1,68*5920) + 27000/(2,66*5920) + 1000/(2,66*5920) + 2000/(2,38*5920) + 5000/(2,52*5920) = 53

N500 = 482000/(4.24*5920) + 526000/(5,3*5920) + 14000/(3,18*5920) +42000/(5,0*5920) +3000/(5,0*5920) + 34000/(4,5*5920) + 8000/(4,77*5920) = 40

N1000 = 698000/(5.44*5920) +90000/(6,8*5920) +11000/(4,1*5920) + 105000/(6,46*5920) + 5000/(6,46*5920) +45000/(5,78*5920) + 20000/(6,12*5920) = 29

N1600 =1197000/(7.2*5920) + 1577000/(9,0*5920) + 39000/(5,4*5920) + 107000/(8,55*5920) + 30000/(8,55*5920) + 91000/(7,65*5920) + 20000/(8,1*5920) = 64

N2500 = 2411000/(9.6*5920) + 2342000/(12,0*5920) + 84000/(7,2*5920) + 79000/(11,4*5920) + 38000/(11,4*5920) + 70000/(10,2*5920) +57000/(10,8*5920) = 81

6) Расчет площади цеха

S = к * n * F

S250 = 1,5 * N250 * F250

S250 = 1,5 * 53 * 15: =1192,5

S500 = 1,5 * N500 * F500

S500 = 1,5 * 40 * 18: = 1080

S1000 = 1,5 * N1000 * F1000

 S1000 = 1,5 * 29 * 21: = 913,5

 S1600 = 1,5 * N1600 * F1600

S1600 = 1,5 * 64 * 23: = 2208

 S2500 = 1,5 * N2500 * F2500

 S2500 = 1,5 * 81 * 41: = 4981,5

Sобщ = 1192,5+1080+913,5+2208+4981,5=10375,5м2

Расчет материального баланса.Полистирол

№ Стадии

Стадия технологического процесса

Приход

Потери

технологические

Расход

кг

%

кг

%

Возвратные

отходы

Безвозвратные отходы

кг

%

кг

%

1

Прием

Растаривание

Хранение

Транспорт

Вес. Контроль

Дозирование

1099,94

109,9

2

Летучие

Угар

Мех. Обработка

Ктп=0.009

1099,94

109,9

0,94

0,01

31,5

Кво=

0.03

0,32

18,9

Кбо=0.018

1,9

3

Переработка

отходов

Ктпо=0.0006

1048,6

104,8

0.6

0,01

30

Кво=

0.03

0,3

18

Кбо=0.018

1,8

4

Упаковка

Трансп. На склад

1000

100

  1.  Расчет цеховой площади помещений Sобщ=10376м2

Помещение

площадь

площадь

Сетка 18х12

Рабочий зал

55%

5707

26

Механическая обработка

5%

519

2

Подготовка сырья

10%

1038

5

Склад сырья

6%

623

3

Склад продукции

8%

830

4

Прочие

16%

1660

8


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48017. Цивільний захист населення в надзвичайних ситуаціях 538.5 KB
  Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів організації та діям у надзвичайних ситуаціях а також основам організації і проведення рятувальних робіт. ЦО основними завданнями з цивільного захисту України є: оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне інформування його про наявну обстановку; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та...
48018. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів 417.5 KB
  Захист населення у надзвичайних ситуаціях 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів діям у надзвичайних ситуаціях і засобам захисту дітей працівників школи і членів їх сімей а також основам організації і проведення рятувальних робіт та методикою проведення занять з цивільної оборони з учнями ЗОШ і населенням. Проводять своєчасне інформування населення про стихійне лихо і правила поведінки підсилюють спостереження за підняттям водиперевіряють стан дамб гребель мостів виявлені недоліки усувають готують сили і засоби на випадок...
48019. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс 379.5 KB
  Мета курсу релігієзнавства з академічних позицій дати систематичний огляд питань що стосуються сутності релігії як духовного культурного соціального феномену суспільного функціонування інституціональних форм релігії історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу сприяти формуванню у студентів навичок виваженого обєктивного раціонально обґрунтованого підходу до правової оцінки та визначення релігійних феноменів. Завдання курсу дати можливість студентові отримати знання щодо...
48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.
48023. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 3.05 MB
  Тема № 7 Пристосування які використовують на токарних верстатах На токарних верстатах використовуються наступні види пристосувань: центри упорні; поводкові патрони та хомутики; самоцентруючі патрони; чотирьохкулачкові патрони; планшайби; пневматичні патрони; гідравлічні патрони; електромагнітні патрони; люнети рухомі та нерухомі; конусні лінійки тощо. Тема № 11 Пристосування які використовують на свердлильних верстатах. При конструюванні багатошпиндельних свердлильних головок необхідно вирішити наступні питання: вибір...