30204

Состояние и пути совершенствования технологии производства молока в ООО «Бебелево» Ферзиковского района Калужской области

Дипломная

Лесное и сельское хозяйство

Выпускная квалификационная работа бакалаврская работа изложена на 77 страницах компьютерного набора состоит из введения пяти разделов характеристика хозяйства и организационноэкономический анализ хозяйственной деятельности; современное состояние и зоотехническая оценка отраслей животноводства; мероприятия по охране труда животноводов и охране природы; работа в условиях радиоактивного загрязнения местности; экспериментальное исследование по теме выводов и предложений списка использованной литературы; содержит 28 таблиц. Состояние...

Русский

2013-08-23

44.5 KB

4 чел.

Аннотация

Тема данной выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) — «Состояние и пути совершенствования технологии производства молока в ООО «Бебелево» Ферзиковского района Калужской области» — в рамках которой были рассмотрены показатели, позволяющие оценить  методы ведения хозяйства.

Объект исследования – поголовье коров швицкой породы, разводимой в хозяйстве.

Целью бакалаврской работы является научно-теоретическое обоснование направления развития молочного скотоводства и разработка рекомендаций по повышению его эффективности в ООО «Бебелево» Ферзиковского района Калужской области.

Теоретическое исследование проводилось методом анализа литературы и нормативных документов. Экспериментальное исследование – методом  сбора и обработки показателей зоотехнического и племенного учета.

Практическая ценность выпускной квалификационной работы заключается в том, что проведенный анализ может быть использован для дальнейшей работы по совершенствованию технологии производства молока в ООО «Бебелево».

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) изложена на 77 страницах компьютерного набора, состоит из введения, пяти разделов (характеристика хозяйства и организационно-экономический анализ хозяйственной деятельности; современное состояние и зоотехническая оценка отраслей животноводства; мероприятия по охране труда животноводов и охране природы; работа в условиях радиоактивного загрязнения местности; экспериментальное исследование по теме), выводов и предложений, списка использованной литературы; содержит 28 таблиц. В каждом разделе имеются подразделы, раскрывающие его содержание. Список использованной литературы включает 20 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………...

5

ГЛАВА 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …………………………………………………

7

1.1.

Расположение хозяйства, природные и экономические условия.

7

1.2.

Специализация и размеры производства ………………………..

9

1.3.

Состояние кормовой базы и анализ развития отраслей животноводства …………………………………………………….

12

1.4.

Основные экономические показатели развития хозяйства …......

17

ГЛАВА 2.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА ………………….

21

ГЛАВА 3.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЖИВОТНОВОДОВ И ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ………………………………………………

39

ГЛАВА 4.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСТНОСТИ …………………………………...

45

ГЛАВА 5.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ: «СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ООО «БЕБЕЛЕВО» ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» …………………………………………………………

49

5.1.

Обзор литературы ………………………………………………….

49

5.1.1.

Пути интенсификации молочного скотоводства ………………...

49

5.1.2.

Современное состояние молочного скотоводства в Калужской области ……………………………………………………………...

53

5.2.

Материал и методика исследования ……………………………..

62

5.3.

Результаты исследования, их оценка и обсуждение ……………

63

5.4.

Экономическое обоснование исследования ……………………..

72

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ …………………………………...

73

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………...

75


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53141. Правила виконання ранкової гімнастики. Частини обличчя 106.5 KB
  Мета уроку: Практична: Ознайомити учнів із значенням та правилами виконання ранкової гігієнічної гімнастики; Закріплення рухових дій засобами естафет, рухливих ігор; Вивчення та відпрацювання вживання лексики по темі в усному мовленні; Формування навичок монологічного мовлення, сприйняття на слух іншомовних слів, опису людини за малюнком;
53142. Гімнастика до занять у початкових класах 56.5 KB
  Гімнастика до занять вирішує головним чином виховні та оздоровчі завдання. Щодня виконувані фізичні вправи надають сприятливий вплив на організм сприяють формуванню правильної постави виховують звичку до регулярних занять фізичними вправами. Колективне виконання вправ під час гімнастики до занять дисциплінує організовує і згуртовує учнів.
53143. Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку 39.21 KB
  В роботі з дітьми а особливо з тими що вже мають порушення мовлення велику увагу необхідно приділяти розвитку функції дрібних м’язів рук. Рухи рук тісно пов’язані з мовленням вони є одним з факторів його формування. Зв’язок рухів руки з мовленням був відмічений ще в 1928 році. Пізніше на основі спеціально проведених дослідів було висунуто думку про те що рухи пальців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і прискорюють розвиток мовлення дитини.
53144. Сценарий внеклассного мероприятия «Путешествие на планету «Гимназия» 50 KB
  Ученик: Мы на планете нашей Всех соберём друзей. Ученик: Педагоги в ней прекрасны Каждый чем – то да хорош. Для нас потом в науку Откроются пути Прославим мы гимназию – И он и я и ты Ученик: Гимназии нашей Пусть парус плывёт Ведь алым зовётся по праву. Может бать откроешь что – то Неизвестное пока Но добьёшься ты чего – то Это уж наверняка Многопрофильность даёт нам Сразу право выбирать Может даже президентом Гимназисты смогут стать Ученик: Нам в гимназии славно живется Многопрофильной стала она.
53145. Сценарій проведення виховного заходу з учнями 5 класу “Посвята в гімназисти” 41 KB
  Місце проведення: актова зала гімназії Обладнання: державні символи атрибути навчального закладу емблема 5Б класу мультимедійний проектор музичний центр.1: У гімназії Слов’янській Всі ми діти всі єдині Вчителі як ті батьки Нас навчають залюбки.1: Сьогодні у 5Б Слов’янської гімназії свято. А чи знаєте ви що гімназії завжди були в історії культури України символом освіченості чистоти та гідності.
53146. Интегрированный урок по русскому языку, природоведению, внеклассному чтению в 4 классе на тему: «Главного глазами не увидишь….» 59 KB
  Цель: Расширить представление учащихся о частях речи, о роли прилагательных в поэтической речи, совершенствование навыков быстрого выразительного чтения. Развитие воображения, наблюдательности, памяти, образного мышления, речи, умения слушать учителя, самостоятельно работать в группах, точно высказывать свою мысль, делать анализ прочитанного. Воспитывать чувство дружбы, отзывчивости.
53148. Глобальні проблеми людства 38 KB
  Річ у тім що паралельно з ним виникає і загострюється ряд проблем які безпосередньо зачіпають інтереси усього людства. Проблеми ці отримали назву глобальних тобто таких що охоплюють не якусь одну країну або групу країн а планету в цілому. Виникла навіть самостійна галузь знань – глобалістика яка вивчає найзагальніші планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації.