30266

Характерологический уровень текста. Способы психологической характеристики персонажа: портретная, речевая характеристика

Доклад

Литература и библиотековедение

Способы психологической характеристики персонажа: портретная речевая характеристика ПОРТРЕТ в литературе описание внешнего облика персонажа лица фигуры мимики одежды один из способов его характеристики. Место портрета в произведении равно как и способы его создания менялось. В фольклоре в античной и средневековой литературе где индивидуальное начало было выражено довольно слабо портретные характеристики либо вовсе отсутствовали либо сводились к предельно обобщённым описаниям и устойчивым эпитетам которые прямо соответствовали...

Русский

2013-08-24

23.5 KB

9 чел.

13.Характерологический уровень текста. Способы психологической характеристики персонажа: портретная, речевая характеристика

ПОРТРЕТ в литературе, описание внешнего облика персонажа (лица, фигуры, мимики, одежды), один из способов его характеристики. Место портрета в произведении, равно как и способы его создания, менялось. В фольклоре, в античной и средневековой литературе, где индивидуальное начало было выражено довольно слабо, портретные характеристики либо вовсе отсутствовали, либо сводились к предельно обобщённым описаниям и устойчивым эпитетам, которые прямо соответствовали социальному статусу и внутренним качествам героев. Долгое время – включая эпоху романтизма – в литературе доминировали идеализирующие портреты, особенно если речь шла о героинях. С эпохи Возрождения до сер. 19 в. преобладал статичный экспозиционный портрет, основанный на подробнейшем перечислении черт лица, особенностей фигуры, одежды, характерных жестов и других примет внешности. Изобразив внешность персонажа в начале повествования, автор, как правило, больше к нему не возвращался. У писателей-реалистов такой портрет плавно переходит в социально-психологическую характеристику персонажа (напр., портрет Обломова, данный в самом начале одноимённого романа И. А. Гончарова). В реалистической литературе второй пол. 19 в. утверждается другой способ изображения внешности, т. н. динамичный портрет, в котором портретные характеристики героев как бы растворяются в изменчивой и подвижной пластике их действий; здесь преобладает не социально-типическое, а индивидуально-неповторимое, присущее персонажу в данный момент времени. Такой портрет реализуется в виде кратких зарисовок, когда автором показываются лишь некоторые наиболее выразительные черты наружности персонажей. Иногда это может быть одна деталь, на которую автор обращает внимание на протяжении всего повествования, т. н. лейтмотивный портрет, широко использованный


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55780. Розв’язування комбінаторних задач 532.5 KB
  Мета дидактична (навчальна): формування умінь і навичок розв’язування різних видів комбінаторних задач, застосовування основних теорем комбінаторики – правил суми та добутку, закріплення відомих методів і способів на практиці, вміння застосовувати знання в комплексі;
55781. Таблиці з логічними зв’язками 1.39 MB
  комірка формула книга немає вірної відповіді Що робить Excel якщо в складеній формулі знаходиться помилка повертає 0 як значення комірки виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки виправляє помилку у формулі видаляє формулу з помилкою Яке з посилань є абсолютним З22 R1C2 5 5 Впорядкування значень діапазону коміркок у певній послідовності називають. електронні таблиці графіки й діаграми діапазон комірок сортування й фільтрація Яких форматів числових даних не існує числовий грошовий процентний округлений Логічна функція...
55782. Методична розробка з інженерної графіки, збірка завдань та рекомендацій до виконання розрахунково-графічних завдань 4.87 MB
  Мета розробки - надання допомоги студентам в освоєнні теоретичних і практичних знань, графічних умінь і навиків, активізації процесу і пізнавального інтересу. Розвитку просторових уявлень, мислення і творчих здібностей.
55783. Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі 85 KB
  Мета: навчитися: додавати до графічних зображень та тексту слайдів анімаційні ефекти, що супроводжуються звуком; вставляти до слайду презентації звукові об’єкти і настроювати їх параметри.
55784. Музично-виконавський розвиток учня-піаніста в процесі роботи над творами малої форми в 4 класі ДМШ 144.5 KB
  Педагог оголошує тему уроку план уроку в який входять такі твори: П. Педагог. Кілька пєс з цих альбомів вже були в твоєму репертуарі Лєра багато ти чула в концертах Дитячої Філармонії школи а також у записах відомих виконавцівпедагогів. Педагог.
55785. Омбудсмени року 384.5 KB
  Ми не просто розпочати нашу програму з визначення права. Справа в тому що так ми наблизились до першого нашого конкурсу яке і має таку назву Знавці права.
55786. Ой, не вітер в полі грає, не орел літає – ото Сірко з товариством по степу гуляє! 61.5 KB
  Мета: увіковічення та вшанування визначного військово-політичного діяча козацького періоду Івана Сірка; популяризація козацьких звичаїв та традицій серед учнівської...
55787. ПОЛІТИКА ВЛАДИ У ЦАРИНІ КУЛЬТУРИ В 1921-1928 рр. УКРАЇНІЗАЦІЯ (КОРЕНІЗАЦІЯ) 311 KB
  Мета: методична – удосконалення методики проведення лекціїдіалогу та активізації пізнавальної діяльності студентів шляхом використання групових форм роботи...
55788. Які правила визначають гармонію людини із собою та найближчим оточенням 245 KB
  Стежка Правдивості Команди слухають визначення понять Додаток 3 які вивчали на попередніх уроках етики потім радяться 30 секунд і записують кожне слово на окремому аркуші паперу.