30296

Типология реализма в историческом аспекте (первобытный, ренессансный). Характеристика каждого этапа развития метода реализма

Доклад

Литература и библиотековедение

Идейная основа: Сознание эпохи перехода от Средневековья к Новому времени соотносимой с вызреванием капиталистического строя в недрах феодального Доминанта: Абсолютизация человеческой личности в ее целостности; представление о человеке как о единстве разумного и чувственного как о свободном существе с беспредельными творческими возможностями Основа эстетики: Антропоцентризм принцип Человек мера всех вещей Характерные черты: Гиперисторизм идеалов связанный с концепцией родового человека; стихийный синкретизм мировосприятия выражающийся...

Русский

2013-08-24

22.5 KB

6 чел.

38.Типология реализма в историческом аспекте (первобытный, ренессансный). Характеристика каждого этапа развития метода реализма

Временные рамки: Середина 15 (для Италии – с 14 в.) – конец 16 в.

Идейная основа: Сознание эпохи перехода от Средневековья к Новому времени, соотносимой с вызреванием капиталистического строя в недрах феодального

Доминанта: Абсолютизация человеческой личности в ее целостности; представление о человеке как о единстве разумного и чувственного, как о свободном существе с беспредельными творческими возможностями

Основа эстетики: Антропоцентризм, принцип «Человек – мера всех вещей»

Характерные черты: Гиперисторизм идеалов, связанный с концепцией родового человека; стихийный синкретизм мировосприятия, выражающийся в моделировании художественного мира как живого организма; синтетический способ типизации воссоздаваемых характеров, порождающий образ всесторонне развитого героя-титана; диалогические отношения с предшествующими философско-эстетическими и художественно-творческими традициями; тесная связь с народной смеховой карнавальной культурой; синтетизм художественного мышления, выражающийся в тенденции к философизации поэтического языка и мифотворчеству.

\Идеальный герой: Универсальный человек, герой-титан

Основной конфликт: Человек – мир

Основные жанры и литературные формы:

Эпос Новелла комическая, антиклерикальная, антифеодальная Дж. Боккаччо, Ф. Саккетти

Поэма рыцарская, сказочно-героическая, буффонная, «конкистадорская» М. Боярдо, Л. Ариосто, Т. Фоленго, Л. Камоэнс

Роман философско-сатирический, пасторальный Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; М. Сервантес. «Дон Кихот»

Лирика Любовная Петрарка, Ронсар, дю Белле

Философская Микеланджело

Драма Трагедия У. Шекспир. «Гамлет», «Король Лир»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.
48023. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 3.05 MB
  Тема № 7 Пристосування які використовують на токарних верстатах На токарних верстатах використовуються наступні види пристосувань: центри упорні; поводкові патрони та хомутики; самоцентруючі патрони; чотирьохкулачкові патрони; планшайби; пневматичні патрони; гідравлічні патрони; електромагнітні патрони; люнети рухомі та нерухомі; конусні лінійки тощо. Тема № 11 Пристосування які використовують на свердлильних верстатах. При конструюванні багатошпиндельних свердлильних головок необхідно вирішити наступні питання: вибір...
48025. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ 114 KB
  Причини ознаки попередження цих порушень. Ознаки нормальної постави. Плоскостопість вроджена та набута її перші ознаки. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення зайва рухливість тік заїкання розлади вегетативної регуляції.
48026. Методика викладання природознавства 512 KB
  Метод спостереження цілеспрямоване сприйняття того чи іншого педагогічного явища без втручання в його хід. Ефективність спостереження залежить від чіткості визначення дослідником обєктів сприймання мети способів фіксації його наслідків ведення протоколу фото і кінозйомка відео та аудіо записи. У процесі констатуючого експерименту проводяться спостереження бесіди анкетування учителів батьків учнів вивчається шкільна документація й письмові роботи дітей та виконуються учнями діагностуючі завдання. Спостереження це...
48027. Логіка. Конспекти лекцій 846.5 KB
  Поняття і судження Основними формами абстрактного мислення є поняття судження й умовиводи. Судження форма мислення в якій щонебудь стверджується або заперечується про предмети їхні властивості або відносини. Поняття судження умовивід мають свою специфічну форму структуру.
48028. ЛОГІКА. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 4.48 MB
  Теоретичні питання для самоконтролю Що означає термін логіка і в чому полягає проблема визначення логіки як науки Назвіть об'єкт предмет вивчення формальної логіки Яку сторону мислення вивчає логіка Що таке пізнання форми мислення Який взаємозв'язок між пізнанням і мисленням Що означає поняття абстрактне мислення Дайте визначення логічної форми істинності та правильності думки Дайте визначення мови та назвіть основні види знаків Що таке процес формалізації в вузькому та широкому значенні Що таке зміст і значення мовних виразів...