303

Исследование характеристик объекта регулирования

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Получение переходной характеристики объекта регулирования в виде инерционного звена II порядка с помощью пакета Vissim. Моделирование переходных процессов одноконтурной САР.

Русский

2012-12-07

113.5 KB

30 чел.

Лабораторная работа №1

Исследование характеристик объекта регулирования

Цель работы: получение переходной характеристики объекта регулирования в виде инерционного звена II порядка с помощью пакета Vissim.

Содержание работы

    Выполнить программу моделирования, осуществляющую построение переходного процесса в одноконтурной автоматической системе регулирования (АСР), заданной следующей структурной схемой:

Хзд - единичное ступенчатое задающее воздействие;

     передаточная функция ПИ регулятора;

- передаточная функция объекта регулирования в виде инерционного звена II порядка;

f1 – внутреннее возмущение;

f2 – крайнее внешнее возмущение, которое представлено в виде инерционного звена I порядка:    . 

Моделирование переходных процессов одноконтурной САР производим на ЭВМ с помощью программы VisSim 6.0. Модель составляется с помощью элементарных типовых звеньев, сумматоров, блока единичного скачка. На один из входов (Хзд, f1, f2) подаём единичный скачок, а выходной сигнал подаём на вход самопишущего блока «plot», с помощью которого видно, как изменяется выходной сигнал САР во времени. С помощью графика переходного процесса определяем прямые показатели качества.

Порядок выполнения работы

 1.  Произвести расчет оптимальной динамической настройки регулятора.

А) Расчет ПИ – регулятора методом полной компенсации (МПК) на оптимальную отработку Хзд и f2:

Б) Расчет ПИ – регулятора методом частичной компенсации (МЧК) на оптимальную отработку f1::

 1.  В программе  VisSim 6.0 составить структурную схему САР. В блоки регулятора и объекта регулирования помещаем соответственные передаточные функции  

 1.  Получаем графики оптимальных переходных процессов САР при основных воздействиях Хзд, f1 и f2.
 2.  По графику отработки скачка задания Хзд определяем прямые показатели качества, которые записываем в таблицу.

ППК

Значение

t1

tp

m

Отчет должен содержать:

 •  цель работы;
 •  исходные данные;
 •  структурная схема САР;
 •  расчеты ПИ-регулятора;
 •  графики оптимальных переходных процессов САР;
 •  таблица ППК;
 •  выводы.

Контрольные вопросы

 1.  Дайте определение регулятору.
 2.   Дайте определение объекту регулирования.
 3.  Каким звеном представлен объект регулирования?
 4.  Опишите работу одноконтурной замкнутой САР.
 5.  Для чего предназначена главная обратная связь?
 6.  Перечислите прямые показатели качества.
 7.  Какие методы использованы для расчета регулятора?
 8.  Назовите параметры настройки регулятора.
 9.  Какой метод расчета используется на оптимальную отработку Хзд?
 10.  Какой метод расчета используется на оптимальную отработку f1?
 11.   Какой метод расчета используется на оптимальную отработку f2?
 12.   Дайте определение первому времени регулирования.
 13.  Дайте определение полному времени регулирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68141. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.11 MB
  Геосистема річкового басейну є найбільш чутливим індикатором змін довкілля та значною мірою відображає його стан що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Лише за комплексного й глибокого вивчення можливі науково обґрунтовані аналіз і прогнозування стану...
68142. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 260.5 KB
  Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...
68143. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 464.5 KB
  Національне багатство країни формує базові умови стратегії розвитку країни та створює підґрунтя для гармонізації стратегічних пріоритетів з новими закономірностями економічного зростання та завданнями формування збалансованих соціально- та екологічно-орієнтованих господарських систем.
68144. ТРАДИЦІЯ АРИСТОТЕЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 130.5 KB
  Сковороду і загалом кордоцентризм ця традиція прагне не так зрозуміти як пізнати осягнути шукає не розгадки а пережиття натомість у відповідності до аристотелізму томізм акцентував увагу на раціональній методиці пізнання як світу речей так і Бога. Отож поворотним пунктом вивчення аристотелізму...
68145. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ АНГЛІЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 173 KB
  Реферована дисертація присвячена аналізу відтворення художніх образів в українських перекладах англійських та американських романтичних поезій. Інтерпретація художніх образів відноситься до важливих завдань у царині перекладознавчих досліджень. Однак інтерпретація образів романтичних поезій в англо-українських...
68146. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ВАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 5.76 MB
  ВАТ Волинь-Цемент що функціонує на території Здолбунівського району Рівненської області протягом 50ти років належить до екологічно небезпечних обєктів обласного значення і є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря частка в загальних викидах 30 по області та 93 по району.
68147. ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗОВНІШНІМ СТЕРЖНЕВИМ АПАРАТОМ 191.5 KB
  Переломи стегнової кістки у дітей і підлітків є частим та одним із найбільш тяжких ушкоджень Корж А. Аналіз даних літератури свідчить що у разі хірургічного лікування переломів стегнової кістки у дітей і підлітків використовують позаосередковий остеосинтез спицевими та стержневими...
68148. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 137.5 KB
  Зазначений аспект обєктивно актуалізує потребу досліджень теоретикоконцептуального доробку щодо національної ідеї генерованого українською інтелектуальною спадщиною на зламі ХІХ-ХХ століть. Її системне комплексне сприйняття і збалансоване оформлення у вигляді телеологічних пріоритетів надзвичайно...
68149. ЛЮТЕРАНСТВО В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН 175 KB
  Науковий інтерес щодо вивчення лютеранства є досить закономірним що пояснюється недостатнім рівнем його висвітлення в нашій країні протягом тривалого часу а також наявністю певних тенденцій відродження духовного потенціалу України на засадах толерантності діалогічності та плюралізму.