303

Исследование характеристик объекта регулирования

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Получение переходной характеристики объекта регулирования в виде инерционного звена II порядка с помощью пакета Vissim. Моделирование переходных процессов одноконтурной САР.

Русский

2012-12-07

113.5 KB

30 чел.

Лабораторная работа №1

Исследование характеристик объекта регулирования

Цель работы: получение переходной характеристики объекта регулирования в виде инерционного звена II порядка с помощью пакета Vissim.

Содержание работы

    Выполнить программу моделирования, осуществляющую построение переходного процесса в одноконтурной автоматической системе регулирования (АСР), заданной следующей структурной схемой:

Хзд - единичное ступенчатое задающее воздействие;

     передаточная функция ПИ регулятора;

- передаточная функция объекта регулирования в виде инерционного звена II порядка;

f1 – внутреннее возмущение;

f2 – крайнее внешнее возмущение, которое представлено в виде инерционного звена I порядка:    . 

Моделирование переходных процессов одноконтурной САР производим на ЭВМ с помощью программы VisSim 6.0. Модель составляется с помощью элементарных типовых звеньев, сумматоров, блока единичного скачка. На один из входов (Хзд, f1, f2) подаём единичный скачок, а выходной сигнал подаём на вход самопишущего блока «plot», с помощью которого видно, как изменяется выходной сигнал САР во времени. С помощью графика переходного процесса определяем прямые показатели качества.

Порядок выполнения работы

 1.  Произвести расчет оптимальной динамической настройки регулятора.

А) Расчет ПИ – регулятора методом полной компенсации (МПК) на оптимальную отработку Хзд и f2:

Б) Расчет ПИ – регулятора методом частичной компенсации (МЧК) на оптимальную отработку f1::

 1.  В программе  VisSim 6.0 составить структурную схему САР. В блоки регулятора и объекта регулирования помещаем соответственные передаточные функции  

 1.  Получаем графики оптимальных переходных процессов САР при основных воздействиях Хзд, f1 и f2.
 2.  По графику отработки скачка задания Хзд определяем прямые показатели качества, которые записываем в таблицу.

ППК

Значение

t1

tp

m

Отчет должен содержать:

 •  цель работы;
 •  исходные данные;
 •  структурная схема САР;
 •  расчеты ПИ-регулятора;
 •  графики оптимальных переходных процессов САР;
 •  таблица ППК;
 •  выводы.

Контрольные вопросы

 1.  Дайте определение регулятору.
 2.   Дайте определение объекту регулирования.
 3.  Каким звеном представлен объект регулирования?
 4.  Опишите работу одноконтурной замкнутой САР.
 5.  Для чего предназначена главная обратная связь?
 6.  Перечислите прямые показатели качества.
 7.  Какие методы использованы для расчета регулятора?
 8.  Назовите параметры настройки регулятора.
 9.  Какой метод расчета используется на оптимальную отработку Хзд?
 10.  Какой метод расчета используется на оптимальную отработку f1?
 11.   Какой метод расчета используется на оптимальную отработку f2?
 12.   Дайте определение первому времени регулирования.
 13.  Дайте определение полному времени регулирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17713. ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 197.5 KB
  ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права Аграрне право України це сукупність правових норм які на засадах юридичної рівності різних форм власності і функціонування
17714. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 265 KB
  ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та система правового регулювання земельного права України Земельне право України являє собою самостійну галузь права національного права України якій притаманні власний предмет методи і система правов...
17715. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 293.5 KB
  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України Екологічне право України це сукупність правових норм які регулюють суспільні відносини що складаються з приводу використання відтворення природних...
17716. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 360.5 KB
  ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття кримінального права його принципи джерела та система За останні кілька років злочинність в Україні стала явищем загальнонаціонального значення. Якщо раніше боротьба зі злочинністю розглядалась як важлива пр
17717. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 367 KB
  СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 1. Правосуддя в Україні: поняття завдання ознаки та принципи здійснення Правосуддя особлива функція державної влади що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів що стосу...
17718. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 291.5 KB
  ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 1. Поняття процесуального права Правові норми які складають правову систему держави регулюють суспільні відносини відповідно до завдань держави на сучасному етапі його розвитку. Систему права держави складають певні г
17719. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 223 KB
  ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 1. Поняття та система міжнародного права Історія людства тривалий час формувалась з позиції сильнішого тому не дивно що досить довго міжнародні відносини переважно базувались на так званому праві війни ad bellum. Лише на початку ХІХ...
17720. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА 112 KB
  ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА На земнiй кулi налiчується понад 220 суверенних і незалежних держав як великих так i малих. Рiвень їх економiчного розвитку досить рiзний. Але незважаючи на це кожна з них вирiшуючи свої внутрiшнi а тим бiльше зовнiшнi проблеми ма
17721. Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу 136.5 KB
  Лабораторна робота №1 Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу Аналіз впливу ТЕП на економічні результати роботи АТП виконується з метою виявлення втрат через великі простої недостатнє використання вантажопідйомності автомобіля та не...