30414

Сегментация туристского рынка

Доклад

Маркетинг и реклама

Обычно выделяют: А ВИП клиенты Б Туркласс В Эконом класс Эти группы определяются в каждом регионе по своему т. Члены фокусгруппы должны иметь одинаковые потребности и возможности. Члены фокусгруппы должны быть активными покупателями туристических услуг и не охвачены конкурентами.

Русский

2013-08-24

41.5 KB

6 чел.

Вопрос

Сегментация туристского рынка

Сегментирование это выделение групп потребителей рынка туристические потребности которых отличны, уникальны для всех потребителей этой группы. От сегментации зависит состав бедующего туристического продукта, его цена, методы продвижения, а также класс обслуживания.

Сегментация позволяет туроператору определить свои возможности по более полному удовлетворению потребностей туриста.

Сегментирование проводится по следующим принципам:

  1.  По географическому – это деление потребителей на основании предпочтений или тех или иных направлений. Это сегментирование зависит от уровня дохода граждан т.к. более удаленные места отдыха требуют увеличения транспортных расходов.

Выделяют:

А) Потребители, желающие отдыхать на родине

Б) потребители, желающие отдыхать за рубежом

В зависимости от возможностей туроператора оно создает турпродукт либо внутренний, либо международный.

  1.  По экономическому – оно основано на различиях в уровне доходов потребителей. Обычно выделяют:

А) ВИП клиенты

Б) Туркласс

В) Эконом класс

Эти группы определяются в каждом регионе по своему т.к. зависят от среднего уровня заработной платы в регионе.

  1.  Возрастной принцип – основывается на возрасте потребителя. Выделяют следующие сегменты:

А) Школьники (до 16 лет)

Б) Студенты (17-28 лет)

В) Сениоры (28-50 лет)

Г) Пенсионеры (старше 50 лет)

  1.  По принципам туристических предпочтений.
    1.  По принципу транспортного предпочтения

Авиатуры, железнодорожные туры, автотуры, круизные туры

  1.  По целям тура.

Отдых, лечение, обучение, паломничество, деловой, экотуризм.

  1.  По принципам количественных предпочтений.

А) Туристы индивидуалы

Б) Путешествующие группами

В) Корпоративные туристы

По результатам сегментирования выбирается сегмент, который должен обладать определенными характеристиками т.е. потребности которого данный туроператор может удовлетворить наиболее полно. Этот сегмент называется фокус-группа. Члены фокус-группы должны иметь одинаковые потребности и возможности. Сама группа должна быть стабильной. Члены фокус-группы должны быть активными покупателями туристических услуг и не охвачены конкурентами.

В зависимости от специфики этой группы, оператор определяет дальнейшую свою деятельность: турпланирование, ценообразование, позиционирование, сроки, льготы, способы продвижения, класс обслуживания.

Позиционирование – это действие по разработке предложений туроператора и его имиджа направленные на то, что бы занять обособленное, благоприятное положение в сознании потребителя.

Цель позиционирования – популяризация туров и туроператора, формирование имиджа. Поэтому позиционирование осуществляется на двух уровнях:

— на уровне туров

— на уровне туроператора


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69118. Буферізація даних. Натипізовані файли 56 KB
  При зчитувані даних із файла зна чення його чергового компонента копіюється в поточний елемент буфера. У відповідь на цей запит операційна система виділяє буфер із буферного пула і в нього зчитується певна кількість блоків даних із фізичного файла.
69119. Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Розподіл оперативної пам’яті. Поняття покажчика та його оголошення. Стандартні функції для роботи з адресами 93.5 KB
  Змінні величини, що розглядались у попередніх розділах, були статичними. Статичні змінні характеризуються тим, що їх значення зберігаютъся в ділянках оперативної пам’яті, які визначаються на етапі компіляції программ і не змінюються під час її виконання.
69120. Спискові структури даних. Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком, з чергою та лінійним списком 111 KB
  Визначення лінійного списку та його різновидів. Визначення лінійного списку та його різновидів 3. Визначення лінійного списку та його різновидів Як приклад розглянемо таку задачу. Кожен компонент списку крім останнього містить покажчик на наступний або на наступний попередній компонент.
69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.
69124. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектура комп’ютера фон Неймана. Типи комп’ютерів. Програмне забезпечення 192 KB
  Поняття архітектури обчислювальних систем є одним з основних в інформатиці. Уперше термін «архітектура комп’ютера» був введений фірмою IBM при розробці обчислювальних систем серії IBM 360 і застосований до тих засобів, які може використовувати програміст під час написання програм на рівні машинних команд.
69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...
69126. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження і перетворення 56.5 KB
  Одним з базових понять інформатики є поняття алгоритму. Алгоритм вказує, які операції, пов’язані з обробкою даних, і в якій послідовності треба виконати, щоб отримати розв’язок задачі. Алгоритм розрахований на певного виконавця, з погляду котрого вказівки мають бути елементарними...