30415

Статистическая информация

Доклад

Маркетинг и реклама

Характерной особенностью статистической информации являются: Массовость Периодичность Получение и обработка Возможность хранения Статистическую информацию принято классифицировать: По принадлежности к отраслям экономики статистика туризма По месту возникновения государственная статистика статистика конкретного предприятия По периодичности ежегодная ежеквартальная Статистика туризма исследует информацию которая характеризует все процессы происходящие в туристической индустрии.

Русский

2013-08-24

39 KB

9 чел.

Вопрос

Статистическая информация

Она содержит совокупность сведений социально-экономических характеристик, которые подаются наблюдению, передачи, анализу, хранению и использованию.

Характерной особенностью статистической информации являются:

 1.  Массовость
 2.  Периодичность
 3.  Получение и обработка
 4.  Возможность хранения

Статистическую информацию принято классифицировать:

 1.  По принадлежности к отраслям экономики (статистика туризма)
 2.  По месту возникновения (государственная статистика, статистика конкретного предприятия)
 3.  По периодичности (ежегодная, ежеквартальная)

Статистика туризма исследует информацию, которая характеризует все процессы происходящие в туристической индустрии. Существует два взаимосвязанных информационных потока:

 1.  Первый поток

Определяет спрос на туристские услуги со стороны потребителей. Это информация о количестве и качестве потребителей туристских услуг. Этот поток позволяет сориентировать объем и частоту туристских услуг, т.е. предположить возможные расходы. Для этого проводится анализ:

А) Количество времени у населения, которое отводится на отдых.

Б) Направление отдыха (география)

В) Виды отдыха (лечение)

 1.  Второй поток

Он определяет предложение:

А) Туристские ресурсы, которыми располагают территории (исторические, географические)

Б) Туристические услуги (средства размещения, страхование, траспорт)

В последнее время статистики туризма уделяется большое внимание. Это объясняется тем, что большинство развитых стран и часть развивающихся стран выбрали туризм одним из главных направлений развития своей экономики.

Так как туризм представляет собой собирательную отрасль (состоит из большого числа подотраслей), то информации слишком много и много источников её получения. Основными источникам получения информации являются:

 1.  Статистическая отчетность всех предприятий туристической индустрии
 2.  Отчетность министерств (Министерство путей сообщения, здравоохранения, культуры, пограничной службы).
 3.  Выборочное обследование


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80059. Планета на ім’я «Сміття»?.. 69.5 KB
  Мета: привернути увагу учнів побутових відходів; виявити джерела екологічних проблем, як наслідок неадекватних дій людей; продовжити формувати дбайливе відношення до природи; розвивати здібності «мислити глобально, діяти локально».
80060. Бережи здоров’я змолоду 59 KB
  У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює соціальний та особистісний розвиток учня. Важливе місце займає практична діяльність учнів разом з батьками.
80061. Я – учасник технопарку 84.5 KB
  Технопарк - це сукупність різноманітних студій з різних предметів або видів діяльності, які проводяться в певний час на території цього навчального закладу. Мета діяльності: прискорене поширення інноваційного педагогічного досвіду щодо формування життєздатного та конкурентноспроможного випускника.
80062. Рідне слово 66.5 KB
  Капітан. Наш девіз: «Чим важче завдання, Тим дорожче перемога.» Ми зібрались в класі дружно, Щоб позмагатись І про мову нашу рідну Цікаве дізнатись. Дорогенькі суперники, Щиро вас вітаємо Від усього серця свого Успіху бажаємо. Щоб трудились ви сьогодні До сьомого поту І дістали нагороду...
80063. Презентація проекту «Стежками рідного краю» 77.5 KB
  Мета: активізувати і поширити набуті під час екскурсій знання учнів про рідний край; розвивати інтелект та творчу уяву; формувати громадянські, комунікативні, історико-культурні та соціокультурні компетентності. Обладнання: мультимедійний екран, комп’ютер, мольберти, ватмани.
80064. Ритмічна вправа. Музичні ігри 121.5 KB
  Розвивати координацію рухів; відчуття ритму і такту; увагу, пам’ять; гнучкість і пластичність. Виховувати естетичні почуття, прищеплювати любов до всього красивого, витонченого. Обладнання: магнітофон, касетний запис з дитячими піснями, м’ячі.
80065. Погано одному (урок–спілкування). Вступ: Поняття про риторику як науку 98 KB
  Ознайомити учнів з поняттям «спілкування»; пояснити, що мовлення є найважнішим засобом спілкування, обміну думками і почуттями між людьми. Дати уявлення про риторику, як науку. Розвивати мовлення учнів, формувати вміння висловлювати власну думку.
80066. Перевір себе. Чого ми навчились? Чого навчає наука риторика? 86.5 KB
  Привітання гостей Учитель: Діти сьогодні до нас на урок завітали гості. Поверніться будь ласка обличчям до гостей щоб привітатися віршове привітання Учитель: Треба всім нам привітатись Учні: Добрий день Учитель: Дружно весело сказати Учні: Добрий день Учитель: Вліво вправо повернулись...
80067. Демосфенові поради 38 KB
  Мета. Познайомити дітей з новим навчальним предметом - риторикою, з історією виникнення риторики, порадами Демосфена, розвивати усне мовлення учнів, виховувати почуття ввічливості. Обладнання: малюнок із зображенням Риторинки на Демосфена, лялька - Риторинка, посібник «Риторика», зошит.