30415

Статистическая информация

Доклад

Маркетинг и реклама

Характерной особенностью статистической информации являются: Массовость Периодичность Получение и обработка Возможность хранения Статистическую информацию принято классифицировать: По принадлежности к отраслям экономики статистика туризма По месту возникновения государственная статистика статистика конкретного предприятия По периодичности ежегодная ежеквартальная Статистика туризма исследует информацию которая характеризует все процессы происходящие в туристической индустрии.

Русский

2013-08-24

39 KB

9 чел.

Вопрос

Статистическая информация

Она содержит совокупность сведений социально-экономических характеристик, которые подаются наблюдению, передачи, анализу, хранению и использованию.

Характерной особенностью статистической информации являются:

 1.  Массовость
 2.  Периодичность
 3.  Получение и обработка
 4.  Возможность хранения

Статистическую информацию принято классифицировать:

 1.  По принадлежности к отраслям экономики (статистика туризма)
 2.  По месту возникновения (государственная статистика, статистика конкретного предприятия)
 3.  По периодичности (ежегодная, ежеквартальная)

Статистика туризма исследует информацию, которая характеризует все процессы происходящие в туристической индустрии. Существует два взаимосвязанных информационных потока:

 1.  Первый поток

Определяет спрос на туристские услуги со стороны потребителей. Это информация о количестве и качестве потребителей туристских услуг. Этот поток позволяет сориентировать объем и частоту туристских услуг, т.е. предположить возможные расходы. Для этого проводится анализ:

А) Количество времени у населения, которое отводится на отдых.

Б) Направление отдыха (география)

В) Виды отдыха (лечение)

 1.  Второй поток

Он определяет предложение:

А) Туристские ресурсы, которыми располагают территории (исторические, географические)

Б) Туристические услуги (средства размещения, страхование, траспорт)

В последнее время статистики туризма уделяется большое внимание. Это объясняется тем, что большинство развитых стран и часть развивающихся стран выбрали туризм одним из главных направлений развития своей экономики.

Так как туризм представляет собой собирательную отрасль (состоит из большого числа подотраслей), то информации слишком много и много источников её получения. Основными источникам получения информации являются:

 1.  Статистическая отчетность всех предприятий туристической индустрии
 2.  Отчетность министерств (Министерство путей сообщения, здравоохранения, культуры, пограничной службы).
 3.  Выборочное обследование


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36968. Захист мережевого сервісу (засобами ОС Windows 2003 Server, OC Linux) 259.5 KB
  Типове ім'я принципіалу виглядає так root dmin@GRINDER.COM що означає ім'я primry nme root характеристику instnce який належить сектору GRINDER.conf [libdefults] defult_relm = GRINDER.COM kdc і dmin сервер для GRINDER.
36969. Дослідження процесу програмування взаємодій за допомогою засобів С++ або С# 14.5 KB
  Система забезпечує сканування кожної книги і обчислює загальну вартість покупки. Система дозволяє клієнту розрахуватися готівкою або кредитною картою. Після підтвердження оплати система контролю покупок друкує чек та зберігає дані про зроблені покупки. При цьому система веде облік повернених покупок.
36970. ЗРІВНОВАЖУВАННЯ ОБЕРТОВИХ МАС 357.36 KB
  Зміст роботи: провести балансування вала із закріпленими на ньому кількома незрівноваженими дисками розміщенням в його опорних перерізах противаг масу і розташування яких визначити з умови статичної та динамічної рівноваги обертових мас у векторній формі.1 а із закріпленими на його валу масами m1 і m2 положення яких задано координатами iri αi. Схема балансування незрівноваженого ротора Припустимо що маси незрівноважені тобто головний вектор і головний момент сил інерції системи не дорівнюють нулю.
36971. Організація VPN-мереж 295 KB
  Відкрийте службу Маршрутизація і віддалений доступ і зайдіть у властивості сервера. Зайдіть на вкладку IP виберіть назву внутрішнього адаптера і створіть статичний пул адрес відмінний від внутрішнього який буде присвоюватися VPNклієнтам. У вкладці Журнал событий виставіть параметр вести журнал всех событий Конфігурація портів Зайдіть у властивості Порты . В результаті у вас з’явиться таке вікно: Конфігуруємо NT Зайдіть у IPмаршрутизация NTпреобразование сетевых адресов .
36972. Анализ данных с помощью функций табличного процессора 208.5 KB
  Ход работы: Постановка задачи: С помощью табличного процессора Microsoft Excel выполнить следующие операции: Создать по приведённому образцу таблицу Реки Украины. На рабочем листе 1 воспользовавшись заготовкой и отформатировав по приведённому на листе образцу создайте таблицу Реки Украины. Переименуйте данный лист в Реки Украины. Необходимо диаграмме присвоить соответствующее имя использовать маркеры долей в расположить лист с диаграммой сразу за листом Реки Украины.
36974. Dивчення засобів роботи з масивами в C++ 71.5 KB
  Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів. Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).
36975. Дослідження параметрів зворотноосмотичної системи очищення водопровідної води 99 KB
  В даному випадку мембрана проникна для води і непроникна для солі тому вода може проходити через мембрану в обох напрямках а сіль не може. В зв’язку із тим що зворотний перетік відсутній в частині посудини із чистою водою рівень рідини буде зменшуватись а в частині із сольовим розчином збільшуватись до тих пір доки тиск водяного стовпа надлишок над рівнем рідини в частині з чистою водою зросте настільки що сила його буде стримувати перетік води. Якщо в частині із сольовим розчином створити тиск який перевищує осмотичний то...
36976. Призначення та основні технічні характеристики гірокомпаса Круїз 78.24 KB
  Прилад ЦП01 є центральним приладом ГК Круїз і складається з гіростабілізованої платформи з ДНГ і акселерометром у кардановому підвісі елементів слідкуючої системи і системи керування ДНГ. Основним ЧЕ розглянутого ГК є динамічно настроюваний гіроскоп ДНГ.1 подана спрощена схема ДНГ.за допомогою внутрішнього карданового підвісу з валом 2 привідного електродвигуна 3 статор якого закріплений у корпусі ДНГ показаному на рисунку пунктирною лінією.