30417

Инновационная политика в СКСиТ

Доклад

Маркетинг и реклама

Постоянный рост потребности к приобретению новых знаний. Маркетинговые инновации постоянное изучение туристического рынка с целью привлечения новых потребителей. Это создание новых туристских продуктов совершенствование старых туристских продуктов или их изменение. Таким образом инновационная политика в СКСиТ направлена на создание нового или изменение существующего туристского продукта на совершенствование гостиничных и транспортных услуг освоение новых направлений внедрение новых информационных технологий и применение современных...

Русский

2013-08-24

40.5 KB

17 чел.

Вопрос

Инновационная политика в СКСиТ.

Задачи и функции управления инновациями

На внедрение инноваций в туризме влияет экономическая ситуация в стране, социально положение населения, законодательство и политические соглашения между правительствами. Поэтому причины появления инноваций в туристической деятельности в каждой стране разные. Но их объединяют такие черты:

 1.  Постоянный рост интереса, у населения стран, к образу жизни в других регионах.
 2.  Постоянный рост потребности к приобретению новых знаний.
 3.  Перенасыщение традиционных направлений
 4.  Обострение конкуренции
 5.  Необходимость сдерживать выезд своих граждан и привлечение в свой регион жителей других стран.

Поэтому инновационная деятельность в сфере туризма осуществляется по трём направлениям:

 1.  Внедрение нововведений – организационная инновация.  Это реорганизация, укрупнение, поглощение, изменение кадровой политики, система повышение квалификации, переподготовка.
 2.  Маркетинговые инновации – постоянное изучение туристического рынка с целью привлечения новых потребителей.
 3.  Периодические нововведения – продуктовая инновация. Это создание новых туристских продуктов, совершенствование старых туристских продуктов или их изменение.

Таким образом инновационная политика в СКСиТ направлена на создание нового или изменение существующего туристского продукта, на совершенствование гостиничных и транспортных услуг, освоение новых направлений, внедрение новых информационных технологий и применение современных форм управления.

Функции инновации

 1.  Способствует повышению производительности труда.
 2.  Сокращает расходы на различные виды деятельности.
 3.   Повышает уровень жизни каждого человека за счет разнообразия и качества услуг.
 4.  Способствует поддержанию равновесия между спросом и предложением.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47771. Курс лекцій. Порядок розгляду господарських спорів у міжнародних судах 829 KB
  Зуєва кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільноправових дисциплін Академії митної служби України. 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 149 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Докорінні зміни що сталися у політичному й економічному житті незалежної України призвели до формування принципово нової порівняно з радянським періодом системи зовнішньоекономічних звязків. Конституція України: Закон України від 28.
47772. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні 429.5 KB
  Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні Місцеве самоврядування це комплексне багатоаспектне явище яке ще не має досить точного і єдиного наукового визначення. Спільним для різних концепцій є розгляд місцевого самоврядування в якості основоположної засади конституційного ладу тобто в ролі одного з визначальних принципів організації та здійснення влади в суспільстві й державі який полягає у встановленні децентралізованої системи управління фінансово і організаційно відокремленої від державних органів. Конституційний принцип...
47773. ТРУДОВЕ ПРАВО. КУРС ЛЕКЦІЙ 975.5 KB
  У лекціях коротко і доступно викладено основні положення трудового права з використанням нормативноправових актів станом на 01 березня 2011 року. Загальна частина трудового права. Особлива частина трудового права. Джерелами трудового права є Кодекс законів про працю України закони та підзаконні акти України а також міжнародні акти ратифіковані Верховною Радою України.
47774. Екологія. Раціональне природокористування 1.08 MB
  Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямку 0501 – “Економіка і підприємництво” з врахуванням вимог Болонської декларації.
47775. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В КОРПОРАЦІЯХ 149.5 KB
  ПІДПРИЄМСТВА КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Згідно з юридичним обєднанням підприємств: або активи та зобовязання одного підприємства передаються іншому підприємству а перше підприємство ліквідується; б або активи та зобовязання обох підприємств передаються новому підприємству а обидва попередні підприємства ліквідуються. 2 економічне обєднання що є наслідком придбання поглинання за якого підприємства після обєднання залишаються самостійними юридичними одиницями. У результаті...
47776. Курс лекцій. Менеджмент 1.85 MB
  Централізація і децентралізація управління. Організаційні структури управління. Класифікація і характеристики типів організаційних структур управління. Тема 9 Управління колективами групами працівників.
47777. Курс лекцій. Ісагогіка Священного Писання Старого Завіту 1.3 MB
  Післяполонні пророки47 Неканонічні книги48 Старозавітні апокрифи.52 Свідчення Премудрості Ісуса сина Сираха про формування старозавітного канону55 Свідчення ІІї Маккавейської книги про формування старозавітного канону . належить лише рукопис Книги пророка Єремії ІІІ ст. рукопис Книги пророка Ісаї ІІ ст.
47778. Основи правознавства. Курс лекцій 1.21 MB
  Рекомендована література: Конституція України. З Конституції України встановлює що людина її життя і здоров'я честь і гідність недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України 1990 р.