30539

Система управления информационной безопасностью. Процессный подход к построению СУИБ и циклическая модель PDCA. Цели и задачи, решаемые СУИБ

Доклад

Математика и математический анализ

Процессный подход к построению СУИБ и циклическая модель PDC. PDC PlnDoCheckct циклически повторяющийся процесс принятия решения используемый в управлении качеством. Система управления информационной безопасностью ГОСТ Р ИСО МЭК 270012006 определение Процессный подход к построению СУИБ и циклическая модель PDC Цикл PDC Методология PDC представляет собой простейший алгоритм действий руководителя по управлению процессом и достижению его целей. Применение В практической деятельности цикл PDC применяется многократно с различной...

Русский

2013-08-24

1.75 MB

68 чел.

Система управления информационной безопасностью. Процессный подход к построению СУИБ и циклическая модель PDCA. Цели и задачи, решаемые СУИБ.

Доска: 

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) — это «та часть общей системы управления организации, основанной на оценке бизнес рисков, которая создает, реализует, эксплуатирует, осуществляет мониторинг, пересмотр, сопровождение и совершенствование информационной безопасности». Система управления включает в себя организационную структуру, политики, планирование, должностные обязанности, практики, процедуры, процессы и ресурсы.

PDCA («Plan-Do-Check-Act») циклически повторяющийся процесс принятия решения, используемый в управлении качеством. Также известен как Deming CycleShewhart cycleDeming Wheel, или Plan-Do-Study-Act.

Выступление:  и Дополнительная часть.

Система управления информационной безопасностью (ГОСТ Р ИСО МЭК 27001-2006 - определение)

Процессный подход к построению СУИБ и циклическая модель PDCA

Цикл PDCA

Методология PDCA представляет собой простейший алгоритм действий руководителя по управлению процессом и достижению его целей. Цикл управления начинается с планирования.

Планирование 

установление целей и процессов, необходимых для достижения целей, планирование работ по достижению целей процесса и удовлетворения потребителя, планирование выделения и распределения необходимых ресурсов.

Выполнение 

выполнение запланированных работ.

Проверка 

сбор информации и контроль результата на основе ключевых показателей эффективности (KPI), получившегося в ходе выполнения процесса, выявление и анализ отклонений, установление причин отклонений.

Воздействие (управление, корректировка) 

принятие мер по устранению причин отклонений от запланированного результата, изменения в планировании и распределении ресурсов.

Применение

В практической деятельности цикл PDCA применяется многократно с различной периодичностью. При выполнении основной деятельности цикл PDCA применяется с периодичностью циклов отчетности и планирования. При выполнении корректирующих действий длительность PDCA может быть меньше или больше длительности циклов отчетности и планирования и устанавливается в зависимости от характера, объема, длительности и содержания мероприятий по устранению причин отклонения.

Цели и задачи, решаемые СУИБ. Кратко основные моменты из приведенного ниже материала:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55065. Програма Power Point на уроках української мови та літератури як засіб формування інноваційної особистості 6.61 MB
  І тут на допомогу приходить візуалізація за допомогою компютерної презентації. Застосування цієї програми дає можливість учителеві та учням складати презентації для організації інформаційної підтримки під час підготовки й проведення уроківє унікальною можливістю демонстрації пропонованого матеріалу...
55066. Щастя. Як ми його розуміємо? 45 KB
  Тема: Щастя. Практична: Поглибити знання учнів про диспут та його проведення розширити розуміння поняття щастя виховувати людяність працьовитість любов до людей чесність. Щастя не слава не гроші Все це минає. Щастя це друзі хороші Шана людськая Олександр Підсуха.
55067. Грай, трембіто, дзвеніть, цимбали 533.5 KB
  Обладнання: кабінет образотворчого мистецтва зразки народних інструментів: трембіти роги цимбали; відеоматеріали. Тут грали і на скрипці і на сопілці особливо любили цимбали. У цій хаті жив і учився робити цимбали В.
55068. Всеукраїнська олімпіада з математики 795 KB
  Завдання: сформулювати і довести теореми Чеви і Менедая; показати їх застосування до доведення відомих і доведених раніше тверджень; вчити використовувати ці теореми під час розвязування задач на доведення і обчислення. Напередодні засідання учитель дає завдання трьом учням підготувати доведення тверджень про перетин в одній точці бісектрис внутрішніх кутів трикутника висот і медіан трикутника поділ кожної медіани їх точкою перетину на частини відношення довжин яких дорівнює 2:1 якщо вимірювати довжину першої частини від вершини....
55069. Позакласна робота з математики 223.5 KB
  Але вона має свої особливості: якщо урок проводиться за програмою то позакласні заняття не регламентуються нею що дозволяє вчителю підбирати завдання які відповідають рівню знань та умінь учнів здійснювати індивідуальний підхід проводити їх в цікавій формі спрямовувати на розширення поглиблення знань...
55070. Поняття про форми організації виховного процесу. Характеристика і методика проведення форм поза навчальної виховної роботи 63.5 KB
  Позакласна виховна робота - це здійснювана в позаурочний час різноманітна діяльність учнів під керівництвом учителіввихователів школи спрямована на задоволення інтересів і запитів розвиток їх інтелектуальних можливостей. Принципи на яких ґрунтується позакласна і позашкільна виховна робота Добровільний характер участі в ній учнів враховуються їх інтереси.
55071. Позакласне заняття. Весняні квіти з гофрованого паперу 34.5 KB
  Діти а для того щоб ви дізналися що ми будемо виготовляти сьогодні на занятті я вам пропоную відгадати загадки. Люблять її діти і дорослі за веселу пісеньку струмочків за дзвінкий спів птахів за ніжні проліски за мякий килим з шовкової травиці за ласкаве сонячне проміння за повітря напоєне запахом молодого листя. Діти тому сьогодні на занятті ми будемо виготовляти з паперу крокуси. Діти давайте повторимо послідовність нашої роботи.
55072. Письменники-лауреати Нобелівської премії 601 KB
  Мета: розповісти про засновника премії Альфреда Нобеля; ознайомити учнів з письменниками-лауреатами Нобелівської премії; сприяти перетворенню загальнолюдських цінностей в індивідуальний духовний досвід учнів; виховувати повагу до людської особистості, до скарбів культури; формувати гуманістичні ідеали добра.
55073. Інтелектуальне шоу «Брейн-ринг» 50 KB
  Мета: відновити в пам’яті учнів уявлення про фізичні та хвмвчні властивості хімічних речовин. Розвинути уміння працювати разом, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять. Сформувати науковий світогляд. Виховати працелюбність, наполегливість, колективність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.