30577

К.С. Станиславский о творчестве

Доклад

Культурология и искусствоведение

Анализ роли через действие не может быть оценено иначе как открытие гениальное это самый главный и самый верный способ воздействия на актерское воображение стимулятор его работы. Ввел понятие перспектива роли т. Зерно роли душевное типическое изображение героя.

Русский

2013-08-24

24 KB

4 чел.

37. К.С. Станиславский о творчестве.

Создатель учения о театре. Стремился создать такой труд, благодаря которому искусство сцены можно было бы поставить на научную основу, открыть законы творчества, научить актеров и режиссеров владеть мастерством осознанно, а не интуитивно, уметь «поверить алгеброй гармонию».

Один из важнейших компонентов системы Станиславского – метод переживания и перевоплощения. Чтобы избежать стереотипов, Станиславский рекомендовал актеру любую роль, любую сценическую ситуацию как бы пропускать через себя. Без переживания, по его мнению, не будет «жизни духа», останется ремесло.

Он предложил анализировать пьесу или роль этюдным путем. Для Станиславского первоначальное звено – это действия.

«Анализ роли через действие» не может быть оценено иначе как открытие гениальное, это «самый главный и самый верный» способ воздействия на актерское воображение, стимулятор его работы.

Ввел понятие перспектива роли, т.е. последовательность в развитии чувств. Зерно роли – душевное типическое изображение героя.

Внутренний монолог, сквозное действие, физическое самочувствие, характерность, атмосфера, второй план, темпо-ритм эпизода – были впервые сформулированы Станиславским.

Для режиссеров провозгласил необходимость соблюдения единства эстетических принципов при постановке спектакля.

   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають субєктивні образи сприйманих обєктів уявлення.
31683. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 36.5 KB
  Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприй мань. Вичерпні знання про обєкти дійсності їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення вищої абстрактної форми пізнан ня обєктивної реальності. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попе реднього досвіду який зберігається в памяті людини.
31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається памяттю. Память є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки памяті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.