30588

Личность журналиста в системе журналистики

Доклад

Культурология и искусствоведение

Личность журналиста в системе журналистики. то же самое в вопросе № 49: индивидуальные характеристики творческой личности Творческая индивидуальность журналиста особое качество личности которое она приобретает и выявляет в конкретном виде данной деятельности Компоненты творческой индивидуальности: Знания общекультурные и профессиональные Умения опыт самостоятельный творческий подход Желания журналиста его потребности: мотивы интерес желания страсть внешние материальные и духовные внутренние. Мотивация журналиста:...

Русский

2013-08-24

31 KB

7 чел.

53. Личность журналиста в системе журналистики.

(то же самое в вопросе № 49: индивидуальные характеристики творческой личности)

Творческая индивидуальность журналиста – особое качество личности, которое она приобретает и выявляет в конкретном виде данной деятельности Компоненты творческой индивидуальности:

 1.  Знания – общекультурные и профессиональные
 2.  Умения – опыт, самостоятельный творческий подход
 3.  Желания журналиста  - его потребности: мотивы – интерес, желания, страсть, внешние материальные  и духовные, внутренние.  

Мотивация журналиста: Желание проявить творческие способности + желание достичь чего-то = успех.

Мотивация журналиста по ступеням от низшего к высшему:
1. Бегство от обыденности, 2. Тщеславие, 3. Любознательность

Вернемся к Бобу. Есть две формы выражения творческой деятельности ж-ста:

 1.  индивидуальный стиль деятельности
 2.  образ автора
 3.  Индивидуальный стиль деятельности личностный. Этот стиль характеризуется нормативностью, системностью, историчностью.

Признаки индивидуального стиля:

 •  Устойчивость используемых приемов деятельности
  •  Обусловленность системы работы определяется личными качествами
  •  Эффективность этой системы как средства приспособления человека к объективным условиям

ИС проявляется на текстовом уровне (идея, содержание, композиция, лексика). По ним читатель определяет, что это тот самый журналист накалякал.  Стиль, естессно, меняется в зависимости от издания, информационного потока и т.д.  

 1.  Образ автора – не вся личность журналиста, а лишь её срез. Образ автора соединяет элементы произведения.

Признаки творческой индивидуальности:

 1.  Объективные признаки: сфера проявления творческого своеобразия, специфика творческого процесса
 2.  Субъективные признаки: доминирующая творческая ориентация (специализация) и степень личной активности

Типология журналистских индивидуальностей:

 •  По степени активности профессионального поведения:

Универсально-активный

Интеллектуально-активный (направленность на осмысление событий, явлений. Надо полагать, самый адекватный).

Организаторский

 •  По типу профессионального мышления

Научно-теоретический

Научно-исследовательский

Художественно-образный

Опытно-практический

 •  По типу доминирующей творческой ориентации

Литературная, идеолого-публицистическая деятельность

Организаторская деятельность

Каждый журналист занимает определенное место в предметном поле журналистики: экономика, полтика, право, мораль, культура, искусство, религия, наука, идеология, воспитание, спорт.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65243. Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем 1.16 MB
  Таким чином розробка конструкції виконавчого елемента форсунки перспективної паливної акумуляторної апаратури вітчизняного виробництва вибір її оптимальних параметрів і розробка методики адаптації такої системи до двигуна є актуальним завданням яке визначило напрямок даного дисертаційного дослідження.
65244. Засоби контролю виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму 1.03 MB
  В теперішній час спостерігається значний розвиток електронних компонентів. Елементна база постійно вдосконалюється і, як свідчить практика, технологічні процеси виготовлення не є ідеальними.
65245. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів 651 KB
  Необхідність захисту документів та цінних паперів виникає на всіх етапах їх використання. Тому документи орієнтовані на використання при обслуговуванні різних технологічних процесів потребують різних рівнів захисту.
65246. АГРОКЛІМАТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИНОГРАДУ 261 KB
  При оцінці теплових ресурсів особливо велике значення має добова ритміка температур впродовж періоду вегетації На сьогоднішній день відомо багато фундаментальних та прикладних досліджень які були направлені на детальний аналіз кількісного характеру впливу термічного режиму на виноград.
65247. Диференційований підхід до призначення небіологічних базисних препаратів хворим з різною тривалістю ревматоїдного артриту 253 KB
  В Україні зареєстровано близько 170000 хворих на РА захворюваність серед жінок складає 0204 а серед чоловіків 0102 випадки на 1000 населення в рік Коваленко В. Майже 90 пацієнтів з агресивною формою хвороби стають непрацездатними в межах 20 років та складають...
65248. Побудова мереж супутникового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом 548 KB
  Наукові розробки в області ТБВЧ і супутникового мовлення проводять цілу низка вчених різних країн: М. В найближчому майбутньому можна очікувати що Європа почне впроваджувати мультипрограмне супутникове цифрове ТВ мовлення високої чіткості для якого ймовірно...
65249. Математичні та комп’ютерні моделі в квантовій інформатиці 426 KB
  Особливістю квантових систем є так званий квантовий паралелізм що є наслідком принципу суперпозиції станів квантової системи і що дозволяє експоненціально зменшити необхідні для вирішення задачі обчислювальні ресурси.
65250. Розвиток наукових основ удосконалення технології доменної плавки з використанням стаціонарних систем контролю поверхні засипу шихти 401 KB
  Нині функції профілемірів обмежені контролем поверхні засипу шихти в доменній печі. Через малодоступність для експериментальної перевірки фізикохімічних процесів відновлення плавлення й інших перетворень залізорудних матеріалів флюсів і горючих вуглецевмісних матеріалів що протікають...
65251. Розвиток методу розрахунку параметрів процесу холодної періодичної роликової прокатки з регулюванням довжини куліси для збільшення виходу придатного особливотонкостінних труб 182.5 KB
  Холодна періодична роликова прокатка труб ХПТР застосовується в основному для виробництва високоякісних особливотонкостінних труб які використовуються в атомній енергетиці авіації приладобудуванні суднобудуванні тощо.