30590

Ассоциативность мышления журналиста

Доклад

Культурология и искусствоведение

Ассоциация проявляется в метафоре. Эпитет весны здесь выступает и как ассоциация. Ассоциация должна быть яркой и жизненной.а Ассоциация является одним из составляющих творческого начала.

Русский

2013-08-24

14.14 KB

4 чел.

55. Ассоциативность мышления журналиста.
Ассоциация (от латинского associatio – соединение) – это связь между психическими явлениями, при которой актуализация (восприятие, пред-ставление) одного из них ведет за собой появление другого. Понятие об ассоциации сложилось в философских учениях древнего мира. Аристотель в своих философских трактатах широко использовал ассоциацию как  творческий прием в системе философского учения.
Ассоциации имеют большое значение в мыслительной деятельности человека. И в журналистском творчестве их роль очень велика. Но ассоци-ации не рождаются на пустом месте. Для их возникновения необходимы знания во многих областях, огромная эрудиция журналиста. Ассоциация проявляется в метафоре. К примеру, метафора «лимонная долька молодой луны» – ассоциативный образ. Мы соотносим луну с лимоном, имея в виду прежде всего цвет лимона.
Ассоциация возникает в процессе чтения литературного произведения. К примеру, «прозрачно-серая весна» написал Осип Мандельштам. Эпитет весны здесь выступает и как ассоциация.
Возможность ассоциативного мышления прежде всего зависит от эрудиции автора. богатства жизненного опыта.
Ассоциаций может возникнуть множество, но не все ассоциации имеют право быть на страницах газеты. Ассоциация должна быть яркой и жизненной. Журналистское мышление отмечает особая привязанность к фактам. Факт подвергается со стороны журналиста определенному духов-ному воздействию, иному чем у писателя или ученого, характеру мысли-тельного их препарирования.
Ассоциация – это образ, возникающий без видимой внешней причи-ны.
Ассоциативность мышления играет важную роль в творчестве жур-налиста. Ассоциативность позволяет сделать неожиданные сравнения, вос-создать особую значимость того или иного события, факта.
а) Ассоциация является одним из составляющих творческого начала.
б) Ассоциация позволяет найти неожиданные композиционные и концептуальные решения журналистского материала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59556. Видозміна та декоративна обробка об’ємної форми 48.5 KB
  Виконати ескіз предмета побуту на вибір: підсвічник; ваза; чайник із чашкою; світильник з видозміною форми: у вигляді рослини тварини або іншого предмету з урахуванням принципу підходу до виготовлення творів декоративноприкладного мистецтва.
59557. Виховуємо на традиціях рідного народу 46 KB
  Для мене особисто стало доброю традицією розповідати кожному поколінню моїх вихованців про рушники. І вже на конкретних прикладах можна показати різні за призначенням рушники: утирачі стирки покутники плечові подарункові весільні.
59558. Голодомор. Сценарій уроку 79.5 KB
  То ж пом’янемо хоч сьогодні із запізненням у декілька довгих десятиліть мовчання тих великомучеників нашої тяжкої історії мільйони українських селян жертв небаченого в історії людської цивілізації голодомору. Та забути жахи голодомору люди не могли.
59559. Інтегрований урок з основ економіки. Гроші, їх види та функції 71 KB
  Механізми що приводять у дію економіку досить складні але один з найдавніших і важливих гроші. Як економічний механізм гроші відомі нам з раннього дитинства з першої монетки чи банкноти. Рольова гра учні класу виступають у ролі представників наукових і фінансових структур.
59560. Гурток англійської мови 75 KB
  People of different countries celebrate Christmas in various ways. But some traditions of celebrating it are common for all the countries. Two of them should be mentioned here. They are to decorate Christmas tree and to light candles.
59561. Засоби масової інформації 39 KB
  Мета та завдання: познайомити учнів із поняттям засобів масової інформації її інформаційними функціями розвивати вміння знаходити інформацію та користуватись нею аналізувати її розвивати критичне ставлення до подачі інформації.
59562. Здоров’я — мудрих гонорар день здоров’я для вчителів 70.5 KB
  Учителям пропонується пройти стежиною здоров’я. Маршрут стежки здоров’я Перша зупинка Канони здоров’я знайомство з основними заповідями Салернського кодексу здоров’я медичного трактату XIV століття. Друга зупинка Сонячна вибір із палітри фарб кольору здоров’я відбиття власного настрою у виборі вираження обличчя.
59563. Здрастуй, рідна школо! 76.5 KB
  Обладнання: прапори країн; карта світу; стенд присвячений організації ЮНЕСКО; стенди із символікою школи гімн герб прапор з історією виникнення розвитку й досягнень школи; на партах література книги журнали країн світу магнітофон музичні записи; різні сувеніри на яких написано...
59564. Знайомство з історією 38.5 KB
  Знаряддя праці зброя місце поховань храми фундаменти будівель це: а речові історичні джерела; б писемні історичні джерела; в усні історичні джерела. Які історичні джерела допомагають відтворити побачити минуле...