30592

Отражение в творчетстве журналиста

Доклад

Культурология и искусствоведение

Отражение в творчетстве журналиста. На уровне организма отражение первично проявляется в раздражимости как возникающей под воздействием внешних и внутренних стимулов способности живой материи отвечать на воздействие избирательной реакцией соответствующей особенностям источника. Такое отражение в процессе развития преобразуется в чувствительность как способность иметь ощущения первичные психические образы среды. Отражение служит предпосылкой развития более сложных форм.

Русский

2013-08-24

13.92 KB

0 чел.

57. Отражение в творчетстве журналиста.
Отражение – это всеобщее свойство материи, заключающееся в спо-собности объектов воспроизводить с различной степенью адекватности признаки, структурные характеристики и отношения других объектов.
Отражение качественно различно в неорганической и органический природе, в мире животных и социальном мире, в более элементарных и высокоорганизованных системах. На уровне организма отражение первич-но проявляется в раздражимости, как возникающей под воздействием внешних и внутренних стимулов способности живой материи отвечать на воздействие избирательной реакцией, соответствующей особенностям ис-точника. Такое отражение в процессе развития преобразуется в чувстви-тельность как способность иметь ощущения – первичные психические об-разы среды. Отражение служит предпосылкой развития более сложных форм.
Отражение выступает материалом для создания образов не только чувственного, но и логического мышления, а также творческой фантазии, получающих свое воплощение в продуктах культуры.
Отражение предполагает известное подобие материальных источников и продукта переработки нервных импульсов в мозгу тем, что представлено в психических образованиях какого-либо субъекта.
Журналист в своих материалах должен правдиво отражать действи-тельность. Но, в сознании журналиста, в его духовно-нравственной состав-ляющей действительность подвергается авторской правке, авторскому ре-тушированию.
Отображение как инструментарий журналистики применяется в пуб-лицистике, а именно: в художественно-публицистических жанрах – очерке, памфлете, эссе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8171. Культура Гетьманщини 15.54 KB
  Культура Гетьманщини 1648 pp. - період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль і кош...
8172. Феофан Прокопович - видатний діяч просвітництва і культури 15.29 KB
  Феофан Прокопович - видатний діяч просвітництва і культури Феофан Прокопович народився в Києві 1677 р. Рано втратив рідних, жив під опікою дядька, професора і ректора Києво-Могилянської академії. Дядько рано віддав хлопчика на навчання до Акаде...
8173. Козацькі Літописи 18.81 KB
  Козацькі Літописи Історії Запорозької Січі присвячено численні розвідки - від суто популяризаторських до капітальних праць. Різними дослідниками це явище висвітлюється по-різному: і як цілісний процес, і як окремі його складові чи персонали. Пр...
8174. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії 18.05 KB
  Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії У козацьку добу Україна посідала чільне місце серед держав Східної Європи. Чигирин став центром, куди приїздили для політичних і ділових контактів посли Молдавії, Швеції, Валахії, Поль...
8175. Українське бароко 15.85 KB
  Українське бароко У другій половині XVII ст. в Україні поширюється стиль бароко, що став цілісною художньою системою, під впливом якої розвивалися всі види і жанри мистецтва. У його рамках розвивались ідейно-стильові тенденції: офіційне аристократич...
8176. Григорій Сковорода - просвітитель, філософ, поет 15.27 KB
  Григорій Сковорода - просвітитель, філософ, поет Григорій Сковорода (1722-1794) - самобутній український мислитель. Син козака з Лівобережжя, він здобув освіту в Києво-Могилянській академії, працював викладачем у Переяславському та Харківському коле...
8177. Початки українського театрального мистецтва 15.3 KB
  Початки українського театрального мистецтва Витоки театрального мистецтва України сягають княжої доби, коли мандрівні актори-скоморохи розважали народ своїми дійствами - танцями, піснями, завжди доречними та актуальними. У середині XVIст....
8178. Нові тенденції розвитку образотворчого мистецтва другої половини XVI-XVIII ст. 16.71 KB
  Цей період характеризувався посиленням звязків із західною культурою, широким використанням античної та європейської спадщини. У живописі, графіці, скульптурі спостерігається перехід від середньовічних канонів до реалістичних форм з виразними демократичними елементами...
8179. Культурно-мистецький процес України у XVIII ст 22.93 KB
  Культурно-мистецький процес України у XVIIIст. Починаючи з XVIII ст. в українську літературу входять нові напрямки. На противагу дидактичній і теологічній літературі починає формуватися світська, в якій збільшується жанрова різноманітність: са...