30592

Отражение в творчетстве журналиста

Доклад

Культурология и искусствоведение

Отражение в творчетстве журналиста. На уровне организма отражение первично проявляется в раздражимости как возникающей под воздействием внешних и внутренних стимулов способности живой материи отвечать на воздействие избирательной реакцией соответствующей особенностям источника. Такое отражение в процессе развития преобразуется в чувствительность как способность иметь ощущения первичные психические образы среды. Отражение служит предпосылкой развития более сложных форм.

Русский

2013-08-24

13.92 KB

0 чел.

57. Отражение в творчетстве журналиста.
Отражение – это всеобщее свойство материи, заключающееся в спо-собности объектов воспроизводить с различной степенью адекватности признаки, структурные характеристики и отношения других объектов.
Отражение качественно различно в неорганической и органический природе, в мире животных и социальном мире, в более элементарных и высокоорганизованных системах. На уровне организма отражение первич-но проявляется в раздражимости, как возникающей под воздействием внешних и внутренних стимулов способности живой материи отвечать на воздействие избирательной реакцией, соответствующей особенностям ис-точника. Такое отражение в процессе развития преобразуется в чувстви-тельность как способность иметь ощущения – первичные психические об-разы среды. Отражение служит предпосылкой развития более сложных форм.
Отражение выступает материалом для создания образов не только чувственного, но и логического мышления, а также творческой фантазии, получающих свое воплощение в продуктах культуры.
Отражение предполагает известное подобие материальных источников и продукта переработки нервных импульсов в мозгу тем, что представлено в психических образованиях какого-либо субъекта.
Журналист в своих материалах должен правдиво отражать действи-тельность. Но, в сознании журналиста, в его духовно-нравственной состав-ляющей действительность подвергается авторской правке, авторскому ре-тушированию.
Отображение как инструментарий журналистики применяется в пуб-лицистике, а именно: в художественно-публицистических жанрах – очерке, памфлете, эссе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56146. Виховання соціальної компетентності учнів початкової школи 133.5 KB
  Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання мета якої формувати людину забезпечувати прогрес людського суспільства.
56147. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА 131 KB
  Курс фізики за своїм змістом політехнічний, має професійну спрямованість. Фізика слугує теоретичною базою більшості галузей техніки, вона має широке та різноманітне застосування в людській діяльності.
56148. Роль спецкурсів у розвитку творчого потенціалу учнів 414.5 KB
  І кожний власну радість обирає Яка ізпоміж інших є гарніша Для мене все це вартості не має Людина від усіх багатств цінніша. Для мене ж це все не важливе Люблю тебе за те що є Думки корисливі і льстиві Я не поставлю над усе.
56149. ВІЧ і СНІД – проблема людства 721.5 KB
  Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних, профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід, тестування на цю актуальну тему.
56150. Які ми разом – на уроці, на перерві, під час відпочинку. Я і мої друзі 59.5 KB
  Мета: Виховувати дружні стосунки між учнями, співпереживання один одному. Формувати орієнтацію на вічні духовно-моральні цінності. Розвивати уміння спілкуватися, дотримуючись правил етикету.
56151. Як спілкуватися, долаючи відстань 51 KB
  На кінець уроку учні зможуть: пояснити особливості правил дистанційного спілкування використовувати уміння дистанційного спілкування письмового та електронного листування і телефонних розмов моделювати та розвязувати ситуації.
56153. Спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я» 35.5 KB
  Мета: сприяти залученню учнів та їх батьків до систематичних занять фізичною культурою і спортом; організувати рухове дозвілля, пропагувати заняття фізичними вправами як засіб активного відпочинку; зміцнювати здоров’я дітей...
56154. Sport 69.5 KB
  Good morning, my dear children. I am very glad and happy to see all of you today. Arrange the letters in the right order and you’ll get the topic of our lesson “ ROPST”. You are quite right! It’s sport.