30705

Философское звучание стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»

Доклад

Литература и библиотековедение

Так в стихотворении начинает звучать мотив жизни и смерти. Мотив семьи таким образом перерастает в тему смены поколения вечного непрестанного обновления жизни. Так к финалу стихотворения мотив смерти преобразуется в мотив памяти а воспоминание о своем личном приобретает характер всеобщий философский.

Русский

2013-08-24

12.03 KB

1 чел.

Философское звучание стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»


«Вновь я посетил…» (1835) - одно из самых ярких философских стихотворений Пушкина. Оно было написано в селе Михайловское, которое поэт посетил в трудное для себя время: назрел его конфликт со светским обществом. Пушкин решает отдалиться от света и поселиться в деревне.

Пребывание в Михайловском вызвало у поэта волну воспоминаний о прошлом и раздумья о будущем. Мир «минувшего» «объемлет» лирического героя. Он погружается в воспоминания, первый персонаж которых - старушка няня. Образ няни окрашен нежностью и печалью: «уже старушки нет». Так в стихотворении начинает звучать мотив жизни и смерти.

Далее в стихотворении наступает резкий интонационный и смысловой перелом. Изображаются дорога и три сосны. Эта картина окрашена лирическим чувством. Оптимистический финал стихотворения предсказан той переменой, которая произошла с соснами: «…около корней их устарелых / (Где некогда все было пусто, голо)/Теперь младая роща разрослась». Мотив семьи, таким образом, перерастает в тему смены поколения, вечного, непрестанного обновления жизни.

Обращение « племя младое, незнакомое» символично. Оно относится и к юным деревьям, и к будущим поколениям. Так, к финалу стихотворения мотив смерти преобразуется в мотив памяти, а воспоминание о своем, личном приобретает характер всеобщий, философский.

В этом небольшом стихотворении вместилось не только жизнь Пушкина, но и жизнь человека вообще, и жизнь природы, и – еще шире – смысл бытия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72952. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності 162 KB
  Віднесення банку до категорії проблемних Національний банк України зобовязаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв: 1 банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків: щоденного розміру...
72953. Внітрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 356 KB
  Фінансове планування передбачає визначення: величини необхідних і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення операційної інвестиційної та інших видів діяльності; оптимальної структури капіталу за джерелами формування...
72954. Банкрутство і фінансова санація підприємств 389 KB
  До внутрішніх факторів банкрутства відносять: дефіцит власного оборотного капіталу; низький рівень техніки технології та організації виробництва; зниження ефективності використання виробничих ресурсів виробництва; створення наднормативних залишків; незадовільна платіжна дисципліна; недостатні обсяги...
72955. Визначення вартості грошей у часі та її використання 307.58 KB
  Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми: 1 управління формуванням прибутку; 2 управління розподілом прибутку. Виконання фінансовим менеджером підприємства основних завдань управління формуванням прибутку підприємства спрямоване на врахування таких особливостей...
72956. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 134.5 KB
  З позицій бізнесу підприємництва поняття менеджменту розглядається щонайменше з трьох позицій: як система економічного управління фінансовий менеджмент - процес управління формуванням розподілом і використанням фінансових ресурсів субєкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів...
72957. Система забезпечення фінансового менеджменту 411 KB
  Для вирішення конкретних задач фінансового менеджменту застосовується ряд спеціальних систем і методів фінансового аналізу який представляє собою процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення...
72958. Управління грошовими потоками на підприємстві 140.77 KB
  Ознайомити студентів із сутністю політики управління грошовими потоками правилами обґрунтування цілей та встановлення поточних завдань управління грошовими потоками визначити методичний інструментарій оптимізації грошових потоків а також розкрити переваги і недоліки використання західних моделей...
72959. Парадигмы кадрового менеджмента и организационная культура 62.7 KB
  Развитие сложных технологий индивидуализация деятельности потребовали изменения принципиального взгляда на человеческий потенциал организации и на смену концепции человеческих отношений пришла концепция контрактации ответственности.
72960. Концепция личности как основа структуры теста и подхода к изучению индивидуально-психологических особенностей человека 26.36 KB
  Обычно психодиагностический тест строится на основе авторских представлений о структуре личности. Сбор и систематизация информации об испытуемом в ходе психодагностического обследования происходит на основе субъективной модели личности представленной в сознании диагноста.