30705

Философское звучание стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»

Доклад

Литература и библиотековедение

Так в стихотворении начинает звучать мотив жизни и смерти. Мотив семьи таким образом перерастает в тему смены поколения вечного непрестанного обновления жизни. Так к финалу стихотворения мотив смерти преобразуется в мотив памяти а воспоминание о своем личном приобретает характер всеобщий философский.

Русский

2013-08-24

12.03 KB

1 чел.

Философское звучание стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»


«Вновь я посетил…» (1835) - одно из самых ярких философских стихотворений Пушкина. Оно было написано в селе Михайловское, которое поэт посетил в трудное для себя время: назрел его конфликт со светским обществом. Пушкин решает отдалиться от света и поселиться в деревне.

Пребывание в Михайловском вызвало у поэта волну воспоминаний о прошлом и раздумья о будущем. Мир «минувшего» «объемлет» лирического героя. Он погружается в воспоминания, первый персонаж которых - старушка няня. Образ няни окрашен нежностью и печалью: «уже старушки нет». Так в стихотворении начинает звучать мотив жизни и смерти.

Далее в стихотворении наступает резкий интонационный и смысловой перелом. Изображаются дорога и три сосны. Эта картина окрашена лирическим чувством. Оптимистический финал стихотворения предсказан той переменой, которая произошла с соснами: «…около корней их устарелых / (Где некогда все было пусто, голо)/Теперь младая роща разрослась». Мотив семьи, таким образом, перерастает в тему смены поколения, вечного, непрестанного обновления жизни.

Обращение « племя младое, незнакомое» символично. Оно относится и к юным деревьям, и к будущим поколениям. Так, к финалу стихотворения мотив смерти преобразуется в мотив памяти, а воспоминание о своем, личном приобретает характер всеобщий, философский.

В этом небольшом стихотворении вместилось не только жизнь Пушкина, но и жизнь человека вообще, и жизнь природы, и – еще шире – смысл бытия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81131. Надзвичайні ситуації. Дитина та аварійна ситуація 44.5 KB
  Мета: узагальнити знання учнів про аварії, їх негативний вплив на життя людини; навчити правил поведінки під час аварій на підприємствах; виховувати самодисципліну, рішучість, милосердя. Обладнання: зошит, підручник, картки, мультімідійна дошка.
81132. Узагальнення знань з теми «Усна народна творчість». Опрацювання казки А. Дімарова «Для чого людині серце». Добір спільнокореневих слів та зміна форми слова для перевірки слів з ненаголошеними (е, и) в корені слова 94.5 KB
  Розвивати увагу, спостережливість, уміння аналізувати, робити висновки. Виховувати почуття доброти. Таблиці, роздатковий матеріал для роботи в парах, групах, малюнок до казки, музика для проведення фізкульт-хвилинки, зірочки жовтого, помаранчевого і червоного кольорів, малюнки з різними виразами облич...
81133. Буква Єє на позначення звукосполучення «йе» 36.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з буквами Єє та їх звукоим значенням; формувати навички швидкого, правильного, свідомого читання; удосконалювати навички звукового аналізу слів; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати в учнів бажання бачити красу рідної природи.
81134. Узагальнюючий урок за темою «Слова-назви дій предметів» 48.5 KB
  Мета: Формувати ключеву компетентність вміння вчитися. Узагальнити і систематизувати знання про дієслово, як частину мови, його граматичні ознаки. Виховувати почуття любові до рідної мови, інтерес до її вивчення. Розвивати фонематичний слух, зв’язне мовлення, пізнавальний інтерес.
81135. Україна – моя Батьківщина 74.5 KB
  Розширити знання учнів про Батьківщину, формувати громадянські якості: патріотизм, людяність, працьовитість; соціальну та загальнокультурну компетентність; національну свідомість школярів; розвивати бажання брати посильну участь у розбудові держави, наполегливо вчитися...
81136. Дикі тварини рідного краю. Інтегрований урок. (Природознавство. Читання) 46.5 KB
  Мета: Розширити й уточнити знання учнів про різноманітність диких тварин рідного краю. Розвивати пам’ять, мислення, увагу, уміння спостерігати. Виховувати любов до природи. Читання. Узагальнити й розширити знання з читання. Розвивати пам’ять, мислення. Виховувати почуття любові до книги.
81137. «Яке частування - таке й дякування». Вивчення української народної казки «Лисичка та журавель» 45.5 KB
  Вчити дітей виділяти в тексті дійових осіб давати їм елементарну характеристику спостерігати за структурою і сюжетом казки формувати навички правильного і свідомого читання мовчки та вголос. А хто друга дійова особа здогадаєтесь прочитавши назву казки. Чи дружили ці тварини?
81138. Кольорові віршики 77 KB
  Мета: повторити українські назви кольорів; учити використовувати їх у мовленні, збагачувати й активізувати словниковий запас на основі текстів за темою; розвивати мовленневі навички мислення учнів; виховувати інтерес до вивчення української мови, вміння бачити прекрасне довкола.
81139. Задачі на знаходження суми й остачі 39.5 KB
  Мета. Закріплювати навички табличного додавання і віднімання в межах 10, уміння складати й розв’язувати задачі на знаходження суми й остачі; учити вимірювати довжину сторін многокутника та будувати в зошиті чотирикутник за зразком; розвивати просторову уяву; виховувати бажання вчитись.