30705

Философское звучание стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»

Доклад

Литература и библиотековедение

Так в стихотворении начинает звучать мотив жизни и смерти. Мотив семьи таким образом перерастает в тему смены поколения вечного непрестанного обновления жизни. Так к финалу стихотворения мотив смерти преобразуется в мотив памяти а воспоминание о своем личном приобретает характер всеобщий философский.

Русский

2013-08-24

12.03 KB

1 чел.

Философское звучание стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»


«Вновь я посетил…» (1835) - одно из самых ярких философских стихотворений Пушкина. Оно было написано в селе Михайловское, которое поэт посетил в трудное для себя время: назрел его конфликт со светским обществом. Пушкин решает отдалиться от света и поселиться в деревне.

Пребывание в Михайловском вызвало у поэта волну воспоминаний о прошлом и раздумья о будущем. Мир «минувшего» «объемлет» лирического героя. Он погружается в воспоминания, первый персонаж которых - старушка няня. Образ няни окрашен нежностью и печалью: «уже старушки нет». Так в стихотворении начинает звучать мотив жизни и смерти.

Далее в стихотворении наступает резкий интонационный и смысловой перелом. Изображаются дорога и три сосны. Эта картина окрашена лирическим чувством. Оптимистический финал стихотворения предсказан той переменой, которая произошла с соснами: «…около корней их устарелых / (Где некогда все было пусто, голо)/Теперь младая роща разрослась». Мотив семьи, таким образом, перерастает в тему смены поколения, вечного, непрестанного обновления жизни.

Обращение « племя младое, незнакомое» символично. Оно относится и к юным деревьям, и к будущим поколениям. Так, к финалу стихотворения мотив смерти преобразуется в мотив памяти, а воспоминание о своем, личном приобретает характер всеобщий, философский.

В этом небольшом стихотворении вместилось не только жизнь Пушкина, но и жизнь человека вообще, и жизнь природы, и – еще шире – смысл бытия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19792. Текстові компоненти Label, Edit, Memo 26.5 KB
  Текстові компоненти Label Edit Memo Компоненти керування стандартні для Windows інтерфейсні елементи такі як головне і спливаюче меню кнопка однорядковий і багаторядковий редактори перемикачі мітки списки і деякі інші компоненти що застосовуються найчастіше. Компонен
19793. Файловий ввід/вивід. Поняття потока. Класс TFileStream 27 KB
  Файловий ввід/вивід. Поняття потока. Класс TFileStream. Файловий вводвивод реалізується по поточним стандартам.Наприклад Мова Сі абстрагує всі файлові операції перетворюючи їх на операції з потоками байтів які можуть бути як потоками введення так і потоками виведе
19794. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 17.73 KB
  Требования предъявляемые к современным вычислительным сетям Главным требование обеспечение пользователям потенциальной возможности доступа к разделяемым ресурсам всех компьютеров объединенных в сеть. Все остальные требования производительность надежность сов
19795. Основні методи комутацій. Методи передачі даних 18.59 KB
  Існують три принципово різні схеми комутації абонентів у мережах: комутація каналів circuit switching комутація пакетів packet switching і комутація повідомлень message switching. Мережа з комутацією каналів вид телекомунікаційної мережі у якій між двома вузлами мережі повинне б...
19796. Моделі OSI. Рівень моделі OSI, їх призначення 19.93 KB
  Модель OSI англ. Open Systems Interconnection Reference Model модель взаємодії відкритих систем абстрактна модель для мережних комунікацій і розробки мережевих протоколів. Представляє рівневий підхід до мережі. Кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. Завдяки такій структ
19797. Апаратні та програмні компоненти ЛОМ 15.56 KB
  Весь комплекс програмноапаратних засобів мережі може бути описаний багатошаровою моделлю що складається з шарів:комп'ютери чи комп'ютерні платформи;комунікаційне обладнання;операційні системи;мережеві додатки.Комп'ютериВ основі будьякої мережі лежить апаратний шар
19798. Архітектура, основні поняття і визначення глобальних мереж 19.54 KB
  Комунікаційна мережа система що складається з об'єктів що здійснюють функції генерації перетворення зберігання і споживання продукту званих пунктами вузлами мережі і ліній передачі зв'язків комунікацій з'єднань що здійснюють передачу продукту між пунктами.Відм...
19799. Базові технології локальних мереж 30.5 KB
  Базові технології локальних мереж В локальних мережах як правило використовується середовище передачі даних моноканал що розділяється і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфік