30712

Парижская мирная конференция и ее решения. Версальский мирный договор

Доклад

История и СИД

Возглавлял конференцию Климансо присутствовали лидеры ведущих стран ЛлойдДжордж Великобритания Вильсон США и др. Но главные решения принимались в узком кругу сначала пяти государств Франция Великобритания США Италия Япония а затем только трех Франции Великобритании США таким образом сохранялась практика тайной дипломатии т. Американский конгресс не утвердил вступление США в эту организацию. Франция и Италия за военное давление на Сов России; Великобритания и США более осторожны за переговоры.

Русский

2013-08-24

24 KB

56 чел.

Парижская мирная конференция и ее решения. Версальский мирный договор.

    18 января 1919 г. в пригороде Парижа – Версале открылся представительный форум, в котором участвовали представители 35 стран – победительниц и присоединившихся к ним держав.

         Основными вопросами конференции были:

  1.  подготовка мирных договоров
  2.  решение территориальных проблем
  3.  определение объема и форм возмещения ущерба от военных действий и оккупации
  4.  создание новой миротворческой организации.

 Возглавлял конференцию – Климансо, присутствовали лидеры ведущих стран Ллойд-Джордж (Великобритания), Вильсон (США) и др. Но главные решения принимались в узком кругу, сначала пяти государств (Франция, Великобритания, США, Италия, Япония), а затем только трех (Франции, Великобритании, США), таким образом сохранялась практика «тайной дипломатии» - т.е. секретные переговоры и закулисные соглашения между главами мировых держав.

    В июне 1919 г. согласно договору – Германия возвращала: Франции – Эльзас и Лотарингию, часть земель возвращала Бельгии, Дании, Польше (Зап. Пруссию). Гданьск и Клайпеда объявлялись вольными городами под защитой Лиги наций. Немецкий район Саара переходил под международный контроль на 15 лет, а часть берега Рейна подлежала демилитаризации.

    Берлин должен был выплатить компенсацию, победившим державам. Во время Версальского договора был принят устав новой международной организации – лиги наций.

    Ее задачами было: поддержание мира и урегулирование территориальных споров между государствами.

    Лига наций могла вводить экономические санкции и прибегать к вооруженной силе против страны – агрессора.

    Совет лиги состоял из 4-х постоянных членов (Великобритания, Франция, Италия и Япония) и 4 непостоянных членов, избираемых от всех других государств на Ассамблеях.

    Американский конгресс не утвердил вступление США в эту организацию. Была введена мандатная система, узаконившая передел колоний между победителями – бывшие германские колонии в Азии Африке были переданы под управление Великобритании, Франции, Японии и др.

    Версальский конфликт подтвердил положение о гуманном отношении к военнопленным.

    Франция и Италия – за военное давление на Сов России; Великобритания и США – более осторожны за переговоры. Русский вопрос на конференции – против большевистских правительств.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65491. МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ, ІНДЕКСУВАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ 280 KB
  Широке використання різних інформаційних технологій зумовлює актуальність проблеми розпізнавання образів. Задачі індексування та пошуку зображень на основі їх вмісту (Content-based image retrieval − CBIR) у графічних базах даних із мільйонами образів є актуальними в інформаційних системах.
65492. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 363.5 KB
  Одним із основних напрямків розвитку інформаційних технологій є територіально розподілене опрацювання даних в компютерній мережі що повязано з необхідністю інтеграції розподілених...
65493. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Й ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЛИСТОПАД 1918 – КВІТЕНЬ 1920 рр.) 173.5 KB
  Предметом дослідження є основні напрямки та форми двосторонніх відносин УНР і ЗУНР у політичній економічній і військовій сферах. Нижня межа обумовлена утворенням ЗУНР і початком протигетьманського повстання під проводом Директорії в Наддніпрянській Україні.
65494. Тепловий захист короткозамкненого ротора асинхронного електродвигуна на основі контролю параметрів поточного режиму 945 KB
  Основним типом машин змінного струму, що вживаються в електроприводі механізмів власних потреб електростанцій, а також механізмів промислових підприємств, є асинхронні електродвигуни (АЕД) з короткозамкненим ротором (КЗР).
65495. Церковно-адміністративна та громадсько-політична діяльність митрополита Антонія (Храповицького) в Харківській єпархії (травень 1914 – червень 1918 рр.) 201.5 KB
  Діяльність владики Антонія на посаді архієпископа а потім митрополита Харківського та Охтирського припала на буремні роки Першої світової війни Української національнодемократичної революції та громадянської війни.
65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...
65498. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 718 KB
  Така ситуація визначає необхідність розгортання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спрямованих на забезпечення надійності та довговічності в експлуатації основних агрегатів тепловозів головне місце серед яких належить локомотивним енергетичним установкам ЛЕУ.
65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...