30717

ФРГ: переход к новой «восточной политике». Договор с СССР от 12 августа 1970 г

Доклад

История и СИД

Брандт с 1969 канцлер ФРГ лидер социалдемократов. Подтверждалось что Западный Берлин не является частью территории ФРГ и устанавливался тройной механизм взаимоотношений между компетентными органами ГДР Западного Берлина и ФРГ по вопросам регулирования транзитных перемещений граждан транспортного телефонного и телеграфного сообщения и пр. Но Западный Берлин имел международные соглашения заключенные ФРГ поэтому ФРГ получила право представлять интересы жителей Западного Берлина в международных организациях по вопросам не...

Русский

2013-08-24

27 KB

7 чел.

ФРГ: переход к новой «восточной политике». Договор с СССР от 12 августа 1970 г.

     Брандт – с 1969 канцлер ФРГ - лидер социал-демократов. В области внешней политики считал, что настало время для коренного обновления взаимоотношений Германии с другими странами мира. Брандт выступал за активизацию гуманитарных, культурных контактов, призванных искоренить сложившийся страх европейских народов перед немцами. Поддержал инициативы Франции и других стран о новом этапе европейской интеграции: расширению состава Европейских Сообществ, подготовке проекта экономического и валютного союза. Но главной задачей внешней политики Брандта оставалось улучшение отношений с Восточной Европой.

     Брандт вел интенсивные переговоры с СССР, Польшей и Чехословакией, завершившиеся подписанием «этих договоров» (Московский договор 12 августа 1970 г., Варшавский договор в декабре 1970 г., Пражский договор в декабря 1973 г.). Участники этих соглашений признавали нерушимость послевоенных границ, подтверждали свой отказ от территориальных претензий и применения силы в международных отношениях.

     Осенью 1971 г. было подписано четырехстороннее соглашение США, Франции, Великобритании и СССР по Западному Берлину, которое предусматривало отказ от применения силы в решении вопроса о Западном Берлине, подтверждало права и обязанности заинтересованных сторон, установленные послевоенными договорами. Подтверждалось, что Западный Берлин не является частью территории ФРГ, и устанавливался тройной механизм взаимоотношений между компетентными органами ГДР, Западного Берлина и ФРГ по вопросам регулирования транзитных перемещений граждан, транспортного, телефонного и телеграфного сообщения и пр. Но Западный Берлин имел международные соглашения, заключенные ФРГ, поэтому ФРГ получила право представлять интересы жителей Западного Берлина в международных организациях по вопросам, не касающимся безопасности и статуса города. В остальных случаях полномочия по представительству Западного Берлина на международном уровне сохранили США, Великобритания и Франция.

     Заключение компромиссного соглашения о статусе Западного Берлина послужило толчком для подписания Договора между ГДР и ФРГ (21 декабря 1972 г.). ГДР была признана суверенным самостоятельным государством. Обе стороны соглашались развивать добрососедские отношения, руководствоваться принципами суверенитета, нерушимости границ и отказа от дискриминации. Согласно договору ни одно из немецких государств не может представлять другое на международной арене и действовать от его имени. Произошел обмен дипломатами. Вскоре последовало вступление ФРГ и ГДР в ООН. Политика Брандта вызвала недовольство оппозиции в 1974 г. Брандт подал в отставку. Его преемником на посту канцлера стал Гельмут Шмидт.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65593. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ РЕЗИСТЕНТНІЙ СКРОНЕВІЙ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЇХ ДИНАМІКА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 951.5 KB
  Високі показники захворюваності на епілепсію переважно за рахунок її симптоматичних форм етіологічна і клінічна гетерогенність епілепсії значна питома вага психічних розладів істотна частка резистентних форм інвалідизація і соціальна дезадаптація хворих тривала і дорога терапія...
65594. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WI-МAX 645.5 KB
  Всі згадані технології використовують відповідні протоколи взаємодії вузлів мережі для управління передачею пакетів по загальному каналу зв'язку. Наявність спільного каналу зв'язку, який колективно використовується абонентами...
65595. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ М’ЯКИХ ТКАНИН РІЗНИХ ДІЛЯНОК ГОЛОВИ ЛЮДИНИ 298.5 KB
  Цим важливим напрямком щелепнолицевої хірургії займається все більше лікарів але згідно зі статистичними даними кількість ускладнень та негативних результатів оперативних втручань у ділянці голови залишається досить великою Зелянин А.
65596. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України 229.5 KB
  Активні реформаційні процеси в сфері публічної адміністрації зумовлюють появу численних дискусій як у середовищі вченихюристів так і юристівпрактиків юристівнормотворців щодо подальшого спрямування реформ визначення оптимальних векторів розвитку і становлення...
65597. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО ТА ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАКЛАДЕНИХ МЕРЕЖ 3.27 MB
  До організаційної відноситься структура в якій виділяються територіально розподілені фрагменти мережі що виконують різні функції. Рівні технологічної ієрархії являють собою накладені мережі які використовують різні технології. Наприклад ІРканал між двома...
65598. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1.32 MB
  Важливе місце в підготовці майбутніх інженерівпедагогів до професійної діяльності посідає формування знань і умінь з питань безпеки праці. Саме охорона праці є запорукою забезпечення життя здоровя і працездатності людини у процесі трудової діяльності так як порушення вимог законодавства...
65599. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МЕТОДАМИ СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ) 8.29 MB
  Як зазначено у Концепції розвитку водного господарства України незбалансована господарська діяльність залучення на виробничі потреби значних водних ресурсів та їх забруднення стоки із сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій штучна зміна природного режиму водних...
65600. НАУКОВО-АКОМОДАТИВНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 381.5 KB
  Головною метою оновлення та вдосконалення наукових та теоретичних засад ресурснокалендарного планування та моделювання РКПМ проектів підготовки зведення та впровадження обєктів будівництва є потреба та можливість суттєвого покращення планування організації і акомодації будівельних процесів...
65601. ВПЛИВ РІЗНИХ ГУМОРАЛЬНИХ ІМУННИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 222.5 KB
  Ревматоїдний артрит РА є поширеним хронічним захворюванням що характеризується прогресуючим перебігом ерозивного запального процесу в суглобах який призводить до ранньої інвалідизації багатьох хворих Коваленко В. Якщо клінічні особливості і патогенез кардіоваскулярної патології...