30718

Причины, особенности и основные последствия мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг

Доклад

История и СИД

Мировой экономический кризис 19291933 годов носивший название Великой депрессии наиболее сильно затронул такие страны как Великобритания США Франция Канада и Германия. Важным фактором обусловившим всемирный характер великой депрессии стал процесс перемещения экономического центра из Западной Европы в США. Последствиями Великой депрессии стали: ухудшение уровня жизни фермеров и мелких торговцев; уменьшение уровня производства; рост числа безработных; возрастание сторонников фашистских организаций.

Русский

2013-08-24

23 KB

63 чел.

Причины, особенности и основные последствия мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг.

    Мировой экономический кризис 1929-1933 годов носивший название Великой депрессии наиболее сильно затронул такие страны как Великобритания, США, Франция, Канада и Германия. Промышленные города практически прекращали свою деятельность, строительство приостановилось, стоимость сельскохозяйственной продукции упала.

    Кризис 30 г. был вызван процессом технического перевооружения всех отраслей. Крупные компании стремились к неограниченному контролю над рынками, но не за счет повышения эффективности производства, а путем сохранения высоких цен, особенно в промышленности. Важным фактором, обусловившим всемирный характер великой депрессии, стал процесс перемещения экономического центра из Западной Европы в США.

    Др. причины это:

- Биржевой крах в США в 1929 году, который сопроводился обвальным падением цен на акции и принявший катастрофические масштабы;

- Нехватка денежной массы, что было порождено привязанностью к золотому запасу;

-  стремительный прирост населения;

- увеличение таможенных сборов и пошлин;

- различные займы и

- Первая мировая война.

Последствиями Великой депрессии стали:

- ухудшение уровня жизни фермеров и мелких торговцев;

- уменьшение уровня производства;

- рост числа безработных;

- возрастание сторонников фашистских организаций.

    Но с др. стороны: произошло оздоровление экономики, ускорилась перестройка на базе технических достижений начала переход от стихийного рынка к высокоорганизованному хозяйству с использованием методов государственного регулирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7676. Склад і завдання ремонтного господарства підприємства 18 KB
  Склад і завдання ремонтного господарства підприємства Високі темпи розвитку промисловості супроводжуються швидким ростом основних засобів і особливо їх активної частини - машин і обладнання. В забезпеченні найбільш ефективного їх використання в...
7677. Склад і структура виробничого процесу 84.18 KB
  Склад і структура виробничого процесу Сутність та елементний склад структури. Первісним ланцюгом в організації виробничого процесу та базовим осередком (елементом) виробничої системи є робочі місця, на яких виконуються робітниками (групою робітників...
7678. Типи організації виробництва та їх характеристика 18.18 KB
  Типи організації виробництва та їх характеристика Виробництво - це процес створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства.Виробничий процес є послідовною зміною стану предмета праці при перетворенні його з матеріалів і с...
7679. Форми побудови дільниць, цехів та служб підприємства 37.95 KB
  Під виробничою структурою цеху розуміють складу входять до нього виробничих ділянок, допоміжних та обслуговуючих підрозділів, а також звязки між ними. Ця структура визначає розподіл праці між підрозділами цеху, тобто внутріцехове спеціалізацію и кооперирование производства...
7680. Складське господарство 19.5 KB
  Складське господарство Умовою безперервного перебігу виробничих процесів на підприємствах є створення певних запасів сировини, матеріалів, палива, комплектувальних виробів, а також міжцехових і внутрішньоцехових запасів напівфабрикатів власного виго...
7681. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 19.41 KB
  Матеріально-технічне забезпечення виробництва МТЗ - це вид комерційної діяльності щодо забезпечення матеріально-технічними ресурсами процесу виробництва, здійснюваної, як правило, до початку виробництва. Основна мета МТЗ - доведення матері...
7682. Нормування праці 19.21 KB
  Нормування праці Нормування праці - це від діяльності з управління підприємством, пов’язаний з визначенням необхідних затрат праці та її результатів, контролем за мірою праці. Мета нормування праці в ринкових умовах полягає в тому, щоб на ...
7683. Призначення та класифікація нормативів праці 61.25 KB
  Призначення та класифікація нормативів праці. Під час нормування праці важливим завданням є забезпечення більш-менш рівної інтенсивності праці на різних за змістом та складністю роботах. Це досягається використанням єдиної методологічної (зага...
7684. Компенсаторно-приспособительные процессы 50 KB
  Компенсаторно-приспособительные процессы Определение. Приспособление (адаптация) - это процессы, с помощью которых организм реагирует на изменения условий жизни. Компенсация - это вид приспособления (адаптации) для восстановления нар...