30719

Исторический опыт Народных фронтов (Франция, Испания, Чили)

Доклад

История и СИД

Народный фронт представляет собой политический союз который как правило объединяет левые и центральные силы для осуществления противодействия правым силам представителей власти. Основной целью возникновения народных фронтов стала борьба за защиту экономических интересов рабочего класса и противопоставление войне и фашизму. Самый первый народный фронт был образован во Франции в 1935 году который объединил в себе все левосторонние партии.

Русский

2013-08-24

23.5 KB

36 чел.

Исторический опыт Народных фронтов (Франция, Испания, Чили).

    Народный фронт представляет собой политический союз, который, как правило, объединяет левые и центральные силы для осуществления противодействия правым силам представителей власти. Основной целью возникновения народных фронтов стала борьба за защиту экономических интересов рабочего класса и противопоставление войне и фашизму.

    Самый первый народный фронт был образован во Франции в 1935 году, который объединил в себе все левосторонние партии. Стоит заметить, что именно в это время в соседней Германии к власти пришли нацисты, которые отодвинули на второй план все существующие партии, в том числе и социал-демократические, которые не смогли своими силами защитить интересы общества. Во избежание этого французский народный фронт сумел объединить левосторонние партии для борьбы с фашизмом. Его программа6 роспуск фашистских организаций национализация ряда отраслей промышленности, контроль над банками, усиление социальной поддержки населения и за предотвращение войны. Во время второй мировой войны Народный фронт, организовал во Франции Движение сопротивления, благодаря которому французы смогли устоять в борьбе с фашистами.

    В Испании в Национальный Фронт входили как левые, так и правые силы, которые боролись за право входить в состав Парламента Испании. В 1936 году в состоявшихся выборах победил блок, объединивший все левые партии. Исторический опыт Испанского Народного фронта очень короток – он просуществовал всего три года, и после поражения в борьбе с франкистами в 1939 году прекратил свое существование.

В Чили Народный фронт был образован целым рядом левых партий, которые пришли к руководству страной в 1938 году. Так же как и в Испании Народный Фронт Чили занимал главенствующую роль на протяжении трех лет. Особенностью предвоенных народных фронтов было то, что все его участники были равны не только юридически, но и фактически вне зависимости от социальной и классовой принадлежности.

     Все просуществовали недолго, т.к. внутри их были разногласия и удержать власть не смогли.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65243. Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем 1.16 MB
  Таким чином розробка конструкції виконавчого елемента форсунки перспективної паливної акумуляторної апаратури вітчизняного виробництва вибір її оптимальних параметрів і розробка методики адаптації такої системи до двигуна є актуальним завданням яке визначило напрямок даного дисертаційного дослідження.
65244. Засоби контролю виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму 1.03 MB
  В теперішній час спостерігається значний розвиток електронних компонентів. Елементна база постійно вдосконалюється і, як свідчить практика, технологічні процеси виготовлення не є ідеальними.
65245. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів 651 KB
  Необхідність захисту документів та цінних паперів виникає на всіх етапах їх використання. Тому документи орієнтовані на використання при обслуговуванні різних технологічних процесів потребують різних рівнів захисту.
65246. АГРОКЛІМАТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИНОГРАДУ 261 KB
  При оцінці теплових ресурсів особливо велике значення має добова ритміка температур впродовж періоду вегетації На сьогоднішній день відомо багато фундаментальних та прикладних досліджень які були направлені на детальний аналіз кількісного характеру впливу термічного режиму на виноград.
65247. Диференційований підхід до призначення небіологічних базисних препаратів хворим з різною тривалістю ревматоїдного артриту 253 KB
  В Україні зареєстровано близько 170000 хворих на РА захворюваність серед жінок складає 0204 а серед чоловіків 0102 випадки на 1000 населення в рік Коваленко В. Майже 90 пацієнтів з агресивною формою хвороби стають непрацездатними в межах 20 років та складають...
65248. Побудова мереж супутникового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом 548 KB
  Наукові розробки в області ТБВЧ і супутникового мовлення проводять цілу низка вчених різних країн: М. В найближчому майбутньому можна очікувати що Європа почне впроваджувати мультипрограмне супутникове цифрове ТВ мовлення високої чіткості для якого ймовірно...
65249. Математичні та комп’ютерні моделі в квантовій інформатиці 426 KB
  Особливістю квантових систем є так званий квантовий паралелізм що є наслідком принципу суперпозиції станів квантової системи і що дозволяє експоненціально зменшити необхідні для вирішення задачі обчислювальні ресурси.
65250. Розвиток наукових основ удосконалення технології доменної плавки з використанням стаціонарних систем контролю поверхні засипу шихти 401 KB
  Нині функції профілемірів обмежені контролем поверхні засипу шихти в доменній печі. Через малодоступність для експериментальної перевірки фізикохімічних процесів відновлення плавлення й інших перетворень залізорудних матеріалів флюсів і горючих вуглецевмісних матеріалів що протікають...
65251. Розвиток методу розрахунку параметрів процесу холодної періодичної роликової прокатки з регулюванням довжини куліси для збільшення виходу придатного особливотонкостінних труб 182.5 KB
  Холодна періодична роликова прокатка труб ХПТР застосовується в основному для виробництва високоякісних особливотонкостінних труб які використовуються в атомній енергетиці авіації приладобудуванні суднобудуванні тощо.