30738

Характерные черты и особенности капитализма в Западной Европе и Америке накануне первой мировой войны

Доклад

История и СИД

Накануне первой мировой войны правила диктовали социальные протесты и стремление уменьшения политической нестабильности. Следовательно первой чертой капитализма накануне первой мировой войны в Западной Европе и Америке мы можем назвать возникновение основ социального государства начинается социализация капитализма.

Русский

2013-08-24

23 KB

21 чел.

Характерные черты и особенности капитализма в Западной Европе и Америке накануне первой мировой войны.

Капитализм представляет собой политическую и экономическую систему, допускающую открытую конкуренцию между производителями товаров и услуг на свободном рынке. При капитализме большая часть средств производства и распределения принадлежали частным лицам или корпорациям, а не государству.

Накануне первой мировой войны правила диктовали социальные протесты и стремление уменьшения политической нестабильности.  Политики выступали с поддержкой государственного регулирования трудовых отношений между наемными рабочими и нанимателями. Противоречие между монополиями и основными слоями народа. Акцент делался на регулирование социализации экономической политики, то есть вводилось обязательное социальное и медицинское страхование, предусматривалась выплата пособий и пенсий. Следовательно, первой чертой капитализма накануне первой мировой войны в Западной Европе и Америке мы можем назвать возникновение основ социального государства, начинается социализация капитализма.

Помимо этого, одним из характерных черт развивающегося капитализма стоит назвать усиление колониализма, политика которого основывалась на порабощении и эксплуатации, экономически менее развитых стран и народов и борьба за них с другими европейскими странами, что и привело к 1 мировой войне. Не стоит забывать и об индустриализации, которая привела к росту торговли между США и европейскими державами. Индустриализация или промышленный переворот нередко носил неэквивалентный характер, в США она шла более быстрыми темпами – рост крупных трестов, синдикатов – вел к созданию крупных монополий, развитие новых отраслей промышленности (автомобильные) – шел технический прогресс. Капитализм перерастал в монополизм.

     Первая мировая война привела к обострению этих социальных противоречий в капиталистических странах Западной Европы и Америки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53101. СЦЕНАРІЙ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОЇ ЛІНІЙКИ ДО ВІДКРИТТЯ ТИЖНЯ ГЕОГРАФІЇ 92.5 KB
  Андрій. Як же я не люблю середину лютого! Зимові канікули давно вже минули до весняних ще так довго... А кожен день одне й те ж саме: окисно-відновні реакції, рівняння, формули, задачі, вправи… Юлія. Увага! 11 лютого в школі розпочинається тиждень географії. Андрій. О, ні! Тільки не географії!
53104. Тести до підсумкового уроку. Земля на плані та карті. Географія (6 клас) 108 KB
  Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструє їх як ПОМИЛКИ.
53105. Застосування інтерактивних технологій під час вивчення нового матеріалу на уроці географії 24.88 MB
  Виконавчо-діяльнісний етап посідає центральне місце у дидактичному процесі адже тут відбувається розвиток і навчання учнів. Досить широко відомі і достатньо розроблені вимоги до діяльності учнів на цьому етапі навчального заняття 5 126127: здобуття знань і набуття досвіду діяльності учнем має відбуватися у результаті його власної діяльності яка повинна мати навчальнопізнавальний характер; у діяльності учня мають переважати процедурні знання знанняяк над інформаційними...
53106. Використання художніх творів на уроках географії 131.08 KB
  Роль географії велична у формуванні світогляду, в свідомості закономірностей взаємозв'язків природи і людської діяльності. Географія є одним шкільним предметом, вивчаючим природу і суспільність в їх взаємозв'язку.
53108. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ 355.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології фізики хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань. Які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН Отже: Тихий океан складова частина Світового океану велетенська природна водойма. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану. Географічне положення розміри океану.
53109. Сучасний кабінет географії – простір співпраці вчителя та учня 156.5 KB
  Соціальним замовленням суспільства сьогодні є самоствердження та самореалізація особистості через ефективне навчання розвиток творчих здібностей учнів формування загальних та спеціальних вмінь та навичок. Навчання буде успішним якщо в учителя є можливість працювати в сучасному кабінеті де оптимально поєднано використання всіх видів навчального – методичного забезпечення та технічного обладнання відповідно до вимог наукової організації праці вчителя і учня. Головною роллю кабінету визначаю необхідність його як місця спілкування...