30741

Основные направления внутренней и внешней политики республиканских администраций в США (1921 – 1933-е гг.)

Доклад

История и СИД

у власти в США стояли республиканцы. Это был период процветания США. В 20е годы мировая капиталистическая экономика стабилизировалась и в США наступил экономический подъем: рост автомобилей строительство дорог США становится мировым кредитором оттеснив Англию и т.

Русский

2013-08-24

23 KB

22 чел.

Основные направления внутренней и внешней политики республиканских администраций в США (1921 – 1933-е гг.).

     С 1920 по 1923 гг. у власти в США стояли республиканцы. Это был период процветания США. Республиканцы стимулировали рыночные принципы, сократили роль государства в экономике. Приняты законы поддерживающие крупных промышленников и финансистов, руководителей трестов в ущерб рабочему движению, против профсоюзов. Налоги на богатых были сокращены.

     В 20-е годы мировая капиталистическая экономика стабилизировалась и в США наступил экономический подъем: рост автомобилей, строительство дорог, США становится мировым кредитором, оттеснив Англию и т.д.

     Кулидж (1923-28 – сначала как вице президент, а с 1924 как президент в результате выборов) придя к власти поддерживал банкиров и промышленников, экономил средства и не вмешивался в хозяйственную деятельность. При нем развивались – автомобильная, электротехническая, радиотехническая и др. промышленность. Внедрялось массовое производство и стандартизация, что вело к росту производительности труда.

     Жизненный уровень населения вырос. К 1929 г. Англия уступила первое место США по общему обороту внешней торговли. Но вместе с хорошим было и плохое: появился расизм, антисемизм, рост организованной преступности.

     В 1928 г. выбирают президента Гувера тоже республиканца, но в 1929 начинается экономический кризис, сильно ударивший по экономике США, правительство Гувера не смогло решить социальные и экономические проблемы, начинаются волнения и в 1932 г. на выборах побеждают демократы (Рузвельт).

     Внешняя политика – расширение внешней торговли, завоевание новых рынков, поддерживали политику разоружения, но в целом придерживались изоляционистской политики – не хотели сотрудничать с Лигой наций, ввели ограничения на иммиграцию, повысили тарифы на иностранные товары и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23143. КОСТЕНКО ЛІНА 32.5 KB
  За роман у віршах Маруся Чурай Ліні Костенко присуджено Державну премію імені Т. Костенко . Своєрідним феноменом є жінкипоетеси: Леся Українка Олена Теліга Ліна Костенко. Ліна Костенко.
23144. Мова. Поняття літературної мови та мовної норми 105.5 KB
  Розмовний стиль. Художній стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль.
23145. Провідні мотиви лірики І. Драча 25 KB
  Драча І. Драча характеризується перш за все нетрадиційністю поетичної форми та стилю. Драча неповторною і самобутньою. Драча.
23146. Роман «Третя Рота» 35 KB
  Пушкін дуже високо цінував твори такого жанру. Сосюри письменників лікарів учителів вчених розповідають цікаві епізоди що перетворилися в легенди як поет натхненно читав той чи інший твір який так і залишився неопублікованим і невідомим сучасному читачеві. Тепер же ця легенда став реальністю читач одержує твори які десятиліттями лежали в архівах і не були доступними навіть найвужчому колу дослідників. Павло Тичина даруючи авторові Червоної зими видання Вибрані твори 1957 у трьох томах на першій книзі зробив такий напис:...
23147. Український князь бє чолом рiднiй Українi (Євген Маланюк) 28 KB
  До самої смертi вiн прожив у НьюЙорку працюючи в iнженерному бюро. Малоросiйству вiн протиставляє мазепинство : опертя на прикладi гетьмана Iвана Мазепи на власнi сили церкву культуру. Найважливiшим етапом подолання цiєї хвороби Україною вiн вважає набуття державностi незалежностi нашого краю. 1923 року вiн ще повен надiй на революцiйне звiльнення своєї батькiвщини: Несамовитим криком крови Роздерлися твої уста: сурмиш у рупор пурпуровий Вагiтна бурями повстань .
23148. Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської “Людина” і “Царівна” 121 KB
  ЖIНОЧИЙ IДЕАЛ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ЗА ПОВIСТЯМИ ЛЮДИНА I ЦАРIВНА 4. АВТОРСЬКА ПОЗИЦIЯ У ПОВIСТI ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ЛЮДИНА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Тема даної курсової роботи Феміністична проблематика повістей О. В Людині а ще більше в Царівні особисте щастя героїнь Кобилянської більшою чи меншою мірою вже пов'язується з соціальними проблемами активною позицією людини в житті з необхідністю боротися з обставинами що сковують розвиток її духовних сил. Завдяки новаторству співзвучності прогресивним тенденціям...
23149. Феномен доби (сходження на голгофу слави) 183 KB
  Гріх казати: Тичинині попередники не були самі нездари. Так що сила яку Тичинині попередники витрачали на самоконсервування примножила його художні потенції. Для молодого Тичини навіть автора Соняшних кларнетів цей початковий період революції був своєрідною самопроекцією на широкий екран українського степу. Так як у Рільке: я водночас дитя хлопчак мужчина у Тичини та сама єдність стиснутість тривалості найлаконічніший образ людського життярадіння тільки не в індивідуальному вертикальному а в усезагальному індивідуальному через...
23150. Філософічність лірики Олега Ольжича 25 KB
  Така медитативність лірики Ольжича має приховану мету і символічний зміст. Стояти недбало на краю блакитної чаші безодні ризикуючи своїм життям це для Ольжича найбільша насолода найп'янкіший водограй найзаповітніша мрія. Отже проаналізувавши кілька віршів Ольжича ми виділили в них ряд надзвичайно важливих філософських проблем замислитись над якими має і сучасна людина.
23151. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко 28 KB
  Ліна Костенко витвоpила духовний зpіз укpаїнської істоpії явила людстви складну щедpу на добpо і спpаглу до щастя і волі укpаїнську душу. Hеоціненним скаpбом людяності сили духу й добpоти сповнені поезії Ліни Костенко: Hе забувайте незабутнє І незнецінюйте коштовне Hе губіться у юpбі. Ліна Костенко багато pозміpковує над тим що ж лишає по собі людина.