30749

Причины и характер первой мировой войны, цели воюющих сторон. (28 июля 1914 — 11 ноября 1918)

Доклад

История и СИД

28 июля 1914 11 ноября 1918 стремление к переделу мира в результате противостояния двух военных блоков: Тройственного Союза Германия АвстроВенгрия Италия и Антанты Англия Франция Россия борющихся за гегемонию на континенте. слабое рабочее движение в результате в ряде стран победили партии войны в правящих кругах ряда Западных стран Германия Великобритания АвстроВенгрия и Франция. Цели: Германия – создать Новую Европу где влияния Англии Франции и России свелись бы к нулю. АвстроВенгрия как и Германия за...

Русский

2013-08-24

23.5 KB

10 чел.

Причины и характер первой мировой войны, цели воюющих сторон. (28 июля 1914 — 11 ноября 1918)

  1.  стремление к переделу мира, в результате противостояния двух военных блоков: Тройственного Союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанты (Англия, Франция, Россия), борющихся за гегемонию на континенте.
  2.  слабое рабочее движение, в результате в ряде стран победили «партии войны» в правящих кругах ряда Западных стран (Германия, Великобритания, Австро-Венгрия и Франция).
  3.  Желание задушить революционное движение. (Россия)

Характер:

    Война империалистическая, т.е. захватническая, несправедливая для всех стран, кроме Сербии – для нее справедливая, боролась за независимость и целостность. Малые страны, примкнувшие во время войны: (Бельгия, Болгария, Греция, Румыния и др.) стремились отстоять независимость и целостность (Бельгия). Болгария и Румыния хотели использовать удобный момент для увеличения территории и усилить влияние на соседей.

Цели:

  1.  Германия – создать «Новую Европу», где влияния Англии, Франции и России свелись бы к нулю. Контроль над колониями Англии и Франции. Укрепить позиции на Балканах, т.е. практически за мировое господство.
  2.  Австро-Венгрия, как и Германия за создание новой Европы, контроль над Балканами, контроль на Адриатическом море.
  3.  Франция – вернуть Эльзас и Лотарингию, захватить Рейнскую промышленную зону, ликвидировать влияние Германии на Ближнем Востоке.
  4.  Англия – разгром и ликвидация Германии и восстановить свой международный престиж, захват Германских колоний на востоке. Раздел Турции и захват ее колоний.
  5.  Россия – разгром и ликвидация Германии, разделив ее территории на несколько государств, захват Стамбула и превращение Черного моря в «русское озеро».
  6.  Турция – оставить влияние на Балканах, захватить Крым и Иран (сырьевая база).
  7.  Италия – господство на Средиземном море и Юге Европы.

Участвовало в войне 38 стран.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22672. Методи реєстрації і спектрометрії ядерних випромінювань 196.5 KB
  Під ядерним випромінюванням розуміють частинки що утворюються в наслідок ядерних перетворень. Частинки випромінення поділяють на 3 групи: 1. Заряджені частинкиер альфачастинки осколки ділення. Нейтральні частинкинейтрони.
22673. Нелінійна поляризованість. Явище генерації гармонік 50.5 KB
  Теорія лінійної поляризованості всановлює залежність показника заломлення від частоти. Нелінійна квадратична поляризованість вміщує різні комбінаційні частоти початкових електромагнітних хвиль. Отже породжені єю вторинні хвилі мають тіж самі різні комбінаційні частоти і росповсюджуються з різними швидкостями в відповідності до закону дисперсії. Інтерференція може відбуватися лише між хвилями однакової частоти випроміненими в різних точках середовища.
22674. Хвильові властивості частинок. Хвилі де Бройля 42 KB
  Хвилі де Бройля. Згідно гіпотези де Бройля для частинки речовини виконується співвідношення: E= =2 p=mV – імпульс частинки  довжина хв. де Бройля співвідношення де Бройля.де Бройля що описує вільний рух матеріальної частинки має вид : А – амплітуда плоскої монохроматичної хвилі радіус вектор частинки t – час.
22675. Рівняння Шредінгера. Інтерпретація хвильової функції 65.5 KB
  В квантовій механіці рівняння Шредінгера відіграє ту ж роль що і рівняння руху Ньютона в класичній механіці і рівняння Максвела в електродинаміці.Розглянемо тримірне хвильове рівняння і застосуємо його до хвиль де Броля. Найбільш важливим частковим випадком рішення хвильового рівняння є рішення виду: 2. Оскільки [потенціальна енергія ] рівняння 3 набуває вигляду стаціонарне рівняння Шреденгера оскільки вважалося що а значить і не залежать від часу.
22676. Співвідношення невизначеності Гейзенберга та приклади його проявів 63.5 KB
  Дві фізичні величини не можуть мати одночасно певні значення в жодному стані якщо їх оператори не комутують. В довільному стані фізичні величини відповідні цим операторам мають середнє значення визначені інтегралами: . З цієї формули випливає що якщо в деякому стані імпульс має певне значення =0 то координата х в цьому стані невизначена зовсім і навпаки. Згідно отриманій нерівності мікрочастинка не може знаходитись у стані строгого спокою який характеризується значеннями .
22677. Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору 67 KB
  Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.
22678. Хвильові функції. Системи тотожних частинок. Принцип Паули 65.5 KB
  Системи тотожних частинок. Вони тотожні є симетрія: при перестановці місцями частинок не змінюється. Нехай оператор перестановки частинок: ; Т. Для N – частинок N парних перестановок; оператор перестановок .
22679. Розподіл Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна 132 KB
  Бозони – частинки з цілим або або нульовим спіном можуть знаходитись в межах даної системи в однаковому стані і в обмеженій кількості. Тоді енергія системи ; число част в му стані. що знаходяться в стані. Нехай номер енергетичного рівня; кратність його виродження число станів на му рівні що мають одне значення енергії тоді ; позначимосереднє число частинок в одному стані.
22680. Фізичне пояснення періодичної системи елементів 41.5 KB
  При заданому n : = 0 sоболонка 1pоболонка 2dоболонка 3fоболонка. S – оболонка – 2 ; р – оболонка – 221=6 d – оболонка – 10 . Якщо оболонка містить максимальну кількість е то вона заповнена ns2 np6 nd10 nf14 Період. іонів n 1 2 3 4 5 оболонка K L M N O макс.