30771

Основные способы строповки конструкций при монтаже. Грузозахватные приспособления

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Основные способы строповки конструкций при монтаже. Строповка конструкций. Строповкой называют захват конструкций канатом стропом подвешенным к крюку монтажного крана для подъема и установки их в проектное положение. Конструкции стропуют в местах указанных в проекте и обеспечивают подачу конструкций к месту установки в положении соответствующем проекту.

Русский

2013-08-24

14.25 KB

26 чел.

8. Основные способы строповки конструкций при монтаже. Грузозахватные приспособления.

Строповка конструкций. Строповкой называют захват конструкций канатом (стропом), подвешенным к крюку монтажного крана, для подъема и установки их в проектное положение.

Конструкции стропуют в местах, указанных в проекте, и обеспечивают подачу конструкций к месту установки в положении, соответствующем проекту. Строповка конструкций в произвольных местах и за арматурные выступы запрещается.

Грузозахватные приспособления и строповка укрупненных плоских и пространственных блоков должны обеспечивать при подъеме и подаче к месту монтажа неизменяемость геометрических размеров и формы подаваемых блоков. К числу захватных приспособлений относят: универсальный кольцевой строп, имеющий форму замкнутой петли длиной 8—15 м, изготовленный из каната диаметром 19,5—30 мм; облегченный строп, изготовленный из каната диаметром 12—20 мм с закрепленными по концам крюками или петлями, что упрощает его вязку на поднимаемом грузе; строп двухветвсвой, применяющийся для подъема п монтажа балок, прогонов, крупных блоков и других конструкций с двумя монтажными петлями; строп четырехветвевой, состоящий из скоб, двух пар стальных канатов (ветвей), на нижних концах которых укреплены крюки с ограничителями при грузоподъемности стропа 5 т или карабины при грузоподъемности стропа 3 т.

Разновидностью многоветвевых стропов является самоуравно-вешивающийся шестиветвевой строп, состоящий из трех двухветвевых стропов, запасованных на блоках, что обеспечивает стропу при подъеме монтируемого элемента самопроизвольно принимать положение, при котором масса груза равномерно распределяется на все ветви.

Траверсапредставляет собой балку или треугольную ферму с подвешенными вертикально стропами. Траверса обычно состоит из балки, двух тяг, которые навешивают на крюк крана с помощью петли или скоб, и двух и более подвесок, снабженных крючьями или карабинами. Траверсы применяют для подъема ферм, арок, объемных блоков и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25233. Епікуреїзм: таємниця «паренклізісу» (самочинне відхилення атомів від лінії необхідності) 22.5 KB
  грекоримський епікуреїзм – середній Сад епікуреїзм у Римі – пізній Сад.
25234. К. Леві-Строс Структурна антропологія 33.5 KB
  полягає в застосуванні структурного методу до аналізу історикоетнографічних процесів культури – як окремого людського буття так і етногенезу в цілому а також до становлення окремих форм соціального буття. полягає в тому щоб в процесі аналізу конкретної етнографічної проблематики наблизитися до осягнення проблеми становлення і формування людського суспільства і людської культури. З огляду на це вивчення життя первісних народів є ключем для розуміння загальних закономірностей культури. Енґельса оскільки момент якісного стрибка від...
25235. Поняття історичних законів у новоєвропейській філософії історії 25 KB
  Поняття історичних законів у новоєвропейській філософії історії. Поняття історичної закономірності у новоєвропейській філософії співіснує із поняттям прогресу.Час дух осягає себе в поняттях. Яскравої конкретизації поняття історичної закономірності набуває в марксизмі.
25236. Поняття системи у філософії науки 27 KB
  Поняття системи розкривається в двох основних значеннях – онтологічному та методологічному. В методології широко використовується поняття теоретичної системи знання яке описує встановлення єдності між різними елементами знання на основі певних семантичних та синтаксичних правил. Онтологічний зміст поняття система розкривається в формі опису складно існуючої реальності яку поділяють на елементи зв’язки між ними і характеризують як цілісне утвореня. Специфічне тлумачення поняття система набуває в рамках діалектики та синергетики де вона...
25237. Проблема міфології у філософській спадщині Лосєва 41 KB
  Проблема міфології у філософській спадщині Лосєва Олексій Лосєв 1893 1988 – представник російської філософії її €œзолотого віку€. Головні праці: €œФілософія імені€ €œМузика як предмет логіки€ €œДіалектика міфу€ €œІсторія античної естетики€. Міфологічна проблематика займає центральне місце в філософській спадщіні Лосєва. Сам себе він називава філософом міфу оскільки всі його роботи в тій чи іншій мірі спроба відкрити світ міфу для читатача.
25238. Проблеми єдності онтології та гносеології 23 KB
  Критика марксизму виявила неприйнятність в межах філософського осмислення буття науки тези Леніна про єдність онтології та гносеології оскільки людина як суб’єкт без їх відокремлення нездатна встановлювати осмислене відношення до буття на основі методів. Онтологія дає нам знання про буття а гносеологія про пізнання цього буття. Кожній частині буття відповідає своє адекватне пізнання. Постмодерний дискурс критикуючи раціонально зцентровану гносеологію виявляє ірраціональні елементи як онтологічні ознаки людського буття.
25239. Життєвий світ і система 32 KB
  Габермас досліджує шлях уречевлення комунікації визначаючи його як роз'єднання системи і життєвого світу. Концепція життєвого світу дістає своє емпіричне втілення за Габермасом в архаїчних суспільствах де структури нормативної інтеграції опосередковані мовленнєвою комунікацією водночас становлять системні структури. Тому архаїчне родове суспільство Габермас розглядає як втілення єдності системи й життєвого світу. Однак ця система зберігає своє відношення хоча й перетворене до життєвого світу.
25240. Життєвий світ та система 22 KB
  Поняття життєвого світу пов’язане з горизонтом. Розрізняють внутрішній та зовнішній горизонти. Внутрішній горизонт – це сукупність припущень якими ми керуємося в сприйнятті та розумінні речей. Зовнішній горизонт – це сукупність речей через яку ми сприймаємо річ.
25241. Філософія “критичного раціоналізму” К.Поп пера 25.5 KB
  логічна теорія наукового методу – є теорією дедуктивного методу перевірки згідно з якою гіпотезу можна перевірити тільки емпірично і тільки після того як вона була висунута. Процедура перевірки передбачає що з даної теорії за допомогою інших раніше прийнятих положень виводяться деякі одиничні положення €œпрогнози€ з них вибираються ті положення які не виводяться з попередньо прийнятої теорії і шляхом порівняння їх з результатами практичних застосувань і експериментів виноситься рішення стосовно них. При цьому позитивне рішення може...