30780

Основные технологические процессы при монтаже ж\б колонн в стаканы фундаментов

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Тяжелые колонны обычно монтируют с транспортных средств или предварительно раскладывают колонны основанием обращенным к фундаментам. Колонны легкого типа как правило предварительно доставляют в зону монтажа и раскладывают вершинами обращенными к фундаменту. Тяжелые колонны поднимают и переводят в вертикальное положение способом поворота или скольжения. Особо тяжелые и нетранспортабельные железобетонные колонны бетонируют в инвентарных формах на позициях обеспечивающих удобное движение монтажного крана и установку с каждой позиции одной...

Русский

2013-08-24

14.26 KB

13 чел.

17. Основные технологические процессы при монтаже ж\б колонн в стаканы фундаментов.

Тяжелые колонны обычно монтируют с транспортных средств или предварительно раскладывают колонны основанием, обращенным к фундаментам. Колонны легкого типа, как правило, предварительно доставляют в зону монтажа и раскладывают вершинами, обращенными к фундаменту. Тяжелые колонны поднимают и переводят в вертикальное положение способом поворота или скольжения.

При установке двухветвевых колонн может возникнуть необходимость в раскреплении распорками нижних участков ветвей. Особо тяжелые и нетранспортабельные железобетонные колонны бетонируют в инвентарных формах на позициях, обеспечивающих удобное движение монтажного крана и установку с каждой позиции одной колонны.

При необходимости дно стакана выравнивают слоем цементного раствора. Колонны устанавливают в стаканы фундамента после того, как прочность этого раствора достигнет не менее 70% проект ной. Выверку и временное закрепление колонн в зависимости от их размеров, массы и места установки производят с помощью индивидуальных кондукторов или инвентарных стальных,  деревянных, железобетонных клиньев (по два у каждой грани колонны).

Колонну, установленную в стакан фундамента, центрируют до совпадения рисок с рисками на верхней плоскости фундамента.

Для проверки вертикальности колонны два теодолита располагают под прямым углом к цифровой и буквенной осям зданий. При этом визирную ось Теодолита совмещают с рисками, нанесенными на стакане в нижней .части колонны, а затем, плавно поднимая трубу теодолита, — с риской у верхнего торца колонны. Расстояние теодолита от выверяемой колонны принимают таким, чтобы при максимальном подъеме трубы угол ее наклона не превышал 30... 35°.

Плоскости на торцах или консолях колонн нивелируют по маркированным отметками или по рейке, подвешенной к нивелируемой плоскости.

Выверенные колонны закрепляют в стакане фундамента с помощью кондукторов или клиньев. Железобетонные клинья после выверки колонны оставляют в бетоне.

Колонны высотой более 12 м дополнительно раскрепляют инвентарными расчалками в плоскости их наименьшей жесткости. Верхние концы расчалок крепят к хомуту, устанавливаемому на колонне выше центра ее тяжести.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48257. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН 83 KB
  Мультиферментные комплексы примеры биологическая роль. Микросомальная система оксидоредуктаз ее биологическая роль. Понятие биологическая роль. Роль кислорода.
48258. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ НБУ 1.51 MB
  Перший її рівень представляє Національний банк України який відіграє роль центрального банку з характерними лише для нього функціями та операціями. Виходячи з цього Національним банком України розроблено два Плани рахунків: один для установ Національного банку України другий для комерційних банків. Безперервність діяльності банку вважається що банк постійно функціонує і продовжуватиме свою діяльність у майбутньому. Якщо реальна вартість продажу менша ніж залишкова вартість первісна вартість за мінусом зносу банку необхідно врахувати...
48259. Ідейно-теоретичні концепції свободи преси 892.5 KB
  Основні принципи авторитаризму контроль регламентація та використання засобів масової комунікації. У цих рисах німецька нацистська журналістика дуже схожа з радянською тоталітарною системою масової комунікації тому її можна визначити як перехідну модель журналістики між авторитарною та тоталітарною системами журналістики. Саме суди визначають межі втручання влади у сферу масової комунікації. Тут не вистачає специфіки комунікації як творчого процесу бо з одного боку визначення надто широке телевізор телефон наприклад теж можна...
48260. Феномен університетської освіти у історичному вимірі 945.5 KB
  В XI столітті XII столітті були засновані: Болонський університет 1088 Болонський університет найстаріший університет Європи в місті Болонья Північна Італія заснований в 1088 році як юридичний навчальний заклад. Заснований Університет Історія 9 століття Салерно Італія Медичний факультет; статус університету під сумнівом кінець 11 століття Болонья Італія Точна дата заснування не відома; офіційний рік заснування 1088; В кінці 11 століття існувала школа права; поступовий розвиток в університет 13 століття Заснований Університет...
48261. Літературознавство як наука 224 KB
  Автор будьякого художнього твору завжди репрезентує певний культурний прошарок своєї доби спостерігаючи яку беручи участь в її житті він водночас представляє певний ідеологічний або політичний напрям. Щоб розібратися в задумі письменника в політичній спрямованості його твору чи творчості треба знати основні факти біографії митця його зв'язки з іншими людьми участь у політичному і громадському житті. Вужчим за науковим обсягом вважаються так звані допоміжні галузі літературознавства бібліографія археологія текстологія методика...
48262. Уголовно-процессуальное право 108.76 KB
  Структурно уголовно-процессуальное право распадается на части; Общую и Особенную. Деление это носит двойственный характер. С одной стороны, оно отражает специфику структуры Уголовно-процессуального кодекса, что уже понятия уголовно-процессуального права. С другой стороны, такая дифференциация оправдана методологически.
48264. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЇ 4.42 MB
  Епізоотологія наука яка вивчає об'єктивні закономірності процесів виникнення розвитку поширення і згасання інфекційних хвороб тварин та на основі пізнання загальних закономірностей а також сучасних даних суміжних наук розробляє раціональні заходи профілактики і ліквідації епізоотій. Назва науки Епізоотологія як вчення про заразні захворювання сільськогосподарських і диких тварин птахів риб бджіл складається з трьох грецьких слів: ері на zoon тварина і logos вчення. Тобто мова йде про значне ураження тварин...
48265. Редагування як вид професійної діяльності і складова редакційно-видавничого процесу 256 KB
  Редагування як вид професійної діяльності і складова редакційновидавничого процесу. План Предмет і завдання курсу Загальне редагування. Зміст поняття редагування.