30781

Монтаж многоэтажных каркасных зданий, последовательность монтажа элементов

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Монтаж многоэтажных каркасных зданий последовательность монтажа элементов. Монтаж – совокупность технологических процессов связанных с доставкой конструктивных элементов установкой и закреплением. Методы монтажа техническое решение определяющее способ возведения конструкции и последующей сборки: По степени укрупнения: А поэлементный – подъём и установка в проектное положение отдельных готовых конструктивных элементов Б крупноблочный – конструкции предварительно собираются в блок укрупнит.сборка В монтаж сооружения целиком В...

Русский

2013-08-24

15.51 KB

7 чел.

18. Монтаж многоэтажных каркасных зданий, последовательность монтажа элементов.

Монтаж – совокупность технологических процессов, связанных с доставкой конструктивных элементов, установкой и закреплением.

Методы монтажа- техническое решение определяющее способ возведения конструкции и последующей сборки:

  1. По степени укрупнения:

А) поэлементный – подъём и установка в проектное положение отдельных готовых конструктивных элементов

Б) крупноблочный – конструкции предварительно собираются в блок (укрупнит.сборка)

В) монтаж сооружения целиком

  1. В зависимости от установки элементов:

А) раздельный диференцированный

Б) комплексный – в пределах ячейки или сеекции устанавливаются все несущие монтажные элементы

В) комбнированный – часть элементов устанавливается отдельно, остальное комплексно.

  1. В зависимости от направления монтажного потока:

А) поперечный метод

Б) продольный метод

  1. В зависимости от организации подачи элементов на монтаж:

А) со склада

Б) с колёс

  1. По степени ограничения свободы перемещения элементов:

А) свободный

Б) ограничено свободный

В) принудительный (оснастка позволяет перемещаться только в 1 необходимом направлении )

При раздельном методе одноименные конструкции монтируют самостоятельными потоками, совмещенными во времени. Данный метод монтажа и демонтажа рекомендуется при реконструкции пролетов значительной протяженности, небольшой внутренней стесненности , обеспечивающей развертывание потока при свободном проходе монтажного крана и, главное, независимости СМР по реконструкции от основной деятельности предприятия.

Комплексный метод связан с монтажом конструкций по ячейкам здания, когда монтажный механизм с одной стоянки производит весь комплекс работ по усилению и замене существующих конструкций. Данный метод не требует долговременного потока большой временной протяженности, но сопряжен с применением более тяжелых и грузоподъемных машин т. к. с одной стоянки-позиции (где возможна установка такого крана) необходимо выполнить монтаж-демонтаж всех конструкций ячейки. Метод наиболее приемлем для реконструкции многоэтажных зданий и покрытий одноэтажных промзданий.

Смешанный метод рекомендуется при необходимости возведения пролетов отдельными выборочными участками с применением на них раздельного и комплексного методов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23300. Англійський романтизм 16.96 KB
  13 Англійському романтизму передував значно довший ніж у Німеччині або Франції період предромантизму. Ці дві тенденції заглиблення в суто національне провінційне сільське життя з одного боку й опанування простором далеких країн і континентів аж до космічного простору включно з іншого складають своєрідність національного варіанту романтизму. стала першим естетичним маніфестом англійського романтизму. романтизму Байрон Скотт ств.
23301. Байрон. Еволюція творчості 24.95 KB
  Байронізм. Поема Манфред Байронічна течі байронізм – не прийняття дійсності відторгнення. Мазепа Цікавою особливо для українського читача є романтична поема Мазепа останній з творів про сильну особистість байронічного типу.
23302. Історія української культури 22.5 KB
  Українська наука та національна культура. Народна культура та її матеріальні і духовні складові та їх елементи. Культура і побут населення України 1. розвитку і представлений кількома історикогеографічними регіонами: Полісся та Волинь Волинська Рівненська Житомирська Чернігівська частина Київської та Сумської областей Карпати Львівська ІваноФранківська Закарпатська Чернівецька області Поділля Хмельницька Рівненська частина Житомирської областей Наддніпрянська Україна або середина Подніпров’я Черкаська Кіровоградська...
23303. Культурно-мистецьке життя Київської держави 26 KB
  Запровадження християнства Образотворче мистецтво Київської держави архітектура Літературний процес Київської держави Література: 1. Перша стадія Київської держави умовно поділяється на два великих етапи згідно з археологічними розкопками та літописами: VIII – початок ІХ ст. про хрещення Київської держави за князя Аскольда.
23304. Культурно-мистецьке життя Київської держави. Літературний процес 16 KB
  Літературний процес Традиції писемності давніх слов’ян зокрема давньослов’янських племен Київської держави пов’язані з писемністю цивілізацій Давнього Світу свідченням чого є написи малюнковозвукового письма у кургані €œКам’яна Могила€ у Запорізькії області в якій відображена історична самосвідомість зокрема уявлення про те як вони з Індії з Месопотамії прийшли до Карпат. Отже на території Київської держави існували цивілізації при чому в ІХХ ст. Літературні пам’ятки Київської держави умовно поділяються на: Перекладна література:...