30815

Создание модуля данных

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Создание модуля данных Для размещения компонентов доступа к данным в приложении баз данных желательно использовать специальную форму модуль данных класс TDtModule. Обратите внимание что модуль данных не имеет ничего общего с обычной формой приложения ведь его непосредственным предком является класс TComponent. В модуле данных можно размещать только невизуальные компоненты. Модуль данных доступен разработчику как и любой другой модуль проекта на этапе разработки.

Русский

2013-08-24

23.7 KB

0 чел.

12. Создание модуля данных

Для размещения компонентов доступа к данным в приложении баз данных желательно использовать специальную "форму" — модуль данных (класс TDataModule). Обратите внимание, что модуль данных не имеет ничего общего с обычной формой приложения, ведь его непосредственным предком является класс TComponent. В модуле данных можно размещать только невизуальные компоненты. Модуль данных доступен разработчику, как и любой другой модуль проекта, на этапе разработки. Пользователь приложения не может увидеть модуль данных во время выполнения.

Для создания модуля данных можно воспользоваться Репозиторием объектов или главным меню Delphi. Значок модуля данных Data Module расположен на странице New.

Как уже говорилось, модуль данных имеет мало общего со стандартной формой, хотя бы потому, что класс TDataModule происходит непосредственно от класса TComponent. У него почти полностью отсутствуют свойства и методы-обработчики событий, ведь от платформы для других невизуальных компонентов почти ничего не требуется, хотя потомки модуля данных, работающие в распределенных приложениях, выполняют весьма важную работу.

Для создания структуры (модели, диаграммы) данных, с которой работает приложение, можно воспользоваться возможностями, предоставляемыми страницей Diagram Редактора кода. Любой элемент из иерархического дерева компонентов модуля данных можно перенести на страницу диаграммы и задать связи между ними.

При помощи управляющих кнопок можно задавать между элементами диаграммы отношения синхронного просмотра и главный/подчиненный. При этом производится автоматическая настройка свойств соответствующих компонентов.

Для создания модуля данных (рис. 11.2) можно воспользоваться Репозиторием объектов или главным меню Delphi. Значок модуля данных Data Module расположен на странице New.

Для обращения компонентов доступа к данным, расположенным в модуле данных, из других модулей проекта необходимо включить имя модуля в секцию uses:

unit InterfaceModule;

...

 implementation

uses DataModule; 

...

DataModule.Tablel.Open;

...

Рис. 11.2. Модуль данных

Преимуществом размещения компонентов доступа к данным в модуле данных является то, что изменение значения любого свойства проявится сразу же во всех обычных модулях, к которым подключен этот модуль данных. Кроме этого, все обработчики событий этих компонентов, т. е. вся логика работы с данными приложения, собраны в одном месте, что тоже весьма удобно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.
59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
59544. Байдужість не прощається, виховний захід 69 KB
  Переконати що байдужість негативна людська риса. Добрий день усім хто не залишився байдужим до того що діється навколо і прийшов сьогодні до нашого залу щоб засудити одну з найтяжчих вад людини байдужість.
59545. Обязанности проводника при приемке и подготовке вагонов в рейс. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 80.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.
59547. Боротьба ОУН „УПА” У 40-х – на початку 50-х років 66.5 KB
  Основні поняття: ОУН організація українських націоналістів український політичний рух що ставив собі за мету встановлення незалежної української держави. Отже наша тема: Боротьба ОУН УПА у 40х на початку 50х років. Що таке депортація розвитку безкоштовної освіти...