30843

. Воспринимать информацию переводить информацию раздражителя на биологический язык клетки.

Доклад

Биология и генетика

Воспринимать информацию переводить информацию раздражителя на биологический язык клетки. Обрабатывать информацию т. Кодировать информацию превращать информацию в форму удобную для хранения в мозге.

Русский

2013-08-24

21.5 KB

0 чел.

13. Нейрон…

 Нейрон - это структурно-функциональная единица нервной ткани. Это специализированная клетка, которая, наряду с общими физиологическими свойствами (возбудимость, проводимость), обладает и рядом специфических свойств. А именно:

1. Воспринимать информацию (переводить информацию раздражителя на биологический язык клетки).  

2. Обрабатывать информацию (т.е. проводить анализ информации, синтез - соединение различных частей информации после анализа с получением нового качества).

3. Кодировать информацию (превращать информацию в форму удобную для хранения в мозге).

4. Формировать командный управляющий сигнал, который распространяется на другие клетки (нейроны, мышечные клетки).

5. Передача информации нейрона на другие структуры.

Нейроны способны контактировать с другими клетками и оказывать на них информационное воздействие (место контактов - синапс).

  Все свои виды деятельности нейрон осуществляет за счёт 3-х физиологических свойств (помимо возбудимости и проводимости):

1. Рецепция;

2. Электрогенез;   

3. Нейросекреция.

  Функционально нейроны делятся на три типа: 

- афферентные (чувствительные);

- промежуточные (вставочные) нейроны (формируют ЦНС);

- эфферентные (отправляют к периферическим органам команды ЦНС).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63198. Київська Русь за Володимира Мономаха 25.89 KB
  Мета: характеризувати процес посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха та довести що за його правління Київська Русь зазнає періоду піднесення; розвивати в учнів уміння давати характеристику історичному...
63200. Роздробленість Київської Русі, політична роздробленість 27.35 KB
  Сизначати причини роздробленості Київської Русі її сутність та наслідки; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові звязки працювати з джерелами інформації аналізувати історичний матеріал...
63201. Захист особистих немайнових і майнових прав 28.06 KB
  Мета: сформувати в учнів поняття про особисті немайнові та майнові права навчити їх розрізняти; розвивати вміння аналізувати ситуації і правильно їх оцінювати; виховувати в учнів розуміння цінності особи необхідності поваги і дотримання її прав.
63202. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у середині XII - першій половині XIII століття 35.58 KB
  Київське князівство Географічне положення Київське князівство полянське Правобережжя землі древлян південнозахідні райони розселення дреговичів а також землі уличів у басейні Південного Бугу.
63205. Цивільно-правова відповідальність 24.03 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями та порядком притягнення до цивільноправової відповідальності; сформувати розуміння можливої відповідальності за завдану шкоду; виховувати почуття відповідальності за свої дії.