30845

Электрогенез нейронов

Доклад

Биология и генетика

Вызванная активность возникает под действием раздражителей Исходно все нейроны могут быть разделены на: спонтанноактивные фоноактивные нейроны молчащие нейроны нефоноактивные нейроны. Фоноактивные нейроны это такие нейроны которые продуцируют потенциалы действия спонтанно без внешних раздражителей вследствие особенностей своего обмена веществ. Молчащие нейроны это такие нейроны которые без внешнего стимула не отвечают потенциалом действия. Спонтанноактивные нейроны тоже меняют свою активную деятельность под действием...

Русский

2013-08-24

25.5 KB

8 чел.

15. Электрогенез нейронов…

Вторым, по значению, свойством нейрона является электрогенез - т.е. формирование электрической активности нейрона. Два вида активности : Спонтанная активность и вызванная активность

Спонтанная активность- это самопроизвольная  активность.

Вызванная активность возникает под действием раздражителей

Исходно все нейроны могут быть разделены на: спонтанно-активные (фоноактивные нейроны), молчащие нейроны (нефоноактивные нейроны).

Фоноактивные нейроны - это такие нейроны, которые продуцируют потенциалы действия спонтанно, без внешних раздражителей, вследствие особенностей своего обмена веществ. Кроме того, спонтанная активность нейрона нередко обусловлена спонтанной активностью его рецепторного аппарата.

Молчащие нейроны - это такие нейроны, которые без внешнего стимула не отвечают потенциалом действия.

Спонтанно-активные нейроны тоже меняют свою активную деятельность под действием раздражителя.

По своей исходной активности могут быть разделены на три группы:

1. Группы нейронов, которые обладают спонтанной одиночной активностью (в состоянии покоя).

2. Нейроны с более организованной спонтанной активностью. Они обладают "пачковой" спонтанной активностью. Обычно в "пачке" электрической активности насчитывается 5-6 пиков потенциала действия. Обычно межимпульсовый интервал, т.е. временной интервал между импульсами в "пачке", составляет от 1 до 3 миллисекунд. Между "пачками" интервал варьирует в пределах 15-120 миллисекунд.

3. Спонтанные нейроны обладают групповой активностью. Обычно в группе нейронов насчитывают от 6 до 20 импульсов. Группой они кодируют информацию очень сложно и межинтервальное время колеблется внутри "пачки" от 3 до 30 миллисекунд, время формирования между группами колеблется от 50 до 200 миллисекунд.

Электрическая активность клетки отражает кодировку информации, которую нейрон либо воспринимает и кодирует, либо производит и, кодируя ее на электрический язык, передает по аксону другой клетке. Т.е. электрическая активность - это кодировка информации.

 Существует несколько видов кодировки информации:

1. неимпульсная кодировка информации

2. импульсная кодировка информации

Группа нейронов способна к пространственно-временной кодировке информации.

  Неимпульсная кодировка информации - это кодировка информации за счет изменения уровня потенциала мембраны и КУД.

При действии постоянного тока на ткань нейрон использует оба приема неимпульсной кодировки информации. Кодировка проявляется функционально - изменением возбудимости. 

  Импульсная кодировка информации осуществляется за счет изменения частотных характеристик и конфигурации импульсов при ответной реакции.

При вызванной  электрической  активностьи  информация кодируется межимпульсными интервалами, а так же продолжительностью латентного /скрытого/ периода (период от нанесения раздражения до появления активной реакции).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56532. Сума кутів трикутника 197.5 KB
  Мета: Навчальна: Поглибити знання учнів про властивості трикутників Формувати уміння застосовувати вивчені властивості при розв’язуванні задач Провести діагностику засвоєння системи знань та умінь і її застосування для...
56533. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ 743.5 KB
  У даній роботі представлена методична розробка уроків теми «Ознаки рівності трикутників», яка складається з 8-ми уроків та різнорівневої контрольної роботи. Розробка дає змогу подивитися на тему під іншим кутом зору.
56534. Трикутник. Перша і друга ознаки рівності трикутників 8.2 MB
  Перевірка домашнього завдання Після чого обирається по одному учневі з кожного ряду які отримують по 1 листку з 10ма твердженнями інша частина учнів виконують на місцях аналогічне завдання. Ні слайд 2 На домашнє завдання учням було задано вправи на знаходження градусних мір...
56535. Трикутники 1.02 MB
  Мета: Систематизувати основні теоретичні положення з теми «Трикутники». Ліквідувати прогалини в знаннях, уміннях і навичках учнів; виховання активності, самостійності учнів, творчого підходу до оволодіння знаннями.
56536. Трикутники. Урок 52.5 KB
  Мета: навчитися виділяти ознаки різних видів трикутників обєднувати трикутники за групами на основі знайдених ознак; навчитися вести дослідження за алгоритмом дій аналізувати отримані дані і робити висновки...
56537. Трикутники 67 KB
  Вісім параграфів підручника геометрії 7-го класу знайомлять нас з трикутниками, їх властивостями. Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо знання про трикутник, повторимо все, що вивчили, і таким чином підготуємося до контрольної роботи.
56538. Рівність трикутників 164.5 KB
  Учасники аукціону називаються аукціонерами людина яка проводить аукціон аукціоністом а товар - лотом. У ході продажу фігур лотів доведення рівності трикутників доцільно записувати на дошці щоб учні ще раз могли простежити відповідність...
56539. Анализ прибыли уровня рентабельности продукции птицеводства в ЗАО Победа - Агро Дятьковского района 127.45 KB
  В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования.
56540. Сценарий проведения внеклассного мероприятия «Веселый труд» 51 KB
  Сценарий проведения внеклассного мероприятия Веселый труд Ведущий: Уважаемые гости и болельщики Сегодня мы проводим конкурс Веселый Труд. Конкурс состоит из 5 заданий каждое задание оценивается в 1 балл. Жюри оценивает конкурс.