31001

Лабораторные исследования мочи

Практическая работа

Медицина и ветеринария

Исследования физических свойств мочи. У КРС и лошадей пробу мочи обычно получают при естественном акте мочеиспускания. У быков для ускорения получения мочи можно приложить к отверстию препуция ватный тампон смоченный тёплой водой.

Русский

2013-08-25

4.32 MB

21 чел.

Лабораторные исследования мочи.

Исследования физических свойств мочи.

Мочу берут утром до кормления животных. У КРС и лошадей пробу мочи обычно получают при естественном акте мочеиспускания. У коров мочеиспускание можно вызвать рефлекторно при поглаживании участка кожи, лежащего ниже вульвы. У быков для ускорения получения мочи можно приложить к отверстию препуция ватный тампон, смоченный тёплой водой. У лошадей мочеиспускание может наступить в результате пересыпания овса из одной ёмкости в другую. У овец и коз  для получения мочи нужно создать временное апноэ – 15-20 секунд, или при естественном мочеиспускании. Если коза или овца выделяет мочу, то они пугаются банки и прекращают. У свиней мочу получают при естественном акте мочеиспускания, при вставании после длительного лежания. У собак мочу получают при естественном акте мочеиспускания, во время утреннего выгуливания животных, используя мочевые точки. У кошек при естественном мочеиспускании.

Хранение мочи. Лучше взять утром и сразу сделать анализ, но бывают ситуации, когда нету условий, для этого есть способы консервации. Можно держать в холодильнике при +4. Можно применить тимол, из расчёта 1г/1 литр мочи. Однако следует помнить, что тимол может помешать определению белка с использованием азотной кислоты. Можно использовать 40% раствор формальдегида (2 капли на 25 мл мочи), для сохранения организованных элементов. Но следует иметь ввиду, что он (формальдегид) может мешать проведению химических исследований.

При исследовании физических свойств мочи определяют её количество, цвет, прозрачность, консистенцию, запах и относительную плотность, или удельный вес. У цельнокопытных моча мутная из-за углекислого кальция, и тягучая из-за муцина.  У хищных животных моча слабощелочная или кислая, из-за потребления белка. PH7 выше –кислая, ниже – щелочная.

Относительную плотность мочи определяют урометрами с делениями 1,000, до 1, 025; или 1, 025 до 1, 050. Очень удобные урометры от 1, 000 до 1, 060. Определяют при температуре 15 или 20 градусов по Цельсию, если температура мочи выше 15 градусов, то показания урометра, рассчитанного на 15 градусов делают поправку на каждые 3 градуса цельсия +1 деления, а если ниже – то – 1 деление. Такие же поправки производят при пользовании урометром, рассчитанным на 20 градусов по Цельсию. Если мочи не достаточно для определения удельного веса, то её разводят водой в 2-4 раза. Удельный вес разведённой мочи узнают путём умножения двух последних цифр показания урометра на степень разведения.

Химические исследования мочи.

Обычно при химических исследованиях мочи есть качественные пробы, но те реактивы, которые описаны, чаще всего устаревшие и требуют обновления. В клиниках чаще пользуются тест-полосками (пентафан, нонафан). Полоски хранятся обязательно в закрытом контейнере.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81687. Культурний Рух, простір і час – атрибутивні властивості матерії 27.75 KB
  Рух його джерело та причини завжди були у полі зору філософів і вченихприродознавців. Так уже Геракліт не лише визнавав усе загальний характер руху але й виявив його суперечливість: все існує і в той же час не існує; все тече й постійно змінюється; все перебуває у постійному процесі виникнення та зникнення. Отже рух матеріальних тіл викликають їх внутрішні і зовнішні взаємодії поза якими існування цих тіл неможливе.
81688. Культура і цивілізація: розуміння та перспективи розвитку 27.2 KB
  Так цивілізований і культурний сприймаються як поняття тотожні але цивілізація ікультура не синоніми. Цивілізація висловлює щось спільне раціональне стабільне. Цивілізація визначає загальне в співтовариствах що виникають на базі однотипних технологій.
81689. Проблема кризи сучасної культури в провідних концепціях 19-20 століть 28.37 KB
  Причини такого ставлення до культури на думку Г. Тому як вважає Зіммель новою парадигмою здатною об´єднати світ духовної культури епохи є поняття життя як своєрідного центра світобудови: звідти йде шлях з одного боку до душі і Я а з іншого до ідеї Космосу Абсолюту. Першим аргументовано підійшов до проблеми кризи культури звернув увагу на вулканічне підґрунття історії розсіяв загрозливі ілюзії її лінійного прогресу німецький культурфілософ О.
81690. Поняття суспільства. Структура та функції соціальної системи 24.59 KB
  Суспільство раціонально організована спільнота людей обєднаних спільною спрямованістю інтересів взаємною угодою в розумінні принципів колективного існування. Цим суспільство відрізняється від спільності органічного обєднання людей повязаних єдиним походженням родинними звязками єдністю долі сімя рід племя народ та від держави раціонально організованого апарату управління суспільством. В цілому суспільство це соціальна система що охоплює сукупність соціальних обєктів та субєктів їхніх властивостей і відносин що...
81691. Суспільство як система: основні сфери та закони розвитку суспільного життя. Духовне життя соціуму 26.65 KB
  Останні є суттєвими характеристиками суспільства. Для суспільства характерні: системна організація особливий механізм передачі інформації єдність матеріальних та духовних процесів. Основними сферами життєдіяльності суспільства є: матеріальновиробнича та економічна діяльність виробництво обмін та розподіл матеріальних благ продуктивні сили та виробничі відносини НТП сільське господарство фінанси економіка банківська діяльність побуту та сімейних стосунків сімя побут соціальногуманітарних відносин закони та правові норми...
81692. Джерела та спонукальні сили соціального розвитку 23.68 KB
  Виділяють принаймні три джерела розвитку суспільства: природні фактори Монтескє Гумільов Вернадський матеріальне виробництво Маркс Ростоу Бжезинский зміни культурного життя та системи духовних цінностей Конт Сорокін. Насправді усі три фактори в єдності виступають джерелами розвитку суспільства. Окрім цього існує інший погляд який джерелами саморозвитку суспільства визначає: протиріччя між природною та культурною організаціями суспільні відносини та духовний потенціал суспільства.
81693. Культурно-історичний час і простір 22.69 KB
  Як форми руху матерії простір і час постають загальним «засобом організації» будь-якого обєкта дійсності: простір — у найзагальнішому плані — це форма сталості, збереження обєкта, його змісту; час — форма його розвитку, внутрішня міра його буття та самознищення. Доповнюючи один одного, простір і час функціонують як універсальна форма організації всієї різноманітності нескінченного світу
81694. Сутність ідеалістичної концепції буття 24.82 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.
81695. Поясніть матеріалістичну концепцію буття 25.1 KB
  У широкому розумінні буття є захоплююча реальність гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те що існує: матерія речі властивості звязки і відносини. Отже буття охоплює і матеріальне і духовне.