31045

Русь в международных отношениях 11-13веков: отношения с Великой Степью, Византией и Западной Европой

Доклад

История и СИД

Первая встреча русских с монголотатарами произошла 31 мая 1223г. Впоследствии установилась зависимость русских земель от державы Батыя продлившаяся для СевВост Руси до 1480г а для Южной до 1362г. Эти 2 победы были очень важны: они прервали череду поражений русских для церкви же особенно было важно недопущение католического влияния на русских землях.

Русский

2013-08-25

30.5 KB

16 чел.

Билет 6. Русь в международных отношениях 11-13веков: отношения с Великой Степью, Византией и Западной Европой.

Междоусобицы  на Руси были отягощены нападениями половцев. 1-ое нападние произошло в 1061г. В 1068г. на р. Альте половцы вынесли Ярославичей, в том же 1068г. произошло восстание в Киеве, позже в 1093г. на Стугне половцы вновь поимели русских. В 1103г. начались походы в степь под предводительством Владимира Мономаха. Решающее сражение произошло в марте 1111г. на р. Стольнице. Половцы бежали. После этого набеги прекратились.

        При Владимире Мономахе международное положение Руси сильно упрочилось. С Ромейской империей был заключен мир и союз.

        Первая встреча русских с монголо-татарами произошла 31 мая 1223г. на р. Калке. Русские были повержены. После смерти Чингисхана, началось нашествие Батыя, сначала на Сев-Восточную Русь(1237-1238) – пала Рязань, Коломна, Москва, Владимир. 4 марта 1238г. на р. Сити состоялась битва. Все русские воины пали. Был взят Торжок. Упорно защищались жители Козельска. Новый поход Батыя был на Юг и Юго-запад Руси(1239-1241). Пали Переяславль, Чернигов. В дек 1240г. пал Киев. Батый стремился на Запад, в Польшу, Венгрию, шел к последнему морю. Впоследствии установилась зависимость русских земель от державы Батыя, продлившаяся для Сев-Вост Руси до 1480г, а для Южной – до 1362г.  Иго отражалось в в уплате дани и  золотого ярлыка на княжение. В 1293г. состоялась Дюденеева рать. Был сожжен Владимир и еще 13 городов.

       В 13 веке началась западноевропейская экспансия. 15 июля 1240г. состоялась Невская битва. Шведы бежали. Алексанр Невский разомкнул этот тяжелый круг неудач и разгромов от степняков, он принес первую победу и вместе с ней надежду и уверенность в своих силах. С 1240-1242г. шла война Ливонского ордена с Новгородом. В итоге 5 апреля 1242г. произошло Ледовое побоище. Ледовая сеча была выиграна. Был подписан мир, который признавал нерушимыми границы Новгорода. Эти 2 победы были очень важны: они прервали череду поражений русских, для церкви же особенно было важно недопущение католического влияния на русских землях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64306. Лісівничо-селекційна оцінка півсібсових і сібсових потомств сосни звичайної в умовах західного полісся 248 KB
  Мета – вивчити мінливість вегетативних і насінних потомств сосни звичайної в умовах Західного Полісся за біометричними показниками, виявити ядерцеві характеристики меристем та на їх основі опрацювати методичні можливості проведення генетико-селекційної оцінки плюсових дерев і ранньої діагностики росту їх потомств.
64307. Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу 1.06 MB
  Метою роботи є розробка інформаційної технології територіального гідрохімічного моніторингу питної води. Обєктом дослідження є гідрохімічні процеси та показники стану питної води техногенно навантажених регіонів.
64308. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ 772.5 KB
  Безперебійне перекачування природного газу неможливе без ефективної і надійної роботи газоперекачувальних агрегатів ГПА. В Україні Алжирі Росії та інших країнах налічуються тисячі одиниць ГПА різного типу потужності і конструкцій.
64309. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУВНИМИ КОМБАЙНАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ШНЕКА 229 KB
  Це призводить до того що видобувні комбайни на тонких шарах при автоматичному управлінні працюють із заштибовкою шнека. Таким чином наукова задача дисертаційної роботи полягає у створенні інтегральної моделі яка описує процеси формування навантаження на шнеку та...
64310. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 1.19 MB
  В економічній теорії відбувається перехід до нової парадигми розвитку, що ґрунтується на інформації; змінюються погляди на простір і час. В інформаційній економіці провідну роль відіграє людський фактор, а отже, змінюються вимоги до побудови нових відносин у суспільстві.
64311. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕІЗОТЕРМІЧНОГО ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ І В’ЯЗКОПРУЖНОГО СТАНУ В ДЕРЕВИНІ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ 293.5 KB
  Процеси що відбуваються у деревині під час сушіння характеризуються взаємозвязаними анізотропними фізикомеханічними властивостями і істотно залежать від густини температури вологовмісту та реологічної поведінки деревини.
64312. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТУВАЛЬНОЇ МАШИНИ І РЕЖИМІВ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ЛІСОВИХ СКЛАДАХ З МАЛИМ ВАНТАЖООБІГОМ 9.11 MB
  Невідповідність між можливостями наявного устатковання лісових складів і обсягом робіт усувають шляхом його замінювання що є актуальним завданням вирішення якого дасть змогу підвищити ефективність роботи устатковання та впровадити комплексну механізацію лісоскладських робіт.
64313. Вплив пізнього модифікування та швидкості охолодження на структуру виливків з високоміцного чавуну 176 KB
  Проблема покращення структуроутворення тонкостінних виливків з високоміцного чавуну може бути вирішена підвищенням ефективності модифікування. Дослідження особливостей гідродинаміки і тепломасообміну процесів модифікування в проточних реакторах та розробка...
64314. СУХА БУДІВЕЛЬНА СУМІШ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗНИЖЕНОЇ ПАРОПРОНИКНОСТІ 250.5 KB
  Для досягнення поставленої мети розв'язувалися наступні завдання дослідження: теоретично обґрунтувати зниження паропроникності теплоізоляційних матеріалів на основі спученого перліту цементного вяжучого і хімічних добавок...