31051

Общественно-политическая мысль 1830-1850-х об исторических судьбах России

Доклад

История и СИД

Общественнополитическая мысль 18301850х об исторических судьбах России. После расправы над декабристами вся общественная жизнь России была поставлена под строжайший надзор со стороны госва. Самодержавие крепостничество и православие объявлялись важнейшими устоями и гарантией от потрясений и смут в России. Центральная идея в концепции славянофилов убежденность в своеобразном пути развития России.

Русский

2013-08-25

30 KB

3 чел.

Билет 13. Общественно-политическая мысль 1830-1850-х об исторических судьбах России.

После расправы над декабристами вся общественная жизнь России была поставлена под строжайший надзор со стороны гос-ва. Продолжить дело декабристов пытались немногочисленные кружки. В 30-40х выделились 3 идейно-политич направления: реакционно-охранительное, либеральное и революционно-демократическое.

      Принципы реакционно-охранительного направления выразил в своей теории министр просвещения Уваров. Самодержавие, крепостничество и православие объявлялись важнейшими устоями и гарантией от потрясений и смут в России. Проводниками этой теории были Погодин и Шевырев.

      Либерально-оппозиционное движение было представлено общественными течениями западников и славянофилов(Кириевские, Аксаковы, Хомяков, Самарин).

      Центральная идея в концепции славянофилов – убежденность в своеобразном пути развития России. Благодаря православию в стране сложилась гармония между различными слоями общества. Славянофилы призывали вернуться к допетровской патриархальности и истинной православной вере. Особой критике они подвергали реформы Петра1.  Свои идеи они публиковали в журналах Москвитянин и Русская правда.

       Основная идея западников – концепция общности  исторического развития Европы и России. Либеральные западники выступали за конституционную монархию с гарантиями свободы слова, печати, гласного суда и демократии. Реформатовскую деятельность Петра1 они считали началом обновления старой России и предлагали продолжить ее приведением буржуазных реформ.

        Огромную популярность в начале 40-х приобрел литературный кружок Петрашевского. Его посетили Салтыков-Щедрин, Достоевский, Глинка, Рубинштейн, Толстой.

        Отцом теории русского социализма был Герцен, соединивший славянофильство с социалистической доктриной. Основной ячейкой будущего он считал крестьянскую общину, с помощью которой можно прийти к социализму, минуя капитализм. В Лондоне Герценом была открыта Вольная русская типография. Обойдя цензуру, он положил начало русской заграничной прессе.

        Основателем революционно-демократического движения в России является Белинский. Своим взгляды и идеи он опубликовал в Отечественных записках и в Письме к Гоголю, где подверг резкой критике российский царизм и предложил путь демократических преобразований.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65637. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 186.5 KB
  Аналіз тенденцій останніх реформ української системи освіти свідчить, що одним з пріоритетних завдань сьогодення є забезпечення якості дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти.
65638. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 162.5 KB
  Зокрема наукового осмислення потребує українськоєврейський дискурс у вітчизняних виданнях оскільки єврейська меншина в Україні була й нині є однією з найчисленніших а її стосунки в середовищі українського етносу не завжди складалися просто.
65639. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності 369.5 KB
  Здатність до інноваційної діяльності стає значущим компонентом професійної компетентності у будьякій сфері однак особливо важливою є інноваційна підготовка фахівця у сфері економіки. Суттєвим компонентом такої підготовки має бути формування особистісної...
65640. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) 458 KB
  Неослабний інтерес широкого кола лінгвістів взагалі та фонетистів зокрема до проблем дослідження емоційного мовлення є цілком закономірним в новітню епоху розвитку лінгвістики на антропоцентричних засадах де прагматика посідає чільне місце.
65641. СИСТЕМНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ В ЕКОНОМІЦІ 204.5 KB
  В сучасних умовах найбільшою небезпекою характеризується злочинність у сфері економіки структура якої визначена законодавцем і як відомо містить у собі три групи злочинів злочини проти власності злочини в сфері економічної діяльності і злочини проти інтересів служби в комерційній і іншій організаціях.
65642. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОІННОВАЦІЙ 304.5 KB
  Одним із таких завдань є оцінка нововведень з позиції їх відповідності умовам відтворення системи екологоекономічних відносин адже наслідки що проявляються у довгостроковій перспективі можуть становити загрозу екологічній безпеці та стійкому розвитку економіки України.
65643. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНО-ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНІВ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ 224 KB
  Особливі надії на вирішення проблеми гнійних форм ХНЗЛ повязують з підвищенням ефективності антибактеріальної терапії із своєчасним і раціональним використанням ендоскопічної діагностики і терапії хірургічного лікування реабілітації хворих у післяопераційному періоді...
65644. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 361 KB
  Сприятливі ґрунтовокліматичні умови в Україні створюють необхідні передумови та значний економічний потенціал для організації ефективного виробництва овочів відкритого ґрунту. Незважаючи на те що площі їхніх посівів збільшуються ефективність...
65645. ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ФРАНЦА ШРЕКЕРА: ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ СТИЛЮ 174.5 KB
  Творчість видатного австрійського композитора диригента педагога Франца Шрекера 1878-1934 є однією з малодосліджених сторінок у вітчизняному музикознавстві. І хоча ці найяскравіші твори Шрекера впродовж 10х років ХХ століття здобули успіх майже на всіх провідних оперних сценах Західної Європи...