31060

Эпидемический паротит (свинка)

Доклад

Медицина и ветеринария

Входными воротами являются слизистые оболочки полости рта носа глотки с развитием последующей вирусемии и фиксацией вируса в слюнных и других железах. В слюнных железах вирус размножается и отсюда выделяется со слюной.

Русский

2013-08-25

14.68 KB

0 чел.

Эпидемический паротит (свинка) - острое инфекционное заболевание с развитием местных воспалительных изменений, преимущественно в интерстиции околоушных слюнных желез. Воспалительные изменения могут возникать и в других железистых органах, а также в ЦНС. Болеют чаще дети мужского пола в возрасте от 5 до 10 лет. Среди взрослых чаще болеют женщины. Характерной особенностью эпидемического паротита являются распространение заболевания во время эпидемических вспышек в ограниченных районах.

Этиология и патогенез. Возбудителем является РНК-содержащий вирус, относящийся к группе микровирусов. Заражение происходит путем непосредственной передачи его от больного здоровому воздушно-капельным путем. Возможна также передача вируса через предметы, которыми пользовались больные. Входными воротами являются слизистые оболочки полости рта, носа, глотки, с развитием последующей вирусемии и фиксацией вируса в слюнных и других железах. В слюнных железах вирус размножается и отсюда выделяется со слюной. Длительность заболевания составляет 9-10 дней и оставляет стойкий иммунитет.

Патологическая анатомия. Макроскопически при эпидемическом паротите наблюдается резкое увеличение обеих околоушных желез. Микроскопически в эпителиальных клетках ацинусов и клетках вставочных и исчерченных выводных протоков отмечается глубокая белковая дистрофия вплоть до некробиоза. В межуточной (интерстициальной) ткани возникает серозное или серозно-фибринозное воспаление. В интерстиции железы отмечаются гиперемия, отек и значительная гистио-лимфоцитарная инфильтрация. Аналогичные изменения могут наблюдаться в яичках, яичниках, в поджелудочной железе. Исход, как правило, благоприятный с полной репаративной регенерацией. При осложненных формах эпидемического паротита развивается орхит, оофорит, серозный менингит, менингоэнцефалит, острый панкреатит, лабиринтит, артрит, гломерулонефрит.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57948. Рівняння 44.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати і узагальнити загальні відомості щодо рівнянь рівносильні рівняння лінійні рівняння рівняннящо містять модуль розв’язування задач за допомогою рівнянь.
57949. Узагальнення і систематизація знань учнів по темі «Лінійні рівняння з однією змінною» 745.5 KB
  Сприяти формуванню практичних умінь та навичок розв’язувати рівняння з однією змінною використовуючи основні властивості рівнянь; розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності ініціативи...
57950. Розв’язування ірраціональних рівнянь 168.5 KB
  Запитання: Скільки розв’язків має рівняння один Корінь якого степеня існує із будьякого числа непарного Як називають корінь третього степеня кубічний Скільки розв’язків має рівняння якщо 0 два Як називається рівняння в якому змінна знаходиться під знаком кореня ірраціональне Як називається корінь рівняння який одержується в результаті нерівносильних перетворень сторонній...
57951. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 41.5 KB
  Мета: поглибити та систематизувати знання про освоєння території материка походження та формування населення материка його кількість склад та розміщення; ознайомити з політичною картою Південної Америки...
57952. Географія материків та океанів 87 KB
  За картою географічних поясів та природних зон визначте природні зони Північної Америки та вкажіть зони що займають найбільшу площу. Але окремі природні зони ми з вами ще ніколи не розглядали крім того сьогодні ви довідаєтесь чому особливе місце в розподілі природних комплексів материка належить рельєфу та впливу океану.
57953. Подорож героїв казки Г.К. Андерсена «Снігова Королева» по країні Синтаксис 221 KB
  Але перш ніж розпочати наш урок пропонуємо вам визначити капітана кожної команди експерта який буде слідкувати за роботою кожного учня в групі а також визначитися із назвою команди клас розподілений на 3 команди.
57954. Англія. Бінарний урок всесвітньої історії – англійської мови 180.5 KB
  Мета: Всесвітня історія ознайомити учнів з особливостями розвитку капіталістичних відносин в Англії особливостями Реформації в Англії та основними напрямками зовнішньої політики в 16 ст. Після уроку учні зможуть: Називати час правління Єлизавети...
57955. Антарктида 80 KB
  Мета навчальна: закріпити та узагальнити знання і вміння учнів з теми: «Антарктида»; поглибити їх знання за допомогою цікавих фактів про вивчений об’єкт, вдосконалювати вміння та навички роботи з картою, формувати нестандартне мислення...
57956. Антарктида і Антарктика. Загальні відомості. Відкриття та сучасні наукові дослідження 248 KB
  Сформувати поняття «Антарктика»; сприяти формуванню в учнів знань про географічне положення; поглибити і систематизувати знання про відкриття та сучасні дослідження Антарктиди в рамках міжнародного співробітництва; продовжити формування навичок встановлювати закономірності поширення природних умов