31060

Эпидемический паротит (свинка)

Доклад

Медицина и ветеринария

Входными воротами являются слизистые оболочки полости рта носа глотки с развитием последующей вирусемии и фиксацией вируса в слюнных и других железах. В слюнных железах вирус размножается и отсюда выделяется со слюной.

Русский

2013-08-25

14.68 KB

0 чел.

Эпидемический паротит (свинка) - острое инфекционное заболевание с развитием местных воспалительных изменений, преимущественно в интерстиции околоушных слюнных желез. Воспалительные изменения могут возникать и в других железистых органах, а также в ЦНС. Болеют чаще дети мужского пола в возрасте от 5 до 10 лет. Среди взрослых чаще болеют женщины. Характерной особенностью эпидемического паротита являются распространение заболевания во время эпидемических вспышек в ограниченных районах.

Этиология и патогенез. Возбудителем является РНК-содержащий вирус, относящийся к группе микровирусов. Заражение происходит путем непосредственной передачи его от больного здоровому воздушно-капельным путем. Возможна также передача вируса через предметы, которыми пользовались больные. Входными воротами являются слизистые оболочки полости рта, носа, глотки, с развитием последующей вирусемии и фиксацией вируса в слюнных и других железах. В слюнных железах вирус размножается и отсюда выделяется со слюной. Длительность заболевания составляет 9-10 дней и оставляет стойкий иммунитет.

Патологическая анатомия. Макроскопически при эпидемическом паротите наблюдается резкое увеличение обеих околоушных желез. Микроскопически в эпителиальных клетках ацинусов и клетках вставочных и исчерченных выводных протоков отмечается глубокая белковая дистрофия вплоть до некробиоза. В межуточной (интерстициальной) ткани возникает серозное или серозно-фибринозное воспаление. В интерстиции железы отмечаются гиперемия, отек и значительная гистио-лимфоцитарная инфильтрация. Аналогичные изменения могут наблюдаться в яичках, яичниках, в поджелудочной железе. Исход, как правило, благоприятный с полной репаративной регенерацией. При осложненных формах эпидемического паротита развивается орхит, оофорит, серозный менингит, менингоэнцефалит, острый панкреатит, лабиринтит, артрит, гломерулонефрит.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.
59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
59544. Байдужість не прощається, виховний захід 69 KB
  Переконати що байдужість негативна людська риса. Добрий день усім хто не залишився байдужим до того що діється навколо і прийшов сьогодні до нашого залу щоб засудити одну з найтяжчих вад людини байдужість.
59545. Обязанности проводника при приемке и подготовке вагонов в рейс. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 80.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.
59547. Боротьба ОУН „УПА” У 40-х – на початку 50-х років 66.5 KB
  Основні поняття: ОУН організація українських націоналістів український політичний рух що ставив собі за мету встановлення незалежної української держави. Отже наша тема: Боротьба ОУН УПА у 40х на початку 50х років. Що таке депортація розвитку безкоштовної освіти...
59550. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць та річок 48.5 KB
  Загарбники люди розповідали що після звільнення міста спорудили на його підступах багато камяних левів. Летимо далі і наступна посадка буде в місті Харкові. Хто розповість нам легенду звідки пішла назва міста Був собі козак Харко.