31062

Цитомегаловирусный сиалоаденит

Доклад

Медицина и ветеринария

При локализованной форме чаще поражаются околоушные железы где вирус фиксируется в ацинарных и протоковых клетках и может существовать в виде латентной инфекции. Макроскопически слюнные железы увеличены. В исходе локализованной формы цитомегаловирусного сиалоаденита как правило в той или иной степени развивается склероз слюнной железы.

Русский

2013-08-25

14.33 KB

7 чел.

Цитомегаловирусный сиалоаденит - вирусная инфекция с преимущественным поражением ацинарных клеток выводных протоков и межуточной ткани слюнных железы. Инфекция поражает детей раннего возраста (чаще до 2 лет), у взрослых бывает реже и протекает латентно.

Этиология и патогенез. Возбудителем является ДНК-содержащий вирус группы герпеса. В культуре тканей фибробластов человека вирус образует типичные внутриядерные включения и может быть выделен от больного из слюны, мочи, грудного молока, вагинального секрета, спермы, желчи, ликвора и свежей крови. Взрослые, как правило, имеют в крови антитела против вируса цитомегалии. Патогенез заболевания точно не установлен. При локализованной форме чаще поражаются околоушные железы, где вирус фиксируется в ацинарных и протоковых клетках и может существовать в виде латентной инфекции.

Патологическая анатомия. Макроскопически слюнные железы увеличены. Микроскопически наблюдаются весьма характерные изменения клеток ацинусов, вставочных и исчерченных выводных протоков, выраженные резким увеличением их и их ядер, с формированием вокруг ядер ободков просветления ("совиный глаз"). В межуточной ткани отмечается воспалительная гистио-лимфоцитарная инфильтрация на фоне полнокровия и отека. В исходе локализованной формы цитомегаловирусного сиалоаденита, как правило, в той или иной степени развивается склероз слюнной железы.

При генерализованной цитомегалии помимо слюнных желез поражаются печень, почки, поджелудочная железа, легкие, головной мозг.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12295. Бастапқы құжаттарды ұйымдастыру 113.5 KB
  Кіріспе Бухгалтерлік құжат шаруашылық операцияларын жүзеге асыруға арналған жазбаша өнім немесе осы операцияны іс жүзінде атқаруды растау .Құжаттардағы мәліметтер бухгалтерлік есепте ағымдағы шаруашылық операцияларын көрсетуге негіз болады. Сонымен қа...
12296. ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 111.5 KB
  ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 1. Депозиттік операциялар түрлері Банктер өзінің активті операцияларын жүргізу үшін пассивтi операцияларды өткізу нәтижесінде пайда болатын тартылған қаржыларды қолданады. Коммерциялық банктің пассивтi операциял...
12297. Еңбек нарығы 77.5 KB
  Еңбек нарығы Еңбек нарығында бірнеше ерекшеліктер болады. Осында құратын элементтерге жұмысшы күшін иемденетін адамдар жатады. Бұларға психофизиялогиялық әлуметтік мәдени діни саяси және т.б. адамдық қасиеттер тән болады. Осы ерекшеліктер адамдардың мүдделеріне мо...
12298. Кәсіпорын экономикасын талдау 71.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе 1. Еңбекақы төлеудің маңызытүрлері және оларды ұйымдастыру 2. Еңбекақыны жоспарлау және реттеу 3. Еңбекақы жүйелері және нышандары 4. Қорытынды Қолданылған әдебиет ...
12299. Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар 57 KB
  Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар Бухгалтерлік есеп принциптері бойынша кәсіпорынның есеп саясаты деп ұйымның бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығын яғни алғашқы бақылау құндық өлшеу ағымдағы топтау мен
12300. Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары 116.5 KB
  Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары. Кіріспе Бұл тақырыпты алғандағы мақсат еліміздің инвестициялық саясаттың ролін яғни алатын орнын маңыздылығын тәуелсіз елімізге қажеттілігін атап көрсету . Оған дәлел 2005 жылдың 18ақпандағы...
12301. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАЛДАУ 178 KB
  Кіріспе Еліміздің инвестициялық аспектісі ірі салымдары қаржыландыру үшін жағдайлар жасауға тауар өндіру және қызмет етуді жоғары тиімділікпен нарық қатынастары субъектілерінің сұраныстарына сәйкес ұлғайтуға бағытталуы тиіс. Қазақста...
12302. Ипотекалық несие түсінігі 69.5 KB
  ЖОСПАР Кіріспе I. Ипотекалық несие түсінігі 1.1.Ипотекалық несиелендіру жүйесі: ұғымы бағыттары түрлері 1.2.Ипотекалық несиелендірудің Қазақстандағы рөлі мен алғышарттары Қорытынды ...
12303. «Саясаттану» жалпы білім беру курсы бойынша силлабус 939 KB
  1 силлабус; 2 оқу пәні бойынша глоссарий; 3 дәрістің қысқаша конспектісі; 4 негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі; 5 семинар практикалық және/немесе зертханалық сабақтарды өткізу жоспары; 6 еңбек көлемі есептелген білім алу алушының өздік жұмысының та