31124

Система классификаций и кодирования информации. Проектирование фактографических и документальных БД

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Система кодирования – совокупность знаков и правил их использования для представления информации. Системы кодирования могут носить локальный характер в рамках одного предприятии и глобальный для всей страны. Существуют следующие системы кодирования: Порядковая – объекты кодируются числами натурального ряда и используются для кодирования небольших и устойчивых номенклатур объектов; Серийная – является развитием порядковой системы кодирования и предусматривает выделение серии номеров для кодирования каждого класса объектов.

Русский

2013-08-25

105.84 KB

22 чел.

Вопрос 11 Система классификаций и кодирования информации.  Проектирование фактографических и документальных БД.

Система кодирования – совокупность знаков и правил их использования для представления информации.

Кодирование предназначено для перехода от обозначений объектов на естественном языке к обозначениям на формализованном языке, удобном для машинной обработки.

Кроме того кодовое обозначение может нести некоторую информацию об объекте, которую нужно использовать в алгоритмах машинной обработки. Подобные коды называются семантическими.

Системы кодирования могут носить локальный характер (в рамках одного предприятии) и глобальный (для всей страны).

Существуют следующие системы кодирования:

  1.  Порядковая – объекты кодируются числами натурального ряда и используются для кодирования небольших и устойчивых номенклатур объектов;
  2.  Серийная – является развитием порядковой системы кодирования и предусматривает выделение серии номеров для кодирования каждого класса объектов. Перед присвоением номеров объекты подлежат укрупненной классификации.
  3.  Повторений – код представляет собой повторение какого либо количественного признака объекта. ( не 2010 год, а просто десятый год)
  4.  Классификационная – основана на классификации объектов кодирования и записи в разрядах кодового обозначения значений признаков классификаций.

Различают 2 системы классификации объектов кодирования:

  1.  Последовательная (иерархическая) – различают классы, подклассы, группы и так далее. Количество объектов  в классификационных группировках постепенно уменьшается на нижних уровнях.
  2.  Параллельная (фасетная) – каждый новый признак классификации обращается ко всему исходному множеству объектов. Поэтому объектом должны быть присущи все признаки классификации.

Фактографические базы данных – содержат структуризированную информацию в виде записей с определенным реквизитным составом и обеспечивают поиск информации по ключевым реквизитам записей.

Распределение работ по стадиям канонического проектирования фактографической базы данных показано на рисунке 1.

 

Итоговая задача предпроектной стадии – разработка инфологической модели предметной области без привязки конкретных СУБД.

Конечным этапом датологического проектирования является описание логической структуры базы данных на языке описания данных конкретной СУБД.

При ручном методе проектирования баз данных строится графическое изображение структуры базы данных.

Документальные базы данных содержат неструктурированную информацию в виде документов и позволяют осуществлять поиск документов по их поисковым образам в виде ключевых слов и связей между ними. Интернет, 1С, Консультант +.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65383. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 147.5 KB
  Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця...
65384. РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ 177.5 KB
  Основною причиною великих енергозатрат на освітлення є низький коефіцієнт корисної дії ККД сучасних лампових джерел світла який складає декілька відсотків. За останнє десятиліття розроблені світлодіодні джерела світла ККД яких досягає 80.
65385. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ПОСІВНОГО 1.49 MB
  Важливим є глибоке вивчення управління сортовими особливостями асиміляційного апарату рослин проса шляхом поєднання абіотичних і біотичних факторів та елементів технології вирощування на продуктивність рослин...
65386. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ В СОЦІОЛОГІЇ 144.5 KB
  Представники різних наук, які, так чи інакше, підходять до проблематики часу відчувають раціональну потребу об’єднати зусилля у його подальшому вивченні. Спроби співставити і порівняти різні тлумачення часу що пропонують фізики і біологи, геологи і екологи, психологи і логіки...
65387. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕШІТНОГО ДОЗАТОРА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ 962.5 KB
  Тому створення конструкції і обґрунтування оптимальних параметрів решітного дозатора з вібророзрідженою подачею концентрованих кормів є актуальним і перспективним науковоприкладним завданням для розвитку тваринницької галузі України...
65388. РОБАСТНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕГАУСОВИХ ЗАВАД 364 KB
  На сучасному етапі розвитку техніки в Україні спостерігається збільшення числа радіотехнічних систем, а саме систем радіолокації, радіонавігації, дистанційного зондування (ДЗ) та моніторингу, телекомунікацій, тощо. При цьому збільшення об’єму інформації, що передається, зростання кількості користувачів...
65389. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУР ЇХ ГОРЛОВИН 350.5 KB
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 1 провести аналіз відомих структур та теорій розрахунку параметрів гіркових горловин; 2 розробити новий клас структур гіркових горловин СГГ і провести дослідження ефективності їх застосування...
65390. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 235 KB
  Регулювання екологічних аспектів діяльності підприємства Показники екологічності як результат управління екологічними аспектами діяльності підприємства Показники екологічності системи адміністра тивного управління підприємства...
65391. Розробка оптимальних за тепловими втратами систем керування позиційним електроприводом 8.88 MB
  Для позиційних електроприводів розроблені закони керування оптимальні за швидкодією або за тепловими втратами. Застосування систем регулювання положення СРП оптимальних за тепловими втратами дозволяє знизити непродуктивні витрати електроенергії...