31133

Статические модели объектно-ориентированного представления программных систем

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Диаграмма классов это набор классов и связей между ними. Диаграммы классов используются: в ходе анализа для указания ролей и обязанностей сущностей которые обеспечивают поведение системы; в ходе проектирования для фиксации структуры классов которые формируют системную архитектуру. Отношения в диаграммах класса. Ассоциации отображают структурные отношения между экземплярами классов.

Русский

2013-08-25

142.29 KB

16 чел.

Вопрос 20 Статические модели объектно-ориентированного представления программных систем.

Статические модели обеспечивают представление структуры систем в терминах базисных строительных блоков и отношений между ними.

Диаграмма классов это набор классов и связей между ними. Диаграммы классов используются:

  1.  в ходе анализа – для указания ролей и обязанностей сущностей, которые обеспечивают поведение системы;
  2.  в ходе проектирования – для фиксации структуры классов, которые формируют системную архитектуру.

Отношения в диаграммах класса.

Ассоциации отображают структурные отношения между экземплярами классов. Ассоциация имеет имя, роль, мощность, направление.  Направления  указывается по умолчанию сверху вниз, слева направо.

Обобщение это отношение между общим предметом (суперкласса) и специализированной разновидностью этого предмета (подкласса).  Подкласс может имеет одного или несколько родителей.

Зависимость это отношения использования между клиентом (зависимым элементом) и поставщиком (не зависимым элементом).

Реализация это семантическое отношение между классами, в котором класс-приемник выполняет реализацию операций интерфейса класса-источника.

Агрегация и композиция это разновидности ассоциации, отображающие структурные отношения между целым и его частями. Агрегация это отношение по ссылке (не физическое включение). Композиция это отношение по величине (физическое включение).

Деревья наследования это иерархия классов с использованием отношения обобщения.

Абстрактный класс – это класс, который не может иметь экземпляров. Имена этих классов пишутся курсивом.

Конкретный класс – класс, который может иметь экземпляры.

Конечный класс – класс, который не может иметь детей. Такой класс помечается теговой величиной {leaf}.

Корневой класс – класс, который не может иметь родителей. Он помечается теговой величиной {root}.

Аналогичные свойства имеют и операции. Обычно операция является полиморфной – в различных точках иерархии можно определять операции с похожей сигнатурой. Такие операции из дочерних классов переопределяют поведение соответствующих операций из родительских классов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15467. Битва під Берестечком. Укладання Білоцерківського договору 49.5 KB
  Битва під Берестечком. Укладання Білоцерківського договору. БИТВА ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ 1820 червня 1651 одна з визначних битв у ході Визвольної війни українського народу в якій українська армія зазнала поразки.Після укладення Зборівської угоди 1649 р. відносини між козацько
15468. Березневі статті 1654 року 39.5 KB
  Березневі статті 1654 р. Березне́ві статті́ 1654 року інші назви Статті Богдана Хмельницького Березневі статті Богдана Хмельницького Статті війська Запорізького Переяслівські статті угода між російським царським урядом і українською козацькою старшиною
15469. Боротьба старшинських угруповань за владу після смерті Б.Хмельницького. Гетьманування І. Виговського, Ю. Хмельницького 35 KB
  Боротьба старшинських угруповань за владу після смерті Б.Хмельницького. Гетьманування І. Виговського Ю. Хмельницького. По смерті Б.Хмельницького його син Юрій Хмельницький обраний гетьманом за рішенням старшинської ради був замінений 1 Виговським і посланий у Київ
15470. Україна за часів руїни 47.5 KB
  Україна за часів руїни. По смерті Б. Хмельницького його син Юрій Хмельницький обраний гетьманом за рішенням старшинської ради був замінений І. Виговським і посланий у Київ завершувати навчання. Тим самим династію Хмельницьких було відсторонено від влади. Порушення принц...
15471. Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України 28 KB
  Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України. В Україні почало ширитися загальне невдоволення політикою І.Брюховецького і московськими порядками. Чашу терпіння українського суспільства переповнили події пов'язані з Андрусів...
15472. Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа 36 KB
  Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа. На кінець ХVІІ ст. Лівобережжя перетворилося на центр політичного і культурного життя в Україні. Цей край українці називали Гетьманщиною а росіяни Малоросією. Старшина фактично витиснула рядових козаків з вищих посад і ві...
15473. Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст 52 KB
  Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст. С.Палій Після поразки Української революції подальшу долю українських земель визначали сусідні держави Польща Росія та Туреччина. Згідно з умовами Бахчисарайського договору 1681 територія між Дні...
15474. Пилип Орлик та його конституція 1710 року 27.5 KB
  Пилип Орлик та його конституція 1710р. Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізьке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р обрали гетьманом України в еміграції Пилипа Орлика. Він походив із чеськопольського роду. Закінчи...
15475. Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 36.5 KB
  Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління. Проводячи колонізаторську політику царський уряд поступово ліквідовував автономію України. Катерина II вирішила скасувати її остаточно. У відповідь на прохання козацької старшини у 176...