31138

Проектирование интегрированных ИС

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Требование к корпоративным информационным системам: Функциональная часть: это функциональная интеграция и полнота; функциональная локализация; мониторинг функционирования. Организационное обеспечение: модульность; интеграция структуры; информационная безопасность. Применительно к промышленному предприятию состав систем составляющих корпоративную информационную систему во взаимосвязи с пользователями на различных уровнях управления может быть представлен в следующем виде: Интеграция функциональной части системы предполагает решение...

Русский

2013-08-25

68.03 KB

20 чел.

Вопрос 25 Проектирование интегрированных ИС.

Интегрированная или корпоративная информационная система – это объединение информационных систем в различных сферах деятельности одного или нескольких хозяйствующих субъектов.

Требование к корпоративным информационным системам:

  1.  Функциональная часть: это функциональная интеграция и полнота; функциональная локализация; мониторинг функционирования.
  2.  Информационное обеспечение: информационная локализация; масштабируемость; консолидация информации.
  3.  Программное обеспечение: надежность; переносимость; открытость; адаптивность; удаленный доступ.
  4.  Организационное обеспечение: модульность; интеграция структуры; информационная безопасность.

Применительно к промышленному предприятию состав систем, составляющих корпоративную информационную систему во взаимосвязи с пользователями на различных уровнях управления может быть представлен в следующем виде:

Интеграция функциональной части системы – предполагает решение сквозных задач, охватывающих несколько информационных систем. Эти сквозные задачи должны отвечать общим критериям эффективности деятельности предприятия и отвечать процессному подходу в управлении.

Интеграция информационного обеспечения требует создания общей базы данных. здесь наиболее очевиднее задачи – объединение базы данных конструкторской и технологической подготовки производства, а так же интеграция использования прочих баз данных корпоративной информационной системы. Совместное использование разнородных баз данных обеспечивается на основе соответствующих драйверов (например, ODBC).

Интеграция программного обеспечения проявляется в следующих направления:

  1.  ПО сквозных задач;
  2.  ПО обмена информацией между отдельными базами данных в процессе их объединения;
  3.  Организация взаимодействия прикладных программ использование соответствующих интерфейсов KORBO и COM
  4.  Разработка стандартов ПО.

Организация технического обеспечения  предполагает проведение единой технической политики и использование компьютерных сетей как основного технического интеграционного фактора. Интегрированная информационная система в рамках одного предприятия обычно поддерживается локальной вычислительной сетью.  Однако интеграционные процессы в современной экономике  выходят за рамки отдельных предприятий. Создаются финансово – промышленно – торговые группы или корпорации, единое информационное пространство которых обеспечивается корпоративной сетью во взаимосвязи с другими сетями.

Интеграция организационного обеспечения предусматривает общее руководство системой и корректировку организационной структуры системы и должностных инструкций пользователей с учетом новых сквозных задач.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80960. Поняття про вміння в методиці навчання історії 36.44 KB
  Пізнавальні вміння в методиці навчання історії визначають як підготовленість до свідомих і точних дій розумових і практичних і здатність учня послідовно застосовувати всю сукупність навчальних і розумових дій. Ознакою сформованого вміння є здатність учнів переносити відомі їм навчальні або розумові дії прийом в нову ситуацію вибирати і використовувати адекватні прийоми для розвязання оригінальних задач. У будьякому випадку вміння завжди буде свідомою дією адекватною цілям її застосування і змісту навчального історичного матеріалу.
80961. Складіть календарний план з історії України (Вступ до історії України, 5 клас) 36.37 KB
  Вступ до історії у 5 класі Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу...
80962. Види пізнавальних умінь, що формуються у шкільних курсах історії 37.59 KB
  Більш складною є класифікація пізнавальних умінь за змістом. До спеціальних умінь належать ті що потрібні у навчанні конкретного предмета споріднених навчальних дисциплін. Загальновизнаною і стабільною групою спеціальних пізнавальних умінь у навчанні історії є хронологічні і картографічні вміння.
80963. Складіть запитання для усного обговорення документа: «Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР від 23 серпня 1939 року.» 33.04 KB
  СРСР почав переговори з Англією і Францією з метою підписання договору про відвернення агресії з боку Німеччини. Однак СРСР не довіряв західним державам що посилювало взаємну невпевненість. у Москві між СРСР і Німеччиною було підписано пакт про ненапад.
80964. Методика формування пізнавальних умінь в процесі навчання історії 38.4 KB
  За їх результатами визначаються і плануються основні напрями формування в учнів нових пізнавальних умінь і удосконалення вже освоєних. Учителям рекомендувалося збирати пам\'ятки в кабінетах історії як роздавальний матеріал для самостійної роботи учнів. Такими є повні етапи формування пізнавальних умінь учнів. Профільне навчання вид диференційованого навчання який передбачає врахування освітніх потреб нахилів здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення що забезпечується за...
80965. Проблема вивчення пізнавальних можливостей школярів у методиці навчання історії 36.03 KB
  Пізнавальні можливості учнів відносяться до основних факторів процесу навчання і безпосередньо впливають на цілі зміст і характер навчальної роботи. Зокрема з урахуванням пізнавальних можливостей учнів визначається рівень викладу навчального матеріалу у шкільних підручниках адаптується та опрацьовується учителем і учнями матеріал конкретних уроків готуються варіанти пізнавальних завдань і т. Відповідно до пізнавальних можливостей учнів даного класу формулюються й уточнюються завдання конкретного уроку. Без аналізу пізнавальних можливостей...
80966. Проаналізуйте розвиток шкільної історичної освіти в Україні в ХІХ-ХХ ст 35.13 KB
  Початок систематизованого викладання історії в Україні пов`язаний із створенням Харківської колегії. Започатковується вивчення історії і в Галичині. Левицький видав у 1821 році наказ семінаристам займатися вивченням рідної історії. Свій внесок у зародження методики вивчення історії внесли і повітові училища та гімназії навчальна база яких передбачала наявність у їхніх бібліотеках книг з історії.
80967. Пізнавальні процеси у навчанні історії 41.83 KB
  Найважливішим серед пізнавальних процесів є сприйняття - наочно- образне, просторово-часове відбиття у свідомості людини предмета, ( явища, яке базується на різних відчуттях (колір, звуки, запахи, форма, обсяг та інші), розумінні предмета чи осмисленні його на основі попереднього досвіду (далекість, швидкість, напрямок руху, тривалість процесів й інші властивості).
80968. Визначте методику роботи з історичними картами на уроках історії в школі 33.82 KB
  Важливим джерелом інформації є історична карта яка відображає особливості розвитку людства в минулому. Робота з історичними картами є наочним методом. Настінна карта зазвичай відображає великі території містить відомості щодо тривалих історичних періодів й різних аспектів історичного процесу.