3116

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КАЧЕСТВ МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНОВОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Лабораторная работа

Архитектура, проектирование и строительство

Лабораторная работа №1 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КАЧЕСТВ МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНОВОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ Цель работы: знакомство с экспериментальными методами исследования теплозащитных качеств ограждения и принципам анализа основных параметров, хара...

Русский

2012-10-24

111 KB

13 чел.

Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КАЧЕСТВ МНОГОСЛОЙНОЙ

СТЕНОВОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Цель работы: знакомство с экспериментальными методами исследования теплозащитных качеств ограждения и принципам анализа основных параметров, характеризующие эти качества.

Приборы и оборудование: фрагмент многослойного стенового ограждения, термоэлектрический термометр, комплект терморезисторов.

Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений

1. На установке для заданного образца многослойного ограждения в соответствии со схемой (рис. 1)определяются температуры на границах и в толще слоев конструкции и строится график распределения температур в ограждении.

2. По данным измерений температур ,, и значению  определяется величина по формуле: .

3. В соответствии с формулой , где  и  - температуры на границах слоя, для которого определяется сопротивление , используя данные измерения температур, определяются термические сопротивления отдельных слоев конструкции, в том числе и воздушной прослойки.

4. По полученным значениям сопротивлений отдельных слоев конструкции определяются коэффициенты теплопроводности материалов слоев как , где  и  - толщина и термическое сопротивление i – го слоя конструкции.

5. Определяется минимальная расчетная температура наружного воздуха, при которой ограждение может обеспечить требуемые санитарно – гигиенические условия. Величина определяется из условия равенства  и , т.е.

.

                                                                 Рис. 1. Схема установки.                                                        

Таблица 1.

Характеристики исследуемого ограждения.

№ слоя

Наименование материала слоя

Толщина, м.

,

,

1

2

3

4

Древесно-стружечная плита

Воздушная прослойка

Пенополистирол

Древесно-стружечная плита

0,018

0,125

0,100

0,036

0,164

0,182

1,835

0,902

0,11

0,67

0,055

0,04

Измеренные в ограждении

Температуры,  ºС

21,75;20,5;19,15;17,65;12;2,5;

-4,95;-10,2.

Общие теплотехнические характеристики

Расчеты.

, , .

.

; ;

; ;

; ;

; .

.

.

.

Рис.2. График распределения температур в ограждении.

Вывод: определенное в ходе работы сопротивление теплопередаче заданного ограждения оказалось больше требуемого, из чего следует, что теплотехнические свойства ограждения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Полученная величина минимальной расчетной температуры едва ли соответствует действительности, что свидетельствует либо о допущенной ошибке в ходе работы, либо о неисправности оборудования. Несоответствие расчетных коэффициентов теплопроводности материалов реальным наводит на те же мысли.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72053. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 306 KB
  Актуальність оптимізації діяльності зі збереження та поліпшення здоров’я дитячого населення посилюється необхідністю виконання Програми економічних реформ на 2011–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині реформування системи надання медичної допомоги.
72054. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну 208.5 KB
  Вирішення означених проблем фахівцями графічного дизайну вимагає постійного оновлення науковометодичної бази щодо форм і способів виготовлення та представлення продукції. У ній зазначено що зростання попиту на фахівців з дизайну обумовлено переходом суспільства від індустріальної до інформаційної стадії...
72055. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 181 KB
  Професійному спілкуванню нині приділяється значна частина робочого часу сучасних фахівців зокрема встановлення ділових контактів наради бесіди переговори вимагають комунікативної компетентності що сприятиме ефективному діловому та професійному взаєморозумінню.
72056. РОЗВИТОК ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (ПОЧАТОК XVIII – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ) 506 KB
  Актуальність теми дослідження. Становлення нової освітньої системи в Україні відбувається в умовах розбудови державності, відродження культурних і духовних цінностей українського народу. Державна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
72057. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПЕРІОДУ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 140.5 KB
  Актуальність теми дослідження визначається в першу чергу системною трансформацією сучасного українського суспільства яка зумовила високий динамізм і конфліктогенність соціально-політичних процесів що потребують свого вивчення. Зміни політичного режиму балансу соціальних і політичних сил...
72058. Тактика ведення лактації при інтраамніальному інфікуванні 168 KB
  Мета та завдання дослідження. Метою дослідження було розробка тактики ведення лактації у жінок з різними формами і термінами перенесеної вірусної інфекції на основі вивчення в них медико-соціальних, мікробіологічних, біохімічних і функціональних особливостей...
72059. Методика навчання інформаційних технологій у позашкільних навчальних закладах 254.5 KB
  Вивчення наукових і методичних джерел засвідчило наявність широкого спектру досліджень з різних напрямів розвитку і застосування інформаційних технологій. Зокрема педагогічному потенціалу психологопедагогічним аспектам інформаційних...
72060. Роль блокування ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в попередженні ремоделювання лівого шлуночка у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q 446.5 KB
  В країнах що розвиваються у хворих які перенесли інфаркт міокарда ІМ з патологічним зубцем Q зміни структури і функції лівого шлуночка ЛШ серця що позначаються терміном постінфарктне ремоделювання ЛШ складають основу розвитку хронічної серцевої недостатності ХСН...
72061. ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ MINNE/КОХАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ ПОЕЗІЇ МІНЕЗАНГУ XII–XIV СТОЛІТЬ: СТРУКТУРНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ 258 KB
  Сучасним є також залучення лінгвокультурологічного підходу до встановлення вербальних репрезентантів лінгвокультурного концепту minne кохання. Це дає можливість дослідити національно-культурну специфіку фрагмента концептуальної картини світу людини доби Середньовіччя установити...