31166

Расскажите об особенностях косвенного убеждения

Доклад

Психология и эзотерика

Виды убежд по харру аргументов: 1 прямое У использ фактов аппеляции к память логике; 2косв У использ правдоподобные аргументы намеки обещания косв переменные.Приемы конструир компетентности:1прием представления рассказать о заслугах использование символов надежности атрибуты успеха жостиж профессионального уровня или приндалежти к соц группе2прием безуслов согласия сначала сообщ использ тезисы вызывающ безуслов согласие ауд.3использ влятельной речи.4использ нескольких коммуникаторов больше людей знают о темеПриемы...

Русский

2013-08-25

23.5 KB

0 чел.

30)Расскажите об особенностях косвенного убеждения

Убеждение- воздействие на сознание чел-ка с помощью доводов и аргументов.
Виды убежд по хар-ру аргументов: 1) прямое У –использ фактов, аппеляции к память, логике; 2)косв У –использ правдоподобные аргументы, намеки, обещания, косв переменные.
Косв переменные: 1- хар-ки коммуникатора. 1.1кредитность – способ-ть коммуникатора вызывать кредитность и доверие ауд. кредитность=компететность+надежность. 1.2привлекательность -внешняя привлекательность и сходство(внеш или эмоц с аудиторией). 2- св-ва сообщения.
Приемы конструир компетентности:
1)прием представления (рассказать о заслугах, использование символов надежности (атрибуты успеха, жостиж, профессионального уровня) или приндалеж-ти к соц группе)
2)прием безуслов согласия (сначала сообщ использ тезисы вызывающ безуслов согласие ауд. Тезис часто не связан с осн темой). После этого согласия, коммуникатор в глазах ауд компетентен и адекватен.
3)использ влятельной речи. Влият речь не содерж лингвистич заиканий, сомнений, уменишит ласкат суффиксов. Основа: всегда, никогда, никто, все.
4)использ нескольких коммуникаторов (больше людей знают о теме)
Приемы конструир надежности:
1)прием объектив-ти (использ цифр статистики, графиков, ссылки на экспертов и очивидцев)
2)прием альтернатив-ти (предлаг мнение, кот замалчивает офиц источники инф)
3)прием незаинтересованности в результате
4)ускор речь
Приемами косвенного внушения могут быть и следующие:
1)в присутствии суггеренда обращаются к другим лицам, а текст содержит фразу или сюжет, намекающие на опред выводы или действия, кот он должен сделать;
2)высказывание в условной форме: «если… (совершить какие-то действия), то… (результат будет таким-то)»;
3)использование неоконченных фраз: окончание додумывает ауд;
4)произнесение ключевой фразы и сразу за ней отвлекающего текста, не дающего возможности осмыслить первую фразу и сделать вывод, а загоняющего его в подсознание.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15012. Алпамыс батыр дастанының зерттелуі 560 KB
  УДК 398.22 574 А 61 АЛПАМЫС БАТЫР ЖЫРЫНЫЊ ЗЕРТТЕЛУІ А. Аманбаева А. Мќашева Тараз мемлекеттік педагогикалыќ институты Тараз қ. Батырлар жыры ќазақ ауыз әдебиетінің өте ертеден келе жатқан күрделі саласының бірі. Батырлар жыры бір ғасырдың ғана жемісі емес.Ол...
15013. Алпамыс батыр жырын оқыту және тәрбие жұмыстары 42.5 KB
  ӘОЖ 373.371.83 АЛПАМЫС БАТЫР ЖЫРЫН ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ З.Д. Көшімбетова Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақтүрік университеті Тараз институты Тараз қ. Алпамыс батыр жыры қазақ халқының ауыз әдебиетіне жатады және жыр...
15014. Арқалық батыр жырының нұсқалары 230.5 KB
  Тақырыптың өзектілігі. Қазақ халқының кез келген халықтың эпикалық қазынасынан кем түспейтін телегей-теңіз мол, әрі көркемдігі кемел, танымдық-тағылымдық мәні зор жырларының басым көпшілігі, әлі де болса
15015. Асан Қайғы туралы аңыздар 176.5 KB
  Ұлттың рухы бейнеленген мұра халықтың асыл қазыналарының бірі екендігін тәуелсіздік мұраты жолында жаңа экономикалық және саяси-әлеуметтік реформаларды қарқынды...
15016. Ахмет Байтұрсынұлының Әдебиет танытқыш еңбегі ХХ ғасыр басындағы әдебиеттану ғылымының контексінде 190.5 KB
  ЖҰМЫСТЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ Диссертациялық жұмыста ірі энциклопедист ғалым қазақ әдебиеттану ғылымындағы әдебиет теориясының негізін салушы Ахмет Байтұрсынұлының сөз өнерінің теориялық сипаты жөніндегі тұжырымдары талқыланып отыр. Ол тұжырымдар ғалымның 1926 жыл
15017. БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АБАЙ ДӘСТҮРІ 72 KB
  БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АБАЙ ДӘСТҮРІ Даурбекова Ширинкуль Седазымқызы Б. Момышұлы атындағы №44 орта мектеп. Шымкент қаласы Туады ерлер ел үшін Өлмейді ісі мәңгілік Өшпейді абзал есімдер. Ұрпаққа жетіп м
15018. Балалар әдебиеті кейіпкерлерінің тілдік тұлғасы (Б.Соқпақбаев, М.Гумеров, М.Қабанбаевтың шығармалары бойынша) 191 KB
  КІРІСПЕ Жұмыстың өзектілігі. Қазақ балалар әдебиеті өз даму кезеңінде өзіндік тарихы бар сала. Балаларға арналған әдебиет ұлт тарихында сонау ауыз әдебиетінен бастау алып қазіргі кезеңге дейін өзінің тілдік стильдік жағынан мазмұны мен құрылымы жағынан үлкен б
15019. БАТЫРЛАР ЖЫРЫ МЕН «ШАҺНАМА» ДАСТАНЫНДАҒЫ ТАҚЫРЫП ҮНДЕСТІГІ 55 KB
  Батырлар жыры мен Шаһнама дастанындағы тақырып үндестігі Ж. Қ. Әбдібаева Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті Ақтөбе қ Көркемдік дамудыңәдеби процестің маңызды бір заңдылығыәдеби байланыстарәдебиет әлеміндегі тоғысулар мен қарымқатынаста
15020. Бауыржан Момышұлының артында қалған өсиет, нақыл, қанатты сөздер 94 KB
  Батырдан қалған өсиет Қазақтың Бауыржан Момышұлындай ұлы перзентін таныстырып жату артық. Ел оның ерлігін жазған кітаптарын біледі. Оның мірдің оғындай қанатты сөздері де халықтың аузында жүр. Сөйтсе де сол сөздерді жүйелеп беріп жинақтаса ол жаңа бір сипатқа еніп ...