31166

Расскажите об особенностях косвенного убеждения

Доклад

Психология и эзотерика

Виды убежд по харру аргументов: 1 прямое У –использ фактов аппеляции к память логике; 2косв У –использ правдоподобные аргументы намеки обещания косв переменные.Приемы конструир компетентности:1прием представления рассказать о заслугах использование символов надежности атрибуты успеха жостиж профессионального уровня или приндалежти к соц группе2прием безуслов согласия сначала сообщ использ тезисы вызывающ безуслов согласие ауд.3использ влятельной речи.4использ нескольких коммуникаторов больше людей знают о темеПриемы...

Русский

2013-08-25

23.5 KB

0 чел.

30)Расскажите об особенностях косвенного убеждения

Убеждение- воздействие на сознание чел-ка с помощью доводов и аргументов.
Виды убежд по хар-ру аргументов: 1) прямое У –использ фактов, аппеляции к память, логике; 2)косв У –использ правдоподобные аргументы, намеки, обещания, косв переменные.
Косв переменные: 1- хар-ки коммуникатора. 1.1кредитность – способ-ть коммуникатора вызывать кредитность и доверие ауд. кредитность=компететность+надежность. 1.2привлекательность -внешняя привлекательность и сходство(внеш или эмоц с аудиторией). 2- св-ва сообщения.
Приемы конструир компетентности:
1)прием представления (рассказать о заслугах, использование символов надежности (атрибуты успеха, жостиж, профессионального уровня) или приндалеж-ти к соц группе)
2)прием безуслов согласия (сначала сообщ использ тезисы вызывающ безуслов согласие ауд. Тезис часто не связан с осн темой). После этого согласия, коммуникатор в глазах ауд компетентен и адекватен.
3)использ влятельной речи. Влият речь не содерж лингвистич заиканий, сомнений, уменишит ласкат суффиксов. Основа: всегда, никогда, никто, все.
4)использ нескольких коммуникаторов (больше людей знают о теме)
Приемы конструир надежности:
1)прием объектив-ти (использ цифр статистики, графиков, ссылки на экспертов и очивидцев)
2)прием альтернатив-ти (предлаг мнение, кот замалчивает офиц источники инф)
3)прием незаинтересованности в результате
4)ускор речь
Приемами косвенного внушения могут быть и следующие:
1)в присутствии суггеренда обращаются к другим лицам, а текст содержит фразу или сюжет, намекающие на опред выводы или действия, кот он должен сделать;
2)высказывание в условной форме: «если… (совершить какие-то действия), то… (результат будет таким-то)»;
3)использование неоконченных фраз: окончание додумывает ауд;
4)произнесение ключевой фразы и сразу за ней отвлекающего текста, не дающего возможности осмыслить первую фразу и сделать вывод, а загоняющего его в подсознание.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54330. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 239.5 KB
  Це з одного боку сукупність прийомів операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання тієї чи іншої діяльності. Цей результат можна побачити осмислити застосувати в реальній практичній діяльності. Саме тому на уроках інформатики корисно вводити елементи проектної діяльності. Провідні принципи такої діяльності: Основні вимоги до проекту Необхідно наявність соціально значущої задачі проблеми дослідної інформаційної практичної.
54331. Застосування методу проектів на уроках світової літератури 797.5 KB
  У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями при яких ефективно застосовувати методи проектів: 1 проект як метод навчання на уроці; 2 проектні технології дистанційного навчання; 3 для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;4 як метод організації дослідницької діяльності вчителів. Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Із історії виникнення методу проектів Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Метод проектів – ефективна технологія навчання...
54332. Використання прийомів і методів розвивального навчання в традиційній початковій школі 246 KB
  Створення ситуації розриву СР пропонується завдання зовні схоже на попереднє але в корені ні. Аналіз умов аналіз того що було в попередньому способі що дозволяло нам виконувати завдання а зараз – ні. І по тому які завдання учень вибрав для самостійної роботи можна встановити на якому етапі осмислення поняття він знаходиться. Це завдання які уже виконані кимось а дитині потрібно їх оцінити.
54334. Формування логічного мовлення школярів у період навчання грамоти засобами словниково-логічних вправ 192 KB
  Важливе місце у цьому процесі належить збагаченню словника дитини словаминазвами предметів їхніми якостями діями. Як свідчить практика головна увага вчителя у цей час спрямована на вивчення звукового комплексу слова тим часом його лексичне значення нерідко залишається поза увагою. Досвід підказує що шестирічна дитина здатна розрізняти і фонетичну і семантичну сторони слова усвідомлювати його як мовну одиницю. В основі методики формування лексичних понять необхідна робота над лексичним значенням слова.
54335. ВІДЛУННЯ ЕПОХ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 43.5 KB
  Без музики важко переконати людину яка вступає в світ у тому що людина прекрасна а це переконання по суті є основою емоційної естетичної моральної культури В. Загальна...
54336. Текстові формули (функції) Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 263.5 KB
  Необхідно використовуючи текстові функції заповнити даними таблицю № Автор Назва книги Видавник Кількість сторінок. формат запису функції НАЙТИискомый_текст; просматриваемый_текст; начальная позиция в якості результату повертає позицію початку пошукового рядка тексту який міститься в даному рядку текста.
54337. Методичний конструктор як техніка підготовки педагогів до впровадження директивних інновацій 59.5 KB
  Цей методичний захід має бути необхідний закладу та учителям легкий у виконанні не обтяжуючий учасників заходу і водночас корисний Для цього треба не забувати про особливості навчання дорослих людей які мають свій досвід свої погляди на себе та оточуючий світ на розвиток себе в професії і суспільстві. Подруге підійдіть до розробки заходу дуже ретельно хоча на сучасному етапі саме розробка дійсно якісного методичного заходу не завжди є проблемою для цього є маса літератури з даного приводу але до технік що обираються треба...
54338. Використання методу проектів на уроках інформатики 187 KB
  Тема: Комп’ютерні презентації Проект: Я інформую Тип проекту : інформаційнотворчий. Очікуваний результат: створення презентації засобами MS PowerPoint. Порада Перед створенням презентації бажано: Визначити тему та призначення презентації Створити схему сценарій презентації Спланувати зміст усіх слайдів їх стиль. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА Д.