31193

Основы методики и технологии работ методом общей глубинной точки

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Метод общей глубинной точки как уже говорилось был предложен в 1950 г. С каждой трассой связаны три координаты профиля: пункта возбуждения s пункта приема r и средней точки m. Кроме того для ряда задач удобно и полезно рассматривать расстояния h от средней точки до источника или приемника.

Русский

2013-08-25

35.5 KB

18 чел.

Основы методики и технологии работ методом общей глубинной точки.

Метод общей глубинной точки, как уже говорилось, был предложен в 1950 г. Г. Мейном (США) в

качестве эффективного средства ослабления многократных отраженных волн. Широкое практическое использование этого метода началось после внедрения цифровой обрабатывающей техники. Принципиальную сущность МОП составляет идея многократного прослеживания одних и тех же отраженных волн при различном взаимном положении источников и приемников упругих колебаний. Каждому сочетанию пунктов возбуждения и приема упругих волн соответствует своя сейсмическая трасса. С каждой трассой связаны три координаты профиля: пункта возбуждения s,

пункта приема r и средней точки m. Кроме того, для ряда задач удобно и полезно рассматривать

расстояния h от средней точки до источника или приемника. Все эти величины связаны между

собой следующими очевидными соотношениями: r = m + h; s=m-h; h=0,5- (r-s); m=0,5- (r + s). Поскольку после целого ряда преобразований исходных трасс получающуюся результативную (суммарную) трассу принято связывать с общей глубинной точкой D, то данный метод получил название метода общей глубинной точки - МОП. Совокупность сейсмических наблюдений по изложенной технологии позволяет сделать из полученных физических записей набор сейсмограмм метода общей глубинной точки для всех пикетов отработанного профиля. Исходными данными являются совокупность сейсмограмм общей точки взрыва (ОТВ), которая на приведенной схеме соответствует номеру пункта взрыва. Сейсмограмма ОГТ для каждого пикета профиля собирается из записей отдельных трасс сейсмограммы ОТВ по определенной схеме. Помимо сейсмограмм упомянутого вида (ОТВ и ОГТ), по данному набору исходных записей очень часто формируют сейсмограммы общей точки приема (ОТП) или одинакового удаления (ОУ) от пункта возбуждения. Эти сейсмограммы используются в процессе обработки записей ОГТ для целей корректирования статических поправок за влияние верхней части разреза. Сейсмограммы ОТП для заданного пикета профиля формируются из исходных записей путем выборки трасс, соответствующих заданному ПК профиля при различных положениях пункта возбуждения. Сейсмограммы ОУ формируются из трасс записей ОТВ, находящихся на одинаковом удалении

от ПВ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80524. Автоматизація процесів оцінювання нерухомості 124.9 KB
  Головні цілі впровадження ІС в оцінюванні. Головні цілі впровадження ІС в оцінюванні. Основними факторами які впливають на впровадження інформаційних систем є потреби організацій та користувачів а також наявність відповідних засобів для їх формування. Впровадження корпоративної ІС розробленої самостійно або придбаної у постачальника часто супроводжується ломкою перепроектувало існуючих на підприємстві процесів бізнесу...
80525. Автоматизація процесів оцінювання машин та обладнання 70.7 KB
  Автоматизація обліку матеріальних цінностей Матеріальні цінності – це сировина і матеріали покупні напівфабрикати і комплектуючи вироби тара і тарні матеріали; паливо будівельні матеріали і обладнання для установки; малоцінні і швидкозношувані предмети спецодяг і спецвзуття. Основними задачами що вирішуються на цій ділянці є своєчасне повне і достовірне відображення в обліку а потім видання необхідних оброблених на ПЕОМ це настільна або портативна високопродуктивна обчислювальна система...
80526. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XIV – I ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ 1.97 MB
  Існує думка, що період XIV – перш. пол. XVII ст. мало відображений у джерелах, так як був бідний подіями, які могли залишити помітний слід в історії. Ближче до істини інша точка зору: життя було значно багатшим, ніж це зафіксовано в документах і пам\'ятках культури, що до нас дійшли
80527. Українська культура в другій половині ХХ століття 39.07 KB
  Розвиток української культури в другій половині ХХ ст. У Донецькій та Кримській областях не залишалося жодної української школи. ЦК КПРС прийняв нову постанову що підсилило русифікацію української системи освіти. Серед них можна назвати Історію української літератури Історію української мови Радянську енциклопедію історії України Історію українського мистецтва.
80528. Витоки української культури. Матеріальна та духовна культура словянського світу 1тис. нашої ери 562 KB
  Термін «культура» вперше зустрічається в античному світі. Його початкове значення – обробка rрунту, внесення людиною змін у природу. Надалі термін «культура» отримав більш універсальне значення.Культура - це все, що створено людиною.
80529. Українська культура у другій половині ХХ століття 77 KB
  Розвиток української культури у другій половині ХХ ст. У Донецькій і Кримській областях не залишалося жодної української школи. ЦК КПРС прийняв нову постанову що підсилило русифікацію української системи освіти. Серед них можна назвати Історію української літератури Історію української мови Радянську енциклопедію історії України Історію українського мистецтва .
80530. Культура Україна на межі 20-21 століття 805.79 KB
  Відпали відкриті або приховані перешкоди на шляху розвитку національної культури. Товариство звільнилося від ідеологічних штампів попередньої епохи вперше отримало можливість відкритого доступу до досягнень світової духовності і культури. Активізувалася культурне життя в регіонах країни зросла увага до традиційної культури Україна.
80531. Національно-культурне відродження 1920-1930-х рр. Українська культура періоду тоталітаризму (1933 – 1953 рр.) 28.11 KB
  Коренізація була викликана прагненням більшовиків заручитися підтримкою місцевого (корінного) населення з тим, щоб зміцнити свою соціальну базу. У середині 20-х рр. 80% населення республіки складали українці, а 20% – представники інших національностей.
80532. Українська культура початку ХХ ст. (1900 – 1921 рр.) 547 KB
  Української наукової громадськості було надано сім професорських місць у Львівському університеті і три професорських місця в Чернівецькому університеті. Спроби української громадськості з інших регіонів надати закарпатцям допомогу також припинялися угорською владою. Зростання числа грамотних українців стимулював розвиток української літератури. Коцюбинського Цвіт яблуні Intermezzo Тіні забутих предків стали класикою золотим фондом української літератури.