31197

Профильные системы наблюдений 2D

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Системы наблюдений на продольных профилях изображают либо на плоскости годографа простые системы либо на обобщенной плоскости системы высокой кратности. Для понимания сущности конкретной профильной системы наблюдений высокой кратности в отечественной сейсморазведке найдено достаточно простое и эффективное средство анализ графического изображения такой системы наблюдений на обобщенной плоскости Гамбурцев 1959. Базы приема с профиля наблюдений проектируются в этой системе координат на проведенные лучи.

Русский

2013-08-25

33.5 KB

9 чел.

Профильные системы наблюдений 2D

Профильные системы наблюдений как наиболее экономичные и достаточно эффективные применяются в практике сейсморазведки наиболее широко. Их относительная доля применения при работах на нефть и газ в настоящее время достигает 60 %. Системы наблюдений на продольных профилях изображают либо на плоскости годографа (простые системы), либо на обобщенной плоскости (системы высокой кратности). Для понимания сущности конкретной профильной системы наблюдений высокой кратности в отечественной сейсморазведке найдено достаточно простое и эффективное средство - анализ графического изображения такой системы наблюдений на обобщенной плоскости (Гамбурцев, 1959). Для такого изображения необходимо на горизонтальной линии, совпадающей с линией профиля, разместить с соблюдением горизонтального масштаба пункты возбуждения упругих колебаний. Из пунктов возбуждения колебаний под углом ± 45° проводятся наклонные линии. Базы приема с профиля наблюдений проектируются в этой системе координат на проведенные лучи. При этом, для центральных систем наблюдений базу приема проектируют на два луча, выходящих из соответствующего источника возбуждения под углами ± 45°. Для фланговой системы наблюдений базу приема проектируют на один луч, выходящий под углом + 45°, если база приема расположена справа от пункта возбуждения, или на луч, наклоненный под углом - 45°, если база приема находится слева от пункта возбуждения. Из-за ограниченности размеров рисунков в данном учебнике, в целях облегчения начального понимания сущности конкретных систем наблюдений, мы будем приводить графические изображения систем наблюдений относительно малой кратности


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6556. Фізіологія росту і живлення мікроорганізмів 33.77 KB
  Фізіологія росту і живлення мікроорганізмів Фізіологія мікроорганізмів вивчає життєдіяльність мікробних клітин, процеси їх харчування, дихання, росту, розмноження, закономірності взаємодії з навколишнім середовищем. Предметом вивчення медичної мікро...
6557. Загальна характеристика метаболізму мікробної клітини. Основні типи енергетичного обміну 20.01 KB
  Загальна характеристика метаболізму мікробної клітини. Основні типи енергетичного обміну. На відміну від еукаріотів, бактерії проявляють надзвичайно широку різноманітність типів метаболізму. Поширення метаболічних рис в межах груп бактерій традиційн...
6558. Конструктивний обмін мікроорганізмів 66.15 KB
  Конструктивний обмін мікроорганізмів Хімічний склад мікроорганізмів, у тому числі й бактерій, подібний до хімічного складу тіла рослин і тварин. Бактеріальна клітина складається із органогенів: вуглецю азоту, кисню, водню і зольних елементів. На час...
6559. Мікробний синтез. Досягнення промислової мікробіології 39.04 KB
  Мікробний синтез. Досягнення промислової мікробіології. Біотехнологія являє собою галузь знань, яка виникла й оформилася на стику мікробіології, молекулярної біології, генетичній інженерії, хімічній технології й ряду інших наук. Народження біотехнол...
6560. Взаємовідносини мікроорганізмів у природі. Антибіотики, їх природа та властивості 34.83 KB
  Взаємовідносини мікроорганізмів у природі. Антибіотики, їх природа та властивості. Хіміотерапія - специфічне антимікробне, антипаразитарне лікування за допомогою хімічних речовин. Ці речовини мають найважливішу властивість - вибірковістю д...
6561. Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі 20.28 KB
  Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі. Мікроорганізми зіграли найважливішу роль у побудові земної кори. Значною мірою в результаті їх діяльності відбувся частковий поділ хімічних елементів і сполук, що залягали в корінних породах у виг...
6562. Генетика мікроорганізмів як вчення про спадковість і мінливість 28.36 KB
  Генетика мікроорганізмів. Генетика мікроорганізмів як вчення про спадковість і мінливості має характерні риси, що відповідають їхній будові й біології. Найбільш вивчена генетика бактерій, характерними рисами яких є малі розміри й більша швидкість ро...
6563. Предмет, методы и история развития генетики. Значение генетики для практики 28.13 KB
  Предмет, методы и история развития генетики. Значение генетики для практики. Генетика, как биологическая наука. Связь генетики с другими науками. Биология - это наука о живых организмах. По мере своего развития биология накопила очень много инф...
6564. Цитологические основы наследственности 51.14 KB
  Цитологические основы наследственности Строение клетки. После того как был сконструирован микроскоп учёные установили, что все организмы растений и животных состоят из мельчайших частиц- клеток. Клетка является элементарной единицей строение в...