31197

Профильные системы наблюдений 2D

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Системы наблюдений на продольных профилях изображают либо на плоскости годографа простые системы либо на обобщенной плоскости системы высокой кратности. Для понимания сущности конкретной профильной системы наблюдений высокой кратности в отечественной сейсморазведке найдено достаточно простое и эффективное средство анализ графического изображения такой системы наблюдений на обобщенной плоскости Гамбурцев 1959. Базы приема с профиля наблюдений проектируются в этой системе координат на проведенные лучи.

Русский

2013-08-25

33.5 KB

7 чел.

Профильные системы наблюдений 2D

Профильные системы наблюдений как наиболее экономичные и достаточно эффективные применяются в практике сейсморазведки наиболее широко. Их относительная доля применения при работах на нефть и газ в настоящее время достигает 60 %. Системы наблюдений на продольных профилях изображают либо на плоскости годографа (простые системы), либо на обобщенной плоскости (системы высокой кратности). Для понимания сущности конкретной профильной системы наблюдений высокой кратности в отечественной сейсморазведке найдено достаточно простое и эффективное средство - анализ графического изображения такой системы наблюдений на обобщенной плоскости (Гамбурцев, 1959). Для такого изображения необходимо на горизонтальной линии, совпадающей с линией профиля, разместить с соблюдением горизонтального масштаба пункты возбуждения упругих колебаний. Из пунктов возбуждения колебаний под углом ± 45° проводятся наклонные линии. Базы приема с профиля наблюдений проектируются в этой системе координат на проведенные лучи. При этом, для центральных систем наблюдений базу приема проектируют на два луча, выходящих из соответствующего источника возбуждения под углами ± 45°. Для фланговой системы наблюдений базу приема проектируют на один луч, выходящий под углом + 45°, если база приема расположена справа от пункта возбуждения, или на луч, наклоненный под углом - 45°, если база приема находится слева от пункта возбуждения. Из-за ограниченности размеров рисунков в данном учебнике, в целях облегчения начального понимания сущности конкретных систем наблюдений, мы будем приводить графические изображения систем наблюдений относительно малой кратности


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41923. Дослідження напівпровідникових діодів 62.81 KB
  Результати занесемо в «Результати експериментів». Вимірювання статичного опору діода Виміряємо опір діода при прямому і зворотньому підключенні. Для цього замість вольтметра схемі на рис. поставимо мультиметр і виставимо його на вимірювання опору. Результати занесемо в «Результати вимірювань».
41924. ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОНАПІВПЕРІОДНОГО І ДВОНАПІВПЕРІОДНОГО ВИПРЯМЛЯЧІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМОТЕХНІКИ «ELECTRONICS WORKBENCH» 225.54 KB
  Експеримент 1 Дослідження вхідної і вихідної напруги однонапівперіодного випрямляча.1 б Зміряйте період Т вихідної напруги по осцилограмі. г Обчислите коефіцієнт трансформації як відношення амплітуд напруги на первинній і вторинній обмотці трансформатора. Для вимірювання амплітуди напруги на первинній обмотці трансформатора підключите канал А осцилографа до вузла Pri .
41925. Дослідження діодних обмежувачів і діодних формувачів 2.32 MB
  Вимірювання рівня обмеження напруги в схемі послідовного діодного обмежувача. Складаємо схему: осцилограми вхідної і вихідної напруги максимальне значення амплітуди вхідної напруги Umx вх=99543 В; максимальне значення амплітуди вихідної напруги Umx вих=84176 В; рівень обмеження напруги ≤ 49111мкВ; Експеримент 2. Вимірювання рівня обмеження напруги в схемі послідовного діодного обмежувача із зсувом. Складаємо схему: а Вимірювання рівня напруги при позитивному зсуві.
41926. Дослідження біполярного транзистора (БТ) 714.61 KB
  Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.
41927. Дослідження схем включення біполярних транзисторів (БТ) в посилювальних каскадах 1.04 MB
  Мета роботи: Дослідження посилю вальних каскадів на БТ. Результаты экспериментов Эксперимент 1. Исследовать схему включения транзистора с ОЭ.Схема експерименту Осцилограма вхідного і вихдного сигнала зображена на рис.1
41929. Створення малюнків за допомогою геометричних фігур 93.51 KB
  Актуалізація опорних знань Види геометричних фігур. Створення малюнків за допомогою геометричних фігур. Назвіть відомі вам геометричні фігури.
41931. Принцип дії та будова мікропроцесора 365.03 KB
  strtup Запуск програми mov BX vr1 – команда копіювання vr1 в BX mov DL vr2 – команда копіювання vr2 DL mov DH 0 – команда копіювання 0 в DH mov X 0 – команда копіювання 0 в X dd X BX – команда додавання DX до X dd X DX – команда додавання DX до X mov result X команда копіювання АХ в result . mov BX vr1 – команда копіювання vr1 в BX mov DL vr2 – команда копіювання vr2 DL mov DH 0 – команда копіювання 0 в DH mov X 0 – команда...