31197

Профильные системы наблюдений 2D

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Системы наблюдений на продольных профилях изображают либо на плоскости годографа простые системы либо на обобщенной плоскости системы высокой кратности. Для понимания сущности конкретной профильной системы наблюдений высокой кратности в отечественной сейсморазведке найдено достаточно простое и эффективное средство анализ графического изображения такой системы наблюдений на обобщенной плоскости Гамбурцев 1959. Базы приема с профиля наблюдений проектируются в этой системе координат на проведенные лучи.

Русский

2013-08-25

33.5 KB

8 чел.

Профильные системы наблюдений 2D

Профильные системы наблюдений как наиболее экономичные и достаточно эффективные применяются в практике сейсморазведки наиболее широко. Их относительная доля применения при работах на нефть и газ в настоящее время достигает 60 %. Системы наблюдений на продольных профилях изображают либо на плоскости годографа (простые системы), либо на обобщенной плоскости (системы высокой кратности). Для понимания сущности конкретной профильной системы наблюдений высокой кратности в отечественной сейсморазведке найдено достаточно простое и эффективное средство - анализ графического изображения такой системы наблюдений на обобщенной плоскости (Гамбурцев, 1959). Для такого изображения необходимо на горизонтальной линии, совпадающей с линией профиля, разместить с соблюдением горизонтального масштаба пункты возбуждения упругих колебаний. Из пунктов возбуждения колебаний под углом ± 45° проводятся наклонные линии. Базы приема с профиля наблюдений проектируются в этой системе координат на проведенные лучи. При этом, для центральных систем наблюдений базу приема проектируют на два луча, выходящих из соответствующего источника возбуждения под углами ± 45°. Для фланговой системы наблюдений базу приема проектируют на один луч, выходящий под углом + 45°, если база приема расположена справа от пункта возбуждения, или на луч, наклоненный под углом - 45°, если база приема находится слева от пункта возбуждения. Из-за ограниченности размеров рисунков в данном учебнике, в целях облегчения начального понимания сущности конкретных систем наблюдений, мы будем приводить графические изображения систем наблюдений относительно малой кратности


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42626. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ОПЕРАТОРІВ ОПЕРАТОРНОГО БАЗИСУ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ ПАСКАЛЬ ТА СІ 148 KB
  Теоретичні відомості Оператор Паскаль Сі: оператори базису ::= оператор опису оператор привласнення структурний оператор оператор ::= оператор привласнення структурний оператор Структурні оператори а Складений оператор Паскаль: складений оператор ::= begin{ оператор }2end; Сі: складений оператор ::={{ оператор }2} б Оператор вибору умовна форма Паскаль: оператор вибору ::=if вираз відношення then оператор Наприклад: if flg = true then { flg – змінна...
42629. ОБЛІК ІНВЕНТАРНИХ ДОКУМЕНТІВ 38.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи – засвоєння набутих знань умінь і навичок при обліку інвентарних документів. Облік інвентарних документів охоплює всі документи які не підлягають підшиванню до справ переведені з інших видів реєстрації або такі яким надано номер за карткою журналом інвентарної реєстрації документів в момент їх створення заведення або надходження. До таких документів належать креслярські графічні та текстові документи які через виробничі умови режимні обстеження щодо доступу чи зовнішні особливості вид носія формат тощо...
42630. СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ 53.5 KB
  Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту з метою виконання службового доручення поза місцем його основної роботи. Службові відрядження працівників здійснюються відповідно до плану роботи установи з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження. Доповідна записка заява разом з проектом наказу та посвідченням про відрядження передається керівникові установи як правило не пізніше як за три доби доби до початку відрядження.
42631. Доступ до спільних ресурсів в середовищі Windows XP 958 KB
  Створив папку давши їй назву своє прізвище Ілюстрація. Ілюстрація. Натиснув на кнопку Разрешенията дозволив всім повний доступ Ілюстрація. Встановив автоматичне кешування документівнатиснувши кнопку Кешированиеі в списку вибрав Автоматическое кэширование программ и документов Ілюстрація.
42632. Проект виконується групою, що складається з 3-5 осіб, згідно з варіантом (табл.1). Етапи виконання проекту 64.5 KB
  Завдання для робочих груп 1 Форматування тексту Дано текст що складається з речень розділених крапками. Дано текст. Дано текст. Дано рядок що складається зі слів розділених пробілами.
42634. СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ПРОГРАМ В ІНТЕГРОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПРОГРАМУВАННЯ 72 KB
  Сьогодні існує широкий набір інтегрованих середовищ програмування які обирає програміст в залежності від мови програмування що він використовує для створення програми. Основними командами даної опції є Open відкриття існуючого файлу New створеня нового файлу для редагування Sve Sve s Sve ll збереження файлу що знаходиться в редакторі на диску з поточною чи новою позначкою або збереження всіх відкритих файлів чи файлів програми та Quit вихід. Для редагування тексту програми використовуються наступні клавіші і комбінації...