31202

Сейсмические форматы и запись на магнитную ленту

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

По рекомендации SEG Общества геофизиковразведчиков в сейсморазведочных станциях в качестве стандартных для 9дорожечных магнитофонов при записи на ленту приняты следующие основные мультиплексные форматы: SEGB с длиной сейсмического слова 25 байта; SEGD с длиной сейсмического слова 4 байта. В качестве демультиплексных форматов в сейсморазведке по рекомендации SEG в настоящее время наиболее широко используются следующие: SEGD801520битный формат с длиной сейсмического слова в 25 байта; SEGD804832битный формат с длиной...

Русский

2013-08-25

30 KB

45 чел.

Сейсмические форматы и запись на магнитную ленту.

Запись "сейсмических слов" на магнитный носитель всегда осуществляется в том или ином формате - формате записи. Как уже упоминалось ранее, форматы записи всех многоканальных сейсморазведочных станций являются мультиплексными. Первичная запись сейсмограмм в мультиплексной форме отсутствует либо в одноканальных станциях, либо в многоканальных телеметрических системах, имеющих одноканальные полевые модули. По рекомендации SEG - Общества геофизиков-разведчиков, в сейсморазведочных станциях в качестве стандартных для 9-дорожечных магнитофонов при записи на ленту приняты следующие основные мультиплексные форматы: SEG-B с длиной сейсмического слова 2,5 байта; SEG-D с длиной сейсмического слова 4 байта. Записи сейсмограмм в мультиплексной форме не могут быть использованы непосредственно ни для их визуализации, ни для обработки. Это становится возможным только после демультиплексации - перевода их из повременного формата записи в потрассовый формат.

В качестве демультиплексных форматов в сейсморазведке по рекомендации SEG в настоящее

время наиболее широко используются следующие:

SEG-D-8015-20-битный формат с длиной сейсмического слова в 2,5 байта;

SEG-D-8048-32-битный формат с длиной сейсмического слова в 4 байта;

SEG -D-8058-32-битный формат с длиной сейсмического слова в 4 байта.

Последние два формата различаются между собой способами представления чисел внутри записи. В процессе обработки сейсмических записей на обрабатывающих центрах ранее широко использовался потрассовый (демультиплексный) формат SEG-Y. В настоящее время его использование существенно ограничено. Тем не менее отдельные типы выпускаемых сейсморазведочных станций и в настоящее время имеют этот формат в качестве выходного (например, сейсмостанция Прогресс-Л).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56021. Дерева та їхнє символічне значення у поезіях Тараса Григоровича Шевченка (за шкільною програмою) 153.5 KB
  Термін символ поняття надзвичайно складне неоднозначне тому його сутність завжди залишалася й залишається для вчених дискусійним питанням. Критичний огляд різноманітних концепцій символу свідчить про те що цей термін зберіг протягом тисячоліть ясність і прозорість свого вихідного значення.
56022. Музичні символи України 107.5 KB
  Мета: показати учням та допомогти їм усвідомити важливе значення музичних творів-пісень, що стали державними та духовними символами українського народу; на прикладі пісень «Молитва за Україну» музика Лисенка...
56023. Going to the cinema. My favourite film 211.5 KB
  Objectives: - to systematize lexical materials on the topic; to practice the active vocabulary of the topic; to develop speaking, reading, listening skills through various activities; to develop students’ thinking, memory, imagination, attention and creativeness.
56024. Синергетичний підхід до викладання предметів суспільно-політичних наук 123.5 KB
  Водночас духовне відродження суспільства вимагає конкретних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл які викликані необхідністю формування суспільно активної творчої особистості що на відміну від людинивиконавця здатна самостійно мислити генерувати нові ідеї приймати сміливі нестандарті рішення. Відомо що реформа освіти одним із завдань має формування творчо мислячої особистості а не стисненої рамками приписів циркулярів наказів тощо. Існує протиріччя між обсягом інформації та можливістю особистості її засвоїти. І тому головною...
56025. Синквейн на уроках математики (на примере работ учащихся 7 класса) 156.5 KB
  Для прочного усвоения знаний, отработки умений и приобретения конкретных навыков учащимся необходимо иметь способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Но как развить такие важные умения? Ответ на данный вопрос: создание математических синквейнов.
56026. Іван Сірко 2.93 MB
  Література: історичні пісні перекази про Івана Сірка повість М. Мотивація навчальної діяльності учнів Загудів степ запорозький Як Чорнеє море Понеслися запорожці Облавою в поле Ой не вітер в полі грає Не орел літає Ото ж Сірко з товариством...
56027. Система усних вправ як засіб реалізації проблеми дидактичної підтримки процесу навчання математики 122.5 KB
  Поряд із підготовкою учнів які в подальшому у своїй професійній діяльності будуть користуватися математикою важливим стає забезпечення деякого гарантованого рівня підготовки усіх школярів незалежно від спеціальності яку вони оберуть в майбутньому. Вони розвивають в учнів уважність спостережливість ініціативу підвищують дисципліну і викликають інтерес до роботи. Усні вправи дають можливість без великих затрат часу багаторазово програвати типові ситуації та прийоми міркувань проводити роботу з формування логічної та мовної культури...
56028. Виды упражнений по совершенствованию техники чтения учащихся начальной школы 72.5 KB
  Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности как средство самовоспитания и саморазвития но и как сложный комплекс умений и навыков имеющий...
56029. Скандинавія 57 KB
  Нормани з’являлися біля европейського узбережжя на своїх кораблях під червоними або полосатими парусами зі страшними головами змій чи драконів на кормі. Учні працюють зі слайдом № 5 та відповідають на питання вчителя : Де знаходиться Скандинавський півострів Хто такі нормани Які народи виокремлилися від норманів Чим займалися нормани і чому Як у різних країнах називали цей народ Робота з текстом підручника с. Які були...