31204

Сейсморазведочные станции с промежуточной аналоговой записью

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Главным средством создания воспроизводимой сейсмической записи оказалась магнитная аналоговая запись. Сейсморазведочные станции этого типа состоят из двух основных частей: блока записи и блока воспроизведения. Сейсморазведочная станция СС2461М имела 24 основных канала записи и 4 вспомогательных канала для регистрации марок времени отметки моментов взрыва и вертикального времени. Использовался прямой способ записи на ленту с высокочастотным подмагничиванием.

Русский

2013-08-25

30 KB

5 чел.

Сейсморазведочные станции с промежуточной аналоговой записью.

Главным средством создания воспроизводимой сейсмической записи оказалась магнитная аналоговая запись. Первые результаты в этом направлении на Западе были получены в 1952 году. В СССР уже к 1957 году была разработана и выпущена первая отечественная станция с

промежуточной магнитной записью ССМ-57 . С этого времени началась эра сейсморазведочных станций второго поколения - станций с аналоговой магнитной записью. Сейсморазведочные станции этого типа состоят из двух основных частей: блока записи и блока воспроизведения. Сейсморазведочная станция СС-24-61М имела 24 основных канала записи и 4 вспомогательных канала для регистрации марок времени, отметки моментов взрыва и вертикального времени. Использовался прямой способ записи на ленту с высокочастотным подмагничиванием. Имелась система АРУ, РУ, ПРУ и разные способы смешения колебаний, что позволило добиться достаточно хороших характеристик. Сейсморазведочная станция-накопитель СМП-24 (в последующем СМОВ-24) была предназначена для разведки нефтегазоносных структур в сложных сейсмогеологических, климатических и дорожных условиях и содержала 24 рабочих канала и 4 вспомогательных канала (для записи вертикального времени, отметки момента взрыва, марок времени и кривой усиления). Станция позволяла производить до 16 накоплений на магнитной ленте в режиме записи. В начале 60-х годов в СССР было разработано целое семейство сейсморазведочных станций различного назначения (MOB, КМПВ, для малых глубин и др.). Эти сейсморазведочные станции имели одновременно тракт как осцилографической, так и аналоговой магнитной записей. Они получили общее название "Поиск". Наибольшее распространение на практике получили сейсморазведочные станции типа Поиск-1 -48 -MOB - OB. Эта сейсморазведочная станция (как и все другие варианты станций ряда "Поиск") представляла собой гибрид аппаратуры первого и второго поколений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73968. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 67.5 KB
  Сопоставляя современные произведения с произведениями античной литературы эстетическая критика стремилась разграничить художественную и нехудожественную литературу постичь эстетику поэзии. Неофилологическое направление базирующееся на опыте сравнительноисторической лингвистики широко использовало сравнительный подход к изучению произведения. Таким образом братья Гримм Бенфей Тейлор разрабатывая генетический принцип изучения произведения стремились решить вопрос о происхождении словесного искусства и расширить границы сравнительного...
73969. Давні слов’яни 183.5 KB
  Хронологічні межі курсу: з найдавніших часів до сьогодення. Історія слов’янських народів є невід’ємною частиною всесвітньої історії, в той же час має свої особливості, охоплює періоди: найдавніші часи, добу середньовіччя, нову та новітню історію, у т. ч. на початку ХХІ ст.
73970. ПОЛАБСЬКО-ПОМОРСЬКІ СЛОВЯНИ (УІІІ-ХІІ СТ.) 326.5 KB
  Розселення полабськопоморських племен Франкословянське протистояння Вендська держава словян Підкорення німцями полабських словян РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛАБСЬКОПОМОРСЬКИХ ПЛЕМЕН Помітну роль в історії середньовічної Європи відігравали найзахідніші словянські племена які займали територію між річками Лаба Ельба та її притоками Салою Зааном на заході та Одрою Одером на сході.
73973. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття 109 KB
  Обґрунтовується висновок що реалізація сучасної української державної політики щодо національних меншин відбувається в руслі демократичного визнання рівних політичних соціальних економічних та культурних прав і свобод усіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності. У досліджуваний період було закладено основи системи реґіональної співпраці України та Болгарії. Матеріали та висновки які містяться в роботі можуть бути використані для підготовки узагальнюючої роботи з історії українськоболгарських відносин у курсах історії...
73974. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА СПРОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.) 224.5 KB
  Освічений абсолютизм майже повністю знищив рештки чеської державності. Вважаючись осібним королівством, що мало власного монарха, увінчаного короною Св. Вацлава, Чехія фактично опинилася в становищі однієї з багатьох провінцій Габсбурзької монархії. Нею керували центральні австрійські інституції та місцеві чиновники, яких призначав уряд.
73976. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА 1.87 MB
  У процесі переселення племен родоплемінні звязки порушувались, і на нових місцях виникали територіальні обєднання, а не родові общини.