31214

Телеметрические сейсморегистрирующие системы фирмы „SERCEL”

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Сейсмическая станция SN368 включает в себя две подсистемы аппаратуры: центральную контролирующую электронику Centrl Control UnitCCU; полевое оборудование. Центральная контролирующая электроника CCU включает в себя б блоков: основной контрольный блок {Mster Control Unit MCU дисплей {Disply UnitDU; линейный расширитель Line Extension UnitLXV; ленточный регистратор {Tpe TrnsportsTT; устройство для подключения дополнительной периферии: принтера плоттера коррелятора сумматора дополнительного магнитофона; блок...

Русский

2013-08-25

37.5 KB

36 чел.

Телеметрические сейсморегистрирующие системы фирмы „SERCEL

совершенная телеметрическая система SN-368, получившая достаточно широкое распространение в мире. В этой системе впервые в мире фирма достаточно четко реализовала классические признаки телеметрических систем, характеризующихся:

  •  наличием интеллектуальной центральной электроники;
  •  многоканальных программируемых полевых модулей;

-телеметрических систем управления и связи;

  •  высокой, почти неограниченной канальности.

Сейсмическая станция SN-368 включает в себя две подсистемы аппаратуры:

  •  центральную контролирующую электронику (Central Control Unit-CCU);
  •  полевое оборудование.

Центральная контролирующая электроника CCU включает в себя б блоков:

  •  основной контрольный блок {Master Control Unit -MCU),

-дисплей {Display Unit-DU);

-линейный расширитель (Line Extension Unit-LXV);

-ленточный регистратор {Tape Transports-TT);

  •  устройство для подключения дополнительной периферии: принтера, плоттера, коррелятора - сумматора, дополнительного магнитофона;
  •  блок питания {Power Units).

Полевое оборудование включает в себя:

-линейные модули сопряжения {CrossingStation Unit-CSU);

  •  полевые модули {Station Unit-SU);
  •  линейные повторители (Repeater Unit-RU).

EAGLE 88.

Станция EAGLE 88 одновременно может регистрировать сейсмическую информацию дистанционно по по ВЧ от модуля SAR, любых наземных или подводных полевых модулей SU. Это позволяет вести работы в лесу, горах, болотах или на мелководье, обходить препятствия в виде рек, населенных пунктов и т. п.  В начале 21 века фирма “Sercet‘ разработала телеметрическую систему нового поколения — сейсморазведочную станцию Serai 408UL В основу системы положена концепция регистрации сейсмических данных, использующая совершенно новое полевое оборудование, оригинальную телеметрию и совершенное программное обеспечение. Основу нового полевого оборудования составляет регистрирующее звено (I .ink), состоящее (по заказу) из набора от 1 до 48 малогабаритных полевых цифровых модулей, встроенных в кабель небольшого диаметра с разъемами с обеих сторон.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68174. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 197.5 KB
  Разом із цим проголосивши ратифіковані міжнародні договори складовою частиною своєї правової системи Україна визнала й загальні принципи міжнародного права які також містять вимогу поваги до честі і гідності особи у тому числі й у сфері кримінального процесу.
68175. ПЛАНУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП 495 KB
  В Україні інтегровані обєднання що діють за принципом промислово-фінансових груп ПФГ формують вагому базу національної економіки і є одними з лідерів в обраних галузях. Оптимізація структури капіталу ПФГ є одним із важливих чинників їхнього функціонування в умовах що склалися на ринках капіталу та інвестицій.
68176. ДИРЕКТИВИ В УСНОМУ МОВЛЕННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 239.5 KB
  Рульова своїми дослідженнями проведеними на матеріалі англійської французької російської а також частково української мови підготували ґрунт для комплексного вивчення мовлення дітей. Обєктом переважної більшості онтолінгвістичних розвідок є мовлення дітей...
68177. ПСИХОДРАМА ЯК СЮЖЕТОТВОРЧИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИНЦИП В РОМАНАХ МАРО ДУКА 186.5 KB
  Творчість Маро Дука яскраво репрезентує жіночу постмодерністську літературу сучасної Греції. Маро Дука нар. Після 1981 року Маро Дука присвятила себе письменницькій діяльності її твори відомі у Греції та в інших країнах свідченням чого є численні критичні статті присвячені її творчості...
68178. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 185 KB
  В умовах інформаційного суспільства радикальних змін у відносинах власності проблема становлення й розвитку малого та середнього підприємництва в Україні набуває важливого значення. Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою теоретичною розробкою підходів до обґрунтування...
68179. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти Державного стандарту базової середньої освіти 27.99 MB
  Загальна середня освіта протягом останніх років зазнала суттєвих змін як у напрямі законодавчого і нормативного регулювання, так і у створенні й впровадженні в освітню практику нових методичних систем і педагогічних технологій.
68180. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗІОПУНКТУРИ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ 322 KB
  Підвищити ефективність профілактики ризику виникнення донозологічних та патологічних станів у осіб, що знаходяться під впливом тривалих психофізичних навантажень, шляхом дослідження можливостей застосування неінвазивних методів фізіопунктури...
68181. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 322.5 KB
  Формування у випускників вищих навчальних закладів освіти вмінь та навичок дослідницької діяльності розглядаємо як одне з основних завдань підготовки майбутнього вчителя. Результати проведеного нами пілотажного дослідження показали недостатню сформованість дослідницької компетентності...