3124

Расчет режима резания при точении аналитическим способом

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Расчет режима резания при точении аналитическим способом Цель работы: изучить методику расчета режима резания аналитическим способом. Ознакомиться и приобрести навыки работы со справочной литературой. Задание: На токарно-винторезном станке 16К20 про...

Русский

2012-10-25

42 KB

151 чел.

Расчет режима резания при точении аналитическим способом

Цель работы: изучить методику расчета режима резания аналитическим способом. Ознакомиться и приобрести навыки работы со справочной литературой.

Задание:

На токарно-винторезном станке 16К20 производится растачивание на проход вала D=48 на размер d=50H9. Длина обрабатываемой поверхности  и вала 50 мм. Заготовка поковка сталь 20Х с пределом прочности

sв =580 МПа. Способ закрепления заготовки – в кулачках. Система СПИД недостаточно жесткая. Параметр шероховатости поверхности Ra=1,6 мкм.

1.Эскиз

2. Режущий инструмент

 

Для растачивания сквозного вала из стали 20Х принимаем токарный резец прямой правый с пластинкой из твердого сплава Т5К10. Форма передней поверхности радиусная с фаской; геометрические параметры режущей части резца:

g=150, a=12, l=0, j=600, j1=150, r=1 мм, f=1 мм

3. Параметры резания

3.1 Глубина резания. При обработке, припуск срезаем за один проход, тогда.

3.2 Назначаем подачу. Для черновой обработки заготовки из конструкционной стали диаметром до 100 мм резцом сечением 16х25 (для станка 16К20) при глубине резания до 3 мм:

S=0,6…1,2 мм/об

В соответствии с примечанием 1 к указанной таблице и паспортным данным станка. Принимаем  S = 0,8 мм/об

3.3 Скорость резания, допускаемая материалом резца.

 , м/мин

где Cv=340; x=0,15; y=0,45, m=0,2, T=40 мин

Поправочный коэффициент для обработки резцом с твердосплавной пластинкой.

Kv=Kmv×Knv×Kuv×Kjv×Krv

где Kr=1; nv=1,75

 

Knv=0,8

Kuv =1

Kjv =1

 Krv = 1.03


3.4. Частота вращения, соответствующая найденной скорости резания

, об/мин

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным данным станка

=1600 об/мин

 Действительная скорость резания

, м/мин;  м/мин.

Основное время

, мин

Путь резца L = l + y + , мм

Врезание резца y = t×ctgj = 2×ctg 600 = 2×0,58 =1,16 мм

Пробег резца  = 1,3 мм

Тогда L = 50 + 1,16+ 1,3 = 52,46мм.

мин.


Рис 9.1 Растачивание сквозное

1,6

0


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22917. Розв’язки системи лінійних рівнянь 50 KB
  Оскільки система сумісна ранги матриці A і рівні і дорівнюють r. Система переписується таким чином: Всі розв’язки системи можна одержати таким чином. Одержується система лінійних рівнянь відносно базисних змінних x1x2xr.
22918. Еквівалентні системи лінійних рівнянь 29.5 KB
  Дві системи лінійних рівнянь з однаковим числом змінних називаються еквівалентними якщо множники їх розв’язків співпадають. Зокрема дві несумісні системи з однаковим числом змінних еквівалентні. Еквівалентними перетвореннями системи лінійних рівнянь називаються перетворення які зводять систему до еквівалентних систем.
22919. Метод Гауса розв’язання систем лінійних рівнянь (метод виключення змінних) 84.5 KB
  Отже за теоремою Крамера система має єдиний розв’язок. Але на практиці цей розв’язок зручніше знаходити не за формулами Крамера. Система має нескінчену кількість розв’язків змінні системи діляться на дві частини – базисні та вільні змінні.
22920. Поняття підпростору 47 KB
  1 в підпросторі M існують два лінійно незалежні вектори a1 і a2. З іншого боку пара лінійно незалежних векторів утворює базис площини R2. Це означає що будьякий вектор простору лінійно виражається через a1 і a2. 2 в підпросторі M існує лише лінійно незалежна система що складається з одного вектора a.
22921. Однорідні системи лінійних рівнянь 49 KB
  Будемо розглядати однорідну систему лінійних рівнянь з змінними 1 Зрозуміло що така система рівнянь сумісна оскільки існує ненульовий розв’язок x1=0 x2=0xn=0. Цей розв’язок будемо називати тривіальним. Можна зробити висновок що якщо однорідна система лінійних рівнянь має єдиний розв’язок то цей розв’язок тривіальний. Однорідна система лінійних рівнянь має нетривіальний розв’язок тоді і тільки тоді коли її ранг менше числа невідомих.
22922. Поняття фундаментальної (базисної) системи розв’язків 55.5 KB
  Як показано вище множина M всіх розв’язків однорідної системи лінійних рівнянь утворює підпростір. Фундаментальною базисною системою розв’язків однорідної системи лінійних рівнянь називається базис підпростору всіх її розв’язків. Теорема про фундаментальну систему розв’язків.
22923. Теорема про розв’язки неоднорідної системи лінійних рівнянь 43 KB
  Теорема про розв’язки неоднорідної системи лінійних рівнянь. Нехай дана сумісна неоднорідна система лінійних рівнянь 3 L множина всіх її розв’язків а деякий частковий розв’язок M множина всіх розв’язків відповідної однорідної системи 4. Нехай a=γ1γ2γn і припустимо що b=λ1λ2λn довільний розв’язок системи 3 тобто b є L.
22924. ЛЕМА ПРО ДВІ СИСТЕМИ 37.5 KB
  bk – дві системи векторів кожен вектор першої системи лінійно визначається через другу систему. Якщо m k то перша система лінійно залежна. Нехай а1 а2 аm і b1 b2 bk – дві системи векторів кожен вектор першої системи лінійно виражається через другу систему. Якщо перша система лінійно незалежна то m≤k.
22925. Поняття базису 25.5 KB
  aik лінійно незалежна; Всі вектори системи a1 a2 am лінійно виражаються через ai1ai2. Базисом простору Rn називається система векторів a1 a2 an є Rn така що система a1 a2 an лінійно незалежна; Кожний вектор простору Rn лінійно виражається через a1 a2 an. Звідси α1= α2==αn=0 лінійна коомбінація тривіальна і система лінійно незалежна. Будьякий вектор простору лінійно виражається через e1e2en .