3125

Расчет режима резания при фрезеровании

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Расчет режима резания при фрезеровании Цель работы: Изучить методику назначения режима резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести навыки работы с нормативами. Задание: На горизонтально-фрезерном станке 6Р82Г,производиться ...

Русский

2012-10-25

43 KB

77 чел.

Расчет режима резания при фрезеровании

Цель работы: Изучить методику назначения режима резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести навыки работы с нормативами.

Задание:

 На  горизонтально-фрезерном станке 6Р82Г,производиться цилиндрическое фрезерование. Шириной поверхности В= 180 мм и длиной L= 200 мм , припуск на обработку h= 4,5 мм. Обрабатываемый материал серый чугун СЧ30 НВ220. Обработка окончательная, параметр шероховатости обработанной поверхности Ra = 12,5 мкм

Эскиз обработки

Решение:

1. Выбор инструмента.

Для фрезерования на горизонтально – фрезерном станке  заготовки из серого чугуна СЧ30 выбираем цилиндрическую фрезу D= 200 мм; z=8 ; ГОСТ 24360-80

Геометрические параметры фрезы: a = 12°, g = 15°, l = 20°, α1 = 5°.

2. Режим резания.

    2.1. Глубина резания.

  Заданный припуск на чистовую обработку срезают за один проход, тогда

t = h = 4,5 мм

   2.2 Назначение подачи.

Для получения шероховатости Ra = 12,5 мкм подача на оборот S0 = 0,6..1,1 мм/об .

Тогда подача на зуб фрезы

мм/зуб.

2.3. Период стойкости фрезы.

Для до торцевой фрезы, диаметром до 200 мм быстрорежущего сплава применяют период стойкости

Т = 240 мин

2.4. Скорость резания , допускаемая режущими свойствами инструмента.

С учетом поправочных коэффициентов Kmv =0,83; Knv =0,8; при

КБV = 1; Kjv  = 1

С=445

q = 0,2

y = 0,35

m = 0,32

p = 0

u = 0,2

T = 240 мин

, об/мин;

Корректируем по паспорту станка n=63 мин

Действительная скорость резания

м/мин.

   2.5. Минутная подача Sм = Sz×z×n = 0,0583×12×63 = 44,075 мм/мин

3. Мощность, затрачиваемая на резание.

При фрезеровании серого чугуна СЧ30, ширине фрезерования 180 мм, глубине резания до 4,5 мм, подаче на зуб до 0,0583 мм/зуб, минутной подаче до 44,075 мм/мин

Np = 3,8 кВт

  3.1 Проверка достаточности мощности станка

Мощность на шпинделе станка Nшп = Nд×h

Nд = 7,5 кВт; h = 0,8 (по паспорту станка)

Nшп = 7,5×0,8 = 6 кВт.

Так как Nшп = 6 кВт  > Np = 3,8 кВт, то обработка возможна.

  4. Основное время

, мин

где L = l + l1.

Для торцового фрезерования фрезой диаметром 200 мм, ширине фрезерования 180 мм

l1 = 23 мм

мин.


Торцевое фрезерование


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31516. Міжнародна організація праці: значення, вплив на розвиток та методи регулювання соціально-трудових відносин 101.02 KB
  МОП: цілі завдання та структура 2. Основні види діяльності МОП 3. МОП: цілі завдання та структура Міжнародна організація праці МОП – це міжурядова установа яка вирішує проблеми зайнятості населення. МОП була створена у 1919 р.
31517. Праця як об’єкт вивчення дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини” та основа життєдіяльності суспільства 96 KB
  Праця як об’єкт вивчення дисципліни Економіка праці і соціальнотрудові відносини†та основа життєдіяльності суспільства Зміст учбового матеріалу: Діяльність та її види Праця як об’єкт вивчення дисципліни “Економіка праці і соціальнотрудові відносиниâ€: предмет завдання зміст методи вивчення Система понять про працю: сутність характер аспекти розгляду Виробничий фактор праці Місце дисципліни в загальній системі економічних наук 1. Праця як об’єкт вивчення дисципліни “Економіка праці і соціальнотрудові ресурсиâ€:...
31518. Ринок праці: зовнішній та внутрішньофірмовий 171 KB
  Ринок праці: зовнішній та внутрішньофірмовий Зміст учбового матеріалу: І. Зовнішній ринок праці: 1. Поняття ринку праці його елементи та функції 2. Структура типи сегменти ринку праці 3.
31519. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 133.5 KB
  Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства Зміст учбового матеріалу: Населення як суб’єкт соціальноекономічних відносин. Населення як суб’єкт соціальноекономічних відносин. Населення – це сукупність людей яка склалася історично та проживає на певній території. В залежності від його ролі у формуванні розвитку та реалізації виробничих відносин можна поділити на три функціональні групи: перша група – населення пов’язане з виконанням господарських функцій промислові сільськогосподарські транспортні тощо.
31520. Зайнятість населення та безробіття 217.5 KB
  Зайнятість населення та безробіття Зміст учбового матеріалу: Зайнятість населення: сутність види класифікація Безробіття як складне економічне соціальне і психологічне явище Система показників оцінки ринку праці зайнятості та безробіття Регулювання зайнятості населення Програми сприяння зайнятості Зайнятість населення: сутність види класифікація Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту національного доходу. Економічна сутність зайнятості полягає у тому що вона...
31521. Соціально-трудові відносини та соціальне партнерство 206 KB
  Соціальнотрудові відносини та соціальне партнерство Зміст учбового матеріалу: Сутність соціальнотрудових відносин та особливості формування в умовах ринкової економіки. Система соціального захисту і соціальної забезпеченості Сутність соціального партнерства 1. Сутність соціальнотрудових відносин та особливості формування в умовах ринкової економіки. Соціальнотрудові відносини – це взаємозалежність і взаємодія суб’єктів цих відносин яка виникає в процесі праці і спрямована на регулювання умов трудового життя.
31522. Організація праці 290 KB
  Організація праці Зміст учбового матеріалу: Сутність завдання напрямки об’єкти організації праці Форми організації праці Поділ та кооперація праці Організація та обслуговування робочих місць Оцінювання стану організації праці 1. Сутність завдання напрями об’єкти організації праці Організація праці – це система науково обґрунтованих заходів раціонального поєднання працівників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов праці для одержання високих кінцевих соціальноекономічних результатів. Це процес приведення...
31523. Особливості ринкової економіки та промисловий перворт на українськиї землях, які перебували у складі Російської імперії у першій половині ХІХ століття 112.5 KB
  Можна прорахувати певні наслідки впливу такої країни як Росія на соціально- економічний та політичний стан нашої держави, який ніколи не був дружелюбний і носив більш колоніальний характер.Також, на основі вивчення даної теми, можна дослідити причини прискореного розвитку ринкових відносин і промисловості
31524. Предупреждение рабства и принудительного труда в практике Европейского Суда по правам человека 308.5 KB
  Предмет исследования составляют нормы, содержащиеся в международно-правовых актах в сфере предупреждения и запрещения рабства и принудительного труда (международные конвенции, декларации и рекомендации), а также нормы российского законодательства в указанной области.