3125

Расчет режима резания при фрезеровании

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Расчет режима резания при фрезеровании Цель работы: Изучить методику назначения режима резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести навыки работы с нормативами. Задание: На горизонтально-фрезерном станке 6Р82Г,производиться ...

Русский

2012-10-25

43 KB

80 чел.

Расчет режима резания при фрезеровании

Цель работы: Изучить методику назначения режима резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести навыки работы с нормативами.

Задание:

 На  горизонтально-фрезерном станке 6Р82Г,производиться цилиндрическое фрезерование. Шириной поверхности В= 180 мм и длиной L= 200 мм , припуск на обработку h= 4,5 мм. Обрабатываемый материал серый чугун СЧ30 НВ220. Обработка окончательная, параметр шероховатости обработанной поверхности Ra = 12,5 мкм

Эскиз обработки

Решение:

1. Выбор инструмента.

Для фрезерования на горизонтально – фрезерном станке  заготовки из серого чугуна СЧ30 выбираем цилиндрическую фрезу D= 200 мм; z=8 ; ГОСТ 24360-80

Геометрические параметры фрезы: a = 12°, g = 15°, l = 20°, α1 = 5°.

2. Режим резания.

    2.1. Глубина резания.

  Заданный припуск на чистовую обработку срезают за один проход, тогда

t = h = 4,5 мм

   2.2 Назначение подачи.

Для получения шероховатости Ra = 12,5 мкм подача на оборот S0 = 0,6..1,1 мм/об .

Тогда подача на зуб фрезы

мм/зуб.

2.3. Период стойкости фрезы.

Для до торцевой фрезы, диаметром до 200 мм быстрорежущего сплава применяют период стойкости

Т = 240 мин

2.4. Скорость резания , допускаемая режущими свойствами инструмента.

С учетом поправочных коэффициентов Kmv =0,83; Knv =0,8; при

КБV = 1; Kjv  = 1

С=445

q = 0,2

y = 0,35

m = 0,32

p = 0

u = 0,2

T = 240 мин

, об/мин;

Корректируем по паспорту станка n=63 мин

Действительная скорость резания

м/мин.

   2.5. Минутная подача Sм = Sz×z×n = 0,0583×12×63 = 44,075 мм/мин

3. Мощность, затрачиваемая на резание.

При фрезеровании серого чугуна СЧ30, ширине фрезерования 180 мм, глубине резания до 4,5 мм, подаче на зуб до 0,0583 мм/зуб, минутной подаче до 44,075 мм/мин

Np = 3,8 кВт

  3.1 Проверка достаточности мощности станка

Мощность на шпинделе станка Nшп = Nд×h

Nд = 7,5 кВт; h = 0,8 (по паспорту станка)

Nшп = 7,5×0,8 = 6 кВт.

Так как Nшп = 6 кВт  > Np = 3,8 кВт, то обработка возможна.

  4. Основное время

, мин

где L = l + l1.

Для торцового фрезерования фрезой диаметром 200 мм, ширине фрезерования 180 мм

l1 = 23 мм

мин.


Торцевое фрезерование


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17648. Двопроменева інтерференція Інтерферометр Майкельсона 46.26 KB
  Двопроменева інтерференція: Інтерферометр Майкельсона. Світло від протяжного джерела світла S потрапляє на плоско паралельну розділювальну пластинку P1 покриту напівпрозорим тонким шаром срібла або алюмінію. Ця пластинка частково пропускає частково відбиває світло
17649. Двопроменева інтерференція інтерферометр Релея 23.48 KB
  Двопроменева інтерференція інтерферометр Релея Когерентні хвилі одержують поділом пучка хвиль. За допомогою двопроменевої інтерференції вимірюють : оптичну густину речовини дослідження зміни густини середовища в часі виміри лінійних зсувів тіл гравіметр
17650. Дисперсійна призма кутова дисперсія, роздільна здатність 69.56 KB
  Дисперсійна призма: кутова дисперсія роздільна здатність. Дисперсійна призма призма з прозорого для досліджуваного випромінювання матеріалу використовується для отримання дисперсії електромагнітного випромінювання. Кутова дисперсія і роздільна здатність є важ
17651. Дифракція на краю екрана. Спіраль Корню 98.87 KB
  Дифракція на краю екрана. Спіраль Корню. В деяких задачах краще розбивати хвильовий фронт на смугові зони зони Шустера. Припустимо хвильовий фронт плоский. Площина хвильового фронту AB перпенд. до площини. Проведемо коаксіальні циліндричні поверхні вісь яких точка P...
17652. Дифракція рентгенівських променів на кристалічній гратці формули Лауе 58.53 KB
  Дифракція рентгенівських променів на кристалічній гратці: формули Лауе. Трехмерные пространственные решетки обладают периодичностью в трех различных направлениях. Кристаллическая решетка является трехмерной пространственной решеткой с малым периодом. На ней дифр
17653. Дифракція та отворі побудова Френеля. Зонна платівка Френеля 217.42 KB
  Дифракція та отворі: побудова Френеля. Зонна платівка Френеля. Поставимо між точковим джерелом S і точкою спостереження Р непрозорий екран з круглим отвором площина якого перпендикулярна до осі SP а центр О розміщений на тій же осі. Згідно із Френелем дія такої перешкоди...
17654. Дифракція Фраунгофера на двох щілинах 156.34 KB
  Дифракція Фраунгофера на двох щілинах У випадку 2 щілин на відміну від випадку 1 щілини буде спостерігатись ще й інтерференційна картина. Результуюча картина буде визначатися шляхом додавання хвиль що йдуть з обох щілин. Очевидно що min будуть на тих самих місцях бо т
17655. Дифракція Фраунгофера на щілині 37.03 KB
  Дифракція Фраунгофера на щілині. Тип дифракції при якому розглядається дифракційна картина утворена паралельними променями отримав назву дифракції Фраунгофера. Паралельні промені отримуємо за допомогою системи лінз. Розбиваємо площину щілини на ряд смужок. Вони є д
17656. Закон Брюстера. Зміна фази відбитої хвилі 42.86 KB
  Закон Брюстера. Зміна фази відбитої хвилі. Формули Френеля: 1 і 2 . 3 і 4 Із формули 1 для відбитої хвилі для pкомпоненти видно що коли то . Тобто pкомпонента для відбитої хвилі зникає. Використовуючи формулу Де називають кутом Брюстера.