31404

Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Обладнання: Стенд з регульованою напругою опiр дiод вольтамперметр блок живлення постiйного струму 6В. Вимикач S1 знаходиться у замкненому станi пiд час вимiру напруг E1 UD UR розимикаючись лише для вимiру струму в розривi кола. Виконати вимiри напруг i струму поступово зменшуючи напругу E1 вiд 5В до 0В контролючи зменшення струму. Перемкнути вимiрювальний прилад на вимiр струму.

Украинкский

2013-08-29

60.5 KB

0 чел.

2

Лабораторна робота № 4

Тема: Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу

Мета: Отримати вольт-амперну характеристику напiвпроводникового

дiоду  та звичайного опiру.

Обладнання: Стенд з регульованою напругою, опiр, дiод, вольт-амперметр,

блок живлення постiйного струму 6В.

План роботи

Зiбрати схему згiдно  малюнка.

1. Пiд час роботи вимикачi S2, S12 постiйно знаходяться у замкненному станi (On),  вимикачi  S3, S4, S5, S23, S34, S45 постiйно знаходяться у розiмкнутому станi (Off). Тому працюють тiльки гiлки з дiодом D та опiром R2.

2. Вимикач S1 знаходиться у замкненому станi пiд час вимiру напруг E1, UD,  UR, розимикаючись лише для вимiру струму в розривi кола.

3. Змiнним опiром у верхнiй по схемi гiлцi з дiодом D виставити  напругу E1=+5В  (гнiзда 10-11) для замкнутого вимикача S1.

На iнших гiлках з опiрами виставити E2=E3=E4=E5=0 (гнiзда 20-21, 30-31, 40-41, 50-51).

4. Виконати вимiри напруг i струму поступово зменшуючи напругу E1 вiд 5В до 0В, контролючи зменшення струму.

4.1. Вимiряти  напругу на дiодi UD (гнiзда 11-12) i напругу на опiрi UR (гнiзда 21-22). Результати вимирiв UD, UR занести до таблицi.

4.2. Розiмкнути вимикач S1. Перемкнути вимiрювальний прилад на вимiр струму. Вимiряти струм I у розривi кола (гнiзда 12-13). Результати вимиру I занести до таблицi.

4.3. Зменшити струм змiнним опipом приблизно на 25%.

4.4. Перемкнути вимiрювальний прилад на вимiр напруги. Замкнути вимикач S1.

5. Повторити вимiри п.п.4 з новими значеннями струму. Виконати вимipи для 10 значеннь струму. Результати вимирiв занести до таблицi

 

6. Занотувати значення опiру

R2=


Таблиця

1

2

3

4

5

6

I

UD

UR

7

8

9

10

11

12

I

UD

UR

6. Змiнити полярнiсть пiдключення шнура живлення стенду на протилежну. Виставити напругу E1=-5В.

7. Зробити один контрольний вимiр згiдно п.п.4. Результати вимирiв занести до останньоi колонки таблицi (звернiть увагу на знак UD)

8. Згiдно з отриманими вимiрами накреслити залежнiсть напруги вiд струму:

8.1. Для дiодуодним кольором.

8.2. Для опiру – iншим кольором. Накреслити розранхункову залежнiсть напруги UR вiд струму I для вiдомого опiру R. Навести формулу розрахунку

UR=

Пiдказка:

Оберить рiзний масштаб для UR  та UD.

UR=0 - 5В

UD=0 - 0.5В

i позначте його на малюнку вiдповiдним кольором.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22731. Політика адміністрації Дж. Буша (ст.) щодо СРСР на етапі його розпаду 29 KB
  Припинення холодної війни біполярної конфронтації зняло головну суперечність котра продукувала юнку ядерних озброєнь. Переведення міждержавних і міжнародних проблем у річище політичного діалогу поширення відносин партнерства створили клімат довіри який у свою черіу дав змоіу і СРСР і СШЛ піти па істотне скорочення ядерних озброєнь. І тій і іншій стороні необхідно було позбавитися від накопичень застарілих ядерних озброєнь експлуатація яких потребує великих витрат. закінчувалися гарантійні терміни експлуатації близько 60 ...
22732. Доктрина стримування 31 KB
  Тож керівництво США зробило спробу ізолювати СРСР у систесмі повоєнних міжнародних відносин проголосивши радянський режим аномальним збоченням природного шляху суспільного розвитку. яку направив до держдепартаменту радник посольства США в Москві маловідомий тоді дипломат Джордж Кеннан. Зміст її зводився до того що мирне співіснування США і Радянського Союзу є неможливим так само як і будьяке співробітництво між ними у вирішенні міжнародних питань. Кеннан уже як начальник відділу політичного планування держдепартаменту США...
22733. Основні напрямки зовнішньої політики адміністрації Дж. Буша (мол.) 34.5 KB
  Такая политика известна почти всем так как каждое государство исключая США при администрации Клинтона ее практикует. В строгом смысле эта поддержка не была необходимой но она оказала важную дипломатическую и экономическую помощь в борьбе США против терроризма. Вместе с тем администрация США решительно отвергла более широкую коалицию которая могла помешать борьбе с терроризмом в целом и ведению войны против талибов в частности. Администрация США поняла это несмотря на четкое осознание всей слабости многосторонних мер и коалиций и решила...
22734. Створення НАТО 32.5 KB
  Створення НАТО. після тривалих переговорів у Великій залі Державного департаменту США у Вашингтоні відбулася церемонія підписання Статуту Організації Північноатлантичного Договору НАТО. згідно з цим законом СПІА уклали вісім двосторонніх угод із західноєвропейськими членами НАТО про фінансову допомогу у військовій сфері. керуючись законом конгрес затвердив суму асигнувань 95 млрд доларів для кредитування закупок військової техніки та обладнання членами НАТО.
22735. Зовнішньоекономічна програма США після ІІ світової війни 26.5 KB
  Зовнішньоекономічна програма США після ІІ світової війни. Проте США не зазнали на відміну від європейських держав проблем пов'язаних з війною руйнації міст та сіл. Зате на США припала третина воєнних витрат в антигітлерівській коаліції. Найголовніший результат американської участі у другій світовій війні полягав у тому що США перетворилися в наймогутнішу країну капіталістичного світу стали його економічним та фінансовим центром і незаперечним військовополітичним лідером.
22736. Ескалація інтервенції США у В'єтнамі 1965 - 1968 рр. 30.5 KB
  Ескалація інтервенції США у Вєтнамі 1965 1968 рр. Воспользовавшись спровоцированными инцидентами США подвергли 5 августа 1964 г. 10 августа президент США утвердил закон принятый 7 августа на совместном заседании палаты представителей в сената США. Эта так называемая тонкинская резолюция санкционировала принятие президентом США необходимых мер два отражения любого вооруженного нападения против военных сил США и предотвращения дальнейшей агрессии.
22737. Початок ’’холодної війни’’ США проти СРСР у 1946 – 1949 рр 37 KB
  Початок ’’холодної війни’’ США проти СРСР у 1946 – 1949 рр. Але наступного ж дня 3 лютого у США розпочалася пропагандистська кампанія з приводу радянського атомного шпіонажу до речі про інтерес спецслужб СРСР до Манхеттенського проекту американському керівництву стало відомо щонайменше за півроку до появи відповідної інформації у ЗМІ. Черчилль не висловив і побоювань щодо можливості воєнного нападу СРСР на країни Заходу. СРСР який переміг у війні та вперше розірвав буферний пояс що ізолював його від світу відчув за думкою...
22738. Зовнішня політика адміністрації Трумена. «Доктрина Трумена» 33 KB
  Американский империализм стремился использовать финансовоэкономические трудности Англии усугубленные кабальным займом полученным ею от США в июле 1946 г. Американские дипломаты убеждали своих английских коллег что для их правительства самым благоприятным выходом была бы передача этой доли наследства в руки США как для облегчения финансового бремени Англии так и для ухода от той критики которой повсеместно подвергался британский империализм за его интервенцию в Греции. правительство США получило две британские ноты в которых...
22739. Американська стратегія ’’гнучкого реагування’’ у 60-ті рр 30.5 KB
  В месте тем разработчики плана учитывали и возможность нанесения Советским Союзом ответного ядерного удара по территории США. Внезапное для США появление советских ракет средней дальности на Кубе и отсутствие у них подавляющего превосходства в количестве МБР и БРПЛ над Советским Союзом сделали военный путь разрешения конфликта невозможным. Желания военных нашли должную поддержку в сенате США. Учитывая такие факторы как практически безраздельное господство ВМС США и объединенного флота НАТО на просторах мирового океана в начале 60х годов...