31406

Дослiдження ємнiстi у колi змiнного струму

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Вдосконалити навики побудови векторних дiаграм напруг i струму. Обладнання: Стенд вiдомi опiри невiдома ємнiсть вольтметр змiнного струму блок живлення змiнного струму 10В 50Гц. Накреслити векторну дiаграму струму I та напруг UR Uc i сумарної напруги Us для вимipiв з мiнiмальним опiром 1 Вольт 1 клiтинка.

Украинкский

2013-08-29

60 KB

0 чел.

2

Лабораторна робота № 3

Тема: Дослiдження ємнiстi у колi змiнного струму

Мета: Визначити невiдому ємнiсть конденсатора за допомогою вiдомих опiрiв.

Оцiнити можливi похибки виму для рiзних спiввiдношень активного та реактивного опорiв. Вдосконалити навики побудови векторних дiаграм напруг i струму.

Обладнання: Стенд, вiдомi опiри, невiдома ємнiсть, вольтметр змiнного

струму, блок живлення змiнного струму 10В 50Гц.

План роботи

Зiбрати схему згiдно  малюнка.

1. Пiд час роботи вимикачi S12, S23, S34, S45, S1 постiйно знаходяться у замкненному станi (On), а вимикачi S2, S3, S4, S5 замикаються по черзi, пiдєднуючи послiдовно з ємнiстю один з опiрiв R2, R3, R4 або R5.

2. Змiнним опiром у верхнiй по схемi гiлцi з ємнiстю C виставити максимальну напругу E1 (гнiзда 10-11).

На iнших гiлках з опiрами виставити E2=E3=E4=E5=0 (гнiзда 20-21, 30-31, 40-41, 50-51).

3. Вимикачом S2 пiдєднати до ємнiстi C опiр R2 (S2=On, S3=S4=S5=Off).

3.1. Вимiряти напругу Us на послiдовно-зєднаних ємнiстi C i опорi R2 (гнiзда 11-21).

3.2. Вимiряти напругу на ємнiстi C.

3.3. Вимiряти напругу UR на опiрi.

3.4. Результати вимирiв Us, Uc, UR та опiр R2 занести до таблицi.

4. Повторити вимiри згiдно п.п.3 для опiрiв R3 (S3=On, S2=S4=S5=Off), R4 (S4=On, S2=S3=S5=Off), R5 (S5=On, S2=S3=S4=Off).

5. Обчислити струм кола I для кожного  з варiантiв (R2, R3, R4, R5)  i занести до таблицi. Навести формулу розрахунку.

 I=

6. Обчислити реактивний опip Xc ємнiстi C для кожного  з варiантiв i занести до таблицi. Навести формулу розрахунку.

Xc=

7. Обчислити ємнiстi C для кожного  з варiантiв, скориставшись вiдомою формулою i занести до таблицi. Навести формулу розрахунку.

Пiдказка: f=50Гц

 

C=

Таблиця

i

Ri

Us

Uc

UR

I

Xc

C

2

3

4

5

8. Порiвняти обчисленi значення C для рiзних вимiрiв мiж собою. Оцiнити найбiльш вирогiднiше значення C та похибку вимiру C.

9. Накреслити векторну дiаграму струму I та напруг UR, Uc i сумарної напруги Us для вимipiв з мiнiмальним опiром (1 Вольт – 1 клiтинка).

10. Накреслити векторну дiаграму струму I та напруг UR, Uc, Us для вимipiв з максимальним опiром.

                        R=                                                                      R=                       

                  

11. Перевiрити, що обчислена за трикутником напруг сумарна напруга вiдповiдає вимiрянiй напрузi Us.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83339. Порядок захисту права на комерційну таємницю 63.5 KB
  Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного організаційного комерційного виробничого та іншого характеру за винятком тих які відповідно до закону не можуть бути внесені до комерційної таємниці. Важливим для забезпечення комерційної таємниці є забезпечення дії нормативно-правових актів...
83340. Secretary’s work 19.74 KB
  Professional receptionist (квалифицированный секретарь) is an irreplaceable assistant (помощник руководителя) to the head and face of the company. Secretary’s job is a good school of life and a great launching pad (стартовая площадка) to start a career.
83341. Підсумковий урок з теми «Числівник» 59.5 KB
  Мета: Систематизувати та узагальнити знання про числівник як частину мови, вправляти учнів в доцільному та правильному вживанні числівників у мовленні; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, узагальнювати, роботи висновки; розвивати мовлення, логічне мислення...
83342. Закріплення вивченого про числівник, його роль у мовленні. Вживання числівників у загадках 39.5 KB
  Закріпити знання учнів з теми Числівник; зясувати роль числівників у мовленні; вживання числівників у загадках. Як називається це речення прислівя Поясніть як ви його розумієте Чи є числівники в нашому девізі Назвіть їх.
83343. Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів 57.5 KB
  Закріплювати знання учнів про відмінювання прикметників, удосконалювати вміння визначати рід, число, відмінок прикметників у реченнях, добирати синоніми та антоніми до них. Розвивати вміння вживати прикметники в мовленні ля повнішого розкриття думки, характеристики предметів...
83344. Відмінювання іменників. Орудний відмінок іменників жіночого роду 552.5 KB
  Формувати вміння вживати в усному і писемному мовленні іменників жіночого роду з нульовим закінченням в Орудному відмінку; розвивати зв’язне мовлення, увагу, пізнавальну самостійність; виховувати ретельне ставлення до вивчення української мови, любов до рідного краю, бережливе ставлення до свого здоров’я.
83345. Підсумковий урок по темі «Речення» 38.5 KB
  Що таке речення Які бувають речення за метою висловлювання Які бувають речення за емоційним забарвленням Що таке граматична основа речення На що вказує підмет На які питання відповідає Що виражає присудок На які питання відповідає Які ще члени речення ви знаєте На які питання...
83346. Узагальнення вивченого про іменник 62 KB
  Команди для участі в КВК готові Команда Веселий Іменник Ми команда Веселий іменник друзі. Запитання для команди Веселий Іменник Віра власна чи загальна назва Якщо імя Віра то власна. Голуб назва істоти чи неістотиістота Скільки відмінків у іменників 7 На яке питання відповідає орудний відмінок...