31406

Дослiдження ємнiстi у колi змiнного струму

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Вдосконалити навики побудови векторних дiаграм напруг i струму. Обладнання: Стенд вiдомi опiри невiдома ємнiсть вольтметр змiнного струму блок живлення змiнного струму 10В 50Гц. Накреслити векторну дiаграму струму I та напруг UR Uc i сумарної напруги Us для вимipiв з мiнiмальним опiром 1 Вольт 1 клiтинка.

Украинкский

2013-08-29

60 KB

0 чел.

2

Лабораторна робота № 3

Тема: Дослiдження ємнiстi у колi змiнного струму

Мета: Визначити невiдому ємнiсть конденсатора за допомогою вiдомих опiрiв.

Оцiнити можливi похибки виму для рiзних спiввiдношень активного та реактивного опорiв. Вдосконалити навики побудови векторних дiаграм напруг i струму.

Обладнання: Стенд, вiдомi опiри, невiдома ємнiсть, вольтметр змiнного

струму, блок живлення змiнного струму 10В 50Гц.

План роботи

Зiбрати схему згiдно  малюнка.

1. Пiд час роботи вимикачi S12, S23, S34, S45, S1 постiйно знаходяться у замкненному станi (On), а вимикачi S2, S3, S4, S5 замикаються по черзi, пiдєднуючи послiдовно з ємнiстю один з опiрiв R2, R3, R4 або R5.

2. Змiнним опiром у верхнiй по схемi гiлцi з ємнiстю C виставити максимальну напругу E1 (гнiзда 10-11).

На iнших гiлках з опiрами виставити E2=E3=E4=E5=0 (гнiзда 20-21, 30-31, 40-41, 50-51).

3. Вимикачом S2 пiдєднати до ємнiстi C опiр R2 (S2=On, S3=S4=S5=Off).

3.1. Вимiряти напругу Us на послiдовно-зєднаних ємнiстi C i опорi R2 (гнiзда 11-21).

3.2. Вимiряти напругу на ємнiстi C.

3.3. Вимiряти напругу UR на опiрi.

3.4. Результати вимирiв Us, Uc, UR та опiр R2 занести до таблицi.

4. Повторити вимiри згiдно п.п.3 для опiрiв R3 (S3=On, S2=S4=S5=Off), R4 (S4=On, S2=S3=S5=Off), R5 (S5=On, S2=S3=S4=Off).

5. Обчислити струм кола I для кожного  з варiантiв (R2, R3, R4, R5)  i занести до таблицi. Навести формулу розрахунку.

 I=

6. Обчислити реактивний опip Xc ємнiстi C для кожного  з варiантiв i занести до таблицi. Навести формулу розрахунку.

Xc=

7. Обчислити ємнiстi C для кожного  з варiантiв, скориставшись вiдомою формулою i занести до таблицi. Навести формулу розрахунку.

Пiдказка: f=50Гц

 

C=

Таблиця

i

Ri

Us

Uc

UR

I

Xc

C

2

3

4

5

8. Порiвняти обчисленi значення C для рiзних вимiрiв мiж собою. Оцiнити найбiльш вирогiднiше значення C та похибку вимiру C.

9. Накреслити векторну дiаграму струму I та напруг UR, Uc i сумарної напруги Us для вимipiв з мiнiмальним опiром (1 Вольт – 1 клiтинка).

10. Накреслити векторну дiаграму струму I та напруг UR, Uc, Us для вимipiв з максимальним опiром.

                        R=                                                                      R=                       

                  

11. Перевiрити, що обчислена за трикутником напруг сумарна напруга вiдповiдає вимiрянiй напрузi Us.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48920. Проектирование основания и фундамента 13 этажного жилого дома в городе Великий Устюг 6.71 MB
  Глубина заложения подошвы фундамента мелкого заложения равна: d = dв hs hcf hц = 22 03 02 06 = 21 м где dв= 22м размер от чистого пола подвала до пола 1го этажа hs =03м величина заглубления подошвы фундамента от низа пола подвала hcf = 02 высота пола подвала hц = 06 высота цокольной части здания 3. Великий Устюг нормативная глубина сезонного промерзания do= 03м для песка Kn = 06 жилое здание Вывод: Глубина залегания фундамента равна 21м т. Глава IV Определение размеров фундамента мелкого заложения на...
48921. Расчет асинхронного електродвигателя 1.01 MB
  Для проверки прочности рассчитывают пальцы на изгиб, а резину – по напряжениям смятия на поверхности соприкасания втулок с пальцами. При этом полагают, что все пальцы нагружены одинаково, а напряжения смятия распределены равномерно по длине втулки
48923. Перевезення вантажів у змішаному сполученні 2.63 MB
  Транспортна характеристика вантажу. Пакування вантажу. Розміщення і кріплення вантажу в контейнері визначення кількості вантажних місць ксті коробок в контейнері необхідної ксті контейнерів. Маркування вантажних місць. Технічні характеристики транспортних засобів що використовуються під час доставки...